persoonlijke gegevens van Wijtze Wijtzes de Jongh
Wijtse Wijtses de Jongh, geboren op 1 maart 1767 te Balk, gedoopt op 8 maart 1767 te Balk (Hervormd) als zoon van Wytze Wytzes de Jongh, jeneverbrander te Balk, en Wypkjen Dirks. Overleden op 9 oktober 1816 op nummer 16 te Vriescheloo, 50 jaar oud. Commiesen ter recherche bij de Convooije en Sirenten te Vriescheloo gestationeerd.
aangifte overlijden op 10 oktober 1816 aktenummer 47, getuigen:
Lammert Derks Wiersma landbouwer 49 jaar wonende te Vriescheloo
Harm Hilverts Timmer schoenmaker 25 jaar wonende te Vriescheloo
Terwijl de deposanten nopens den naam der echtgenote alsmede nopens de namen van des overledenen ouders geen nadere opgaven in staat waren te doen.
Op 11 april 1790 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Baukjen Pieters Cramer, geboren circa 1764 te Franeker, gedoopt op 19 september 1764 te Franeker (Hervormd), als dochter van Pieter Douwes Cramer, Hervormd predikant te Franeker, en Antje Siebes Kamstra. Overleden op 19 november 1832 op nummer 116 te Balk, 68 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 november 1832 blad 11, getuigen:
Gerrit Hanzes van der Veer werkman 44 jaar wonende te Balk
Marten Nannes van der Goot koopman 25 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren op 7 mei 1791 te Balk, gedoopt op 22 mei 1791 te Balk (Hervormd).
2. Wypkjen, geboren op 1 september te Balk, gedoopt op 22 september 1792 te Balk (Hervormd). Op 4 juni 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Baukes Poppes 26 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Bauke Pieters Poppes, boterkoper te Balk, en Baukjen Jans Poppes.
3. Wytze, geboren op 17 januari 1795 te Balk, gedoopt op 15 februari 1795 te Balk (Hervormd). Jong overleden
4. Wytze, geboren op 19 maart 1796 te Balk, gedoopt op 5 juni 1796 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
5. Anne, geboren op 16 oktober 1798 te Balk, gedoopt op 4 november 1798 te Balk (Hervormd). Dopeling is overleden.
6. Wytze, geboren op 27 december 1801 te Tacozijl, gedoopt op 14 februari 1802 te Sondel (Hervormd).
7. Anna Petra, geboren op 1 november 1805 te Tacozijl, gedoopt op 1 december 1805 te Sondel (Hervormd). Overleden op 28 augustus 1841 op nummer 79 te Balk, 35 jaar oud. Op 2 juni 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Feike Thees Hoogeterp 23 jaar oud, geboren te Sloten als zoon van Thee Feikes en Hiltje Harmens.
 
 
 
Baukje Kramer
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 48 - huisnummer Balk 45
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Wietse Wietses de Jongh
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Wijtze Wijtzes de Jongh 1729-1782 Wijtse Wijtses de Jong 1767-1816 Jan Baukes Poppes
    Feike Thees Hoogeterp
woonadressen familie de Jongh
periode adres bron
  Balk  
  Tacozijl  
1811 Gaast  
1816 Balk / Vriescheloo  
1829 van Swinderenstraat 22  
1832 Raadhuisstraat 43  
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 maart 2019 laatste wijziging: 10-02-2021