persoonlijke gegevens van Cornelis Jongsma
Cornelis Jongsma, geboren op 16 juni 1746 te Leeuwarden als zoon van Ernst Jongsma, apotheker te Leeuwarden, en Ycke Freerks Rauwerda. Overleden op 7 februari 1833 te Leeuwarden, 86 jaar oud.
Hervormd predikant te Balk, Appingedam, Leeuwarden
Op 19 januari 1773 getrouwd in Balk met:
Jetske Hiddema, geboren circa 1747 te Leeuwarden, gedoopt op 8 januari 1747 te Leeuwarden (Hervormd) als dochter van Georgius Hiddema en Tettie Siderius. Overleden op 9 april 1814 te Leeuwarden
Uit dit huwelijk:
1. Tettje, geboren op 7 december 1773 te Balk, gedoopt op 19 december 1773 te Balk (Hervormd). Overleden op 8 februari 1844 te Leeuwarden, 70 jaar oud. Op 11 april 1792 getrouwd in de Jacobijner kerk te Leeuwarden met Julius Vitringa Coulon, 25 jaar oud, doctor medicinae te Leeuwarden, geboren te Leeuwarden als zoon van AEmilius Coulon en Johanna Vitringa.
2. Ernst (Ernestus), geboren op 19 december 1775 te Balk, gedoopt op 25 januari 1776 in Balk (Hervormd), advokaat te Leeuwarden. Overleden op 5 november 1824 te Leeuwarden, 48 jaar oud. Op 29 mei 1799 getrouwd te Schingen met Pronica Johanna Benthem, 18 jaar oud, geboren te Schingen als dochter van Arnoldus Benthem en Maria Berdina van der Ley.
 
 
 
Ruim een jaar na het overlijden van ds. Johannes Stoter werd ds. Cornelis Jongsma op 14 juni 1772 bevestigd. twee dagen later vierde hij zijn 26e verjaardag.
Hij werd geboren in Leeuwarden in een bemiddeld apothekersgezin. Na zijn studie aan de academie in Franeker werd hij op 20 mei 1770 bevestigd als predikant van de gecombineerde gemeente Rijpskerk-Hardegarijp.
Hij kwam als ongehuwde naar Balk, maar dat was slechts van korte duur. Op 7 januari 1773 ging hij met Jetske Hiddema in ondertrouw bij 't gerecht in Leeuwarden. Het huwelijk werd op 19 januari 1773 te Balk ingezegend. Er werden twee kinderen, Tettje en Ernst, in Balk geboren en gedoopt. Jongsma bleef hier in tegenstelling tot zijn voorgangers maar kort, want op 13 oktober 1776 nam hij afscheid en vertrok naar Appingedam. In 1787 werd hij als predikant in zijn geboorteplaats bevestigd waar hij tot zijn emeritaat zou blijven. Hij overleed op 7 februari 1833 op 86 jarige leeftijd. Door zijn hoge leeftijd heeft hij zijn vrouw en zoon Ernst naar hun laatste rustplaats moeten brengen.
Bij zijn intrede waren Aemilius Edgers en Age Sjoerds ouderlingen en Piter Arents Wildeboer en Jakle Jans Poppes vervulden het ambt van diaken.
bron: 525 jaar Protestantse gemeente Balk geschreven door Y.J. v.d. Lageweg gepubliceerd in Ûnderweis jan 2008
 
vader Ernst Jongsma
bron: Leeuwarder Courant van 21 april 1764
 
zoon Ernestus
bron: Leeuwarder Courant van 27 december 1797
 
Cornelis Jongsma
bron: Leeuwarder Courant van 8 februari 1833
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 21-06-2020