persoonlijke gegevens van Klaas Piers Jongsma
Klaas Piers Jongsma, geboren op 9 juni 1803 te Rijs, gedoopt op 24 juli 1803 te Hemelum (Hervormd) als zoon van Pier Piers Jongsma en Pietje Klazes Bruinsma. Overleden op 15 september 1860 op nummer 183? te Balk, 56 jaar oud.
werkman te Balk (1831, 1833, 1835, 1838, 1854), werkman te Sondel (1852) arbeider te Balk (1857)
aangifte overlijden op 17 september 1860 aktenummer 94, getuigen:
Hendrik Jans Kuiper werkman 55 jaar wonende te Balk
Jan Siebes Bandstra schoenmaker 53 jaar wonende te Balk
1. ) Op 29 mei 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Lijsbert Hiddes Koornstra, geboren op 8 november 1804 te Balk, gedoopt op 25 november 1804 te Balk (Hervormd). , als dochter van Hidde Jacobs Koornstra en Akke Willems de Wilde. Overleden op 23 februari 1850 op nummer 60 te Balk, 45 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pier, geboren op 14 januari 1831 op nummer 60 te Balk.
aangifte geboorte op 15 januari 1831 aktenummer 6, getuigen:
Hidde Jacobs Koornstra bediende van politie 50 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk 37 jaar wonende te Balk
2. Hidde, geboren op 10 april 1833 op nummer 60 te Balk.
aangifte geboorte op 1 april 1833 blad 17, getuigen:
Hidde Jacobs Koornstra dienaar van politie 53 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 21 jaar wonende te Balk
3. Hendrik, geboren op 16 november 1835 op nummer 60 te Balk.
aangifte geboorte op 18 november 1835 blad 49, getuigen:
Hidde Jacobs Koornstra dienaar van politie 53 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 21 jaar wonende te Balk
4. Hylkjen, geboren op 5 september 1838 op nummer 60 te Balk.
aangifte geboorte op 6 september 1838 blad 38, getuigen:
Klaas Hiddes Koornstra werkman 22 jaar wonende te Balk
Rinze Hiddes Koornstra werkman 23 jaar wonende te Balk
5. Grietje, geboren op 14 maart 1841 op nummer 60 te Balk.
aangifte geboorte op 14 maart 1841 blad 17, getuigen:
Anne Piebes de Jong kleermaker 26 jaar wonende te Balk
Rinze Hiddes Koornstra slager 26 jaar wonende te Balk
6. Levenloos kind, geboren op 25 juli 1847 op nummer 60 te Balk
aangifte overlijden op 26 juli 1847 blad 15, getuigen:
Johan F C Sluijter zadelmaker 48 jaar wonende te Balk
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 65 jaar wonende te Balk
7. Akke, geboren op 7 juli 1848 op nummer 60 te Balk.
aangifte geboorte 8 juli 1848 blad 31, getuigen:
Johan F C Sluijter zadelmaker 49 jaar wonende te Balk
Marten Hendriks van der Goot winkelier 28 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 29 september 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Imkjen Jacobs Bremer, geboren op 25 november 1814 op nummer 23 te Sondel, als dochter van Jacob Jans Bremer, huisman te Sondel, en Rinkjen Lykles Wierstra. Overleden op 18 maart 1906 te Balk, 91 jaar oud. Eerder getrouwd geweest met Willem Wabes Schaper. En in 1869 getrouwd met Bonte de Jager.
Uit dit huwelijk:
8. Jacob, geboren op 23 maart 1852 te Sondel.
aangifte geboorte 24 maart 1852 blad 18, getuigen:
Rimmer Reins Ottema koopman 42 jaar wonende te Balk
Jelle Hiddes Koornstra slager 28 jaar wonende te Balk
9. Jan, geboren op 16 augustus 1854 te Balk.
aangifte geboorte 16 augustus 1854 blad 44, getuigen:
Jan Gerlofs Postma werkman 55 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Kuiper werkman 49 jaar wonende te Balk
10. Age, geboren op 21 maart 1857 te Balk.
aangifte geboorte 23 maart 1857 blad 22, getuigen:
Jan Siebes Bandstra schoenmaker 50 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele kuipersknecht 49 jaar wonende te Balk
 
 
 
Klaas Piers Jongsma
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 65 - huisnummer Balk 60
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Hidde Jacobs Koornstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Klaas Piers Jongsma 1803-1860  
Hidde Jacobs Koornstra 1780-1848    
woonadressen familie Jongsma
periode adres bron
1829 van Swinderenstraat 45 volkstelling 1829 blad 64; huisnummer Balk 60
1840 van Swinderenstraat 45 volkstelling 1840; huisnummer Balk 60
1849 - 1859 Raadhuisstraat 72 woningregister 1849 - 1859 blad 197; huisnummer Balk 104 / 146
1859 - 1869 Raadhuisstraat 72 woningregister 1859 - 1869 blad 66; kad. gem. Balk sectie A 183a, huisnr. Balk 146
     
notariële acten
 

 

1841 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van twee huizen te Balk, koopsom fl. 530
- Gerrit Tijssens Bosman, rentenier te Balk, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, grossier in wijnen en ster te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 64 en 69 d.d. 17 november 1841
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Gerrit Tijssens Bosman, erflater
- Lykeltje Gerryts Bosman, winkelier te Balk
- Wimpkje Gerryts Bosman te Oldemarkt, gehuwd met Hylke Meinzes de Vries
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 52 d.d. 3 juli 1843
 

Minuut-akten 1851
Notaris: Willem Jan Hemsing
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007022

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 15-02-1851
 • Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00010, 00013

 • Verkoper 

 Rinze Hiddes Koornstra (slager) wonende te Balk
Diversen:
Ligging vastgoed: Balk
Bedrag: koopsom fl. 830
een huis en erf

 • Verkoper 

 Klaas Piers Jongsma (werkman) wonende te Balk
Diversen: weduwnaar van Lysbert Hiddes Koornstra, vader van en voogd over Pier, Hidde, Hendrik, Hylkje, Grietje, Marten en Akke Jongsma

 • Verkoper 

 Klaas Hiddes Koornstra (wagenmaker) wonende te Lemmer
Diversen: toeziend voogd

 • Verkoper 

 Jacob Hiddes Koornstra (slager) wonende te Sint Johannesga

 • Verkoper 

 Willem Hiddes Koornstra (boer) wonende te Wijckel

 • Verkoper 

 Jelle Hiddes Koornstra wonende te Balk

 • Verkoper 

 Sjoerd Hiddes Koornstra (werkman) wonende te Koudum

 • Verkoper 

 Anne Pieters de Jong (kleermaker) wonende te Workum
Diversen: gehuwd met Jantje Hiddes Koornstra

 • Koper 

 Cornelis Jan van Broekhuizen (geneesheer) wonende te Balk

 • Koper 

 Jouke Sipkes Sloterdijk (bakker) wonende te Balk
Bronvermelding
Minuut-akten 1851, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007020, aktenummer 00008
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1851

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 augustus 2020 laatste wijziging: 2-08-2020