persoonlijke gegevens van Willem Ottes de Jong, bakker te Balk
Willem Ottes de Jong, geboren op 23 maart 1795 te Bakhuizen, gedoopt op 6 april 1795 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen als zoon van Otte Jans de Jong en Hylk Willems Jongsma. Overleden op 9 september 1875 te Balk, 80 jaar oud.
Op 11 juni 1820 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkjen Uilkes van der Wal, geboren op 20 april 1799 te Parrega, gedoopt op 12 mei 1799 te Parrega(Hervormd) als dochter van Uulke Wopkes, hooischipper en Sijbrig Hiddes. Overleden op 20 juli 1868 te Balk, 69 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Otte, geboren op 20 april 1821, Gaasterland. Overleden op 1 april 1882, Hemelumer Oldeferd, 60 jaar oud. Op 8 juni 1848 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Lijsbert Thijsses Kramer.
2. Uilke, geboren op 22 februari 1823 te Balk op nummer 151. Op 10 april 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Titia Stapert Kuitert, oud 36 jaar, geboren te Wijckel, als dochter van Jakobus Albertus Kuitert en Saakje Stapert.
aangifte geboorte op 22 februari 1823 aktenr 17, door Willem Ottes de Jong mr broodbakker te Balk, getuigen:
Jan Ottes de Jong winkelier 30 jaar wonende te Balk op nummer 153
Harmen baukes Poppes graankoper 27 jaar wonende te Balk op nummer 152
3. Hylkje, geboren op 5 maart 1825, Gaasterland. Overleden op 16 januari 1883, Gaasterland.
4. Sybrigje, geboren op 15 september 1828 te Balk. Op 5 november 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Halbe Hanzes Drijfhout, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Hans Halbes Drijfhout en Grietje Alberts Stuurhaan.
5. Cornelis, geboren op 14 november 1830 te Balk. Overleden op 30 april 1907, Gaasterland, 76 jaar oud. Op 20 maart 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Froukje Tjeerds Visser.
6. Trijntje, geboren op 22 oktober 1832 te Balk. Overleden op 9 maart 1894 te Balk, 61 jaar oud.
7. Wiepkjen, geboren op 1 mei 1834 te Balk. Overleden op 19 oktober 1908 te Groningen, 74 jaar oud. Op 1 november 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jans Hermans Steinhorst, oud 31 jaar, geboren te Haren.
8. Hidde, geboren op 7 mei 1836, Gaasterland. Overleden op 3 januari 1858, Gaasterland, 21 jaar oud. Ongehuwd.
9. Jan, geboren op 3 juni 1838, Gaasterland. Overleden op 4 juni 1855, Gaasterland, 17 jaar oud.

10. Willem, geboren op 13 oktober 1842,Gaasterland. Overleden op 25 april 1844, Gaasterland, 18 maanden oud.

 
eigendommen van Willem Ottes de Jong
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
283
00 04 00
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 131 Willem Ottes de Jong, bakker te Balk

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009