Sietze Piers Jongsma register hypotheken 69: 92 / 158
Sietze Piers Jongsma, geboren op 13 mei 1855 te Wijckel, als zoon van Pier Baukes Jongsma en Durkjen Sietzes Hofstra. Overleden op 6 juni 1940 te Balk, 85 jaar oud.
werkman te Wijckel, botermaker te Balk
aangifte overlijden op 6 juni 1940 aktenummer 32, getuige:
Meine Bosma goud- en zilversmid 67 jaar wonende te Balk
Op 15 mei 1881 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Hendriks Veltman, geboren op 2 oktober 1855 te Harich, als dochter van Hendrik Rintjes Veltman  en Wietske Waltes Kooistra. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Durkje, geboren op 17 mei 1882 te Wijckel. Overleden op 16 mei 1890 te Wijckel, 8 jaar oud.
aangifte overlijden op 17 mei 1890 aktenummer 60, getuigen:
Rein Ottema arbeider 38 jaar wonende te Wijckel
Anne van der Schuit zonder beroep 39 jaar wonende te Wijckel
2. Pier, geboren 21 augustus 1884 te Wijckel. Op 18 mei 1912 getrowud in de gemeente Gaasterland met Nieske Ploegstra, oud 24 jaar, geboren te Nijemirdum als dochter van Hidde Ploegstra en Jantje Stegenga.
3. Hendrik, geboren op 16 december 1886 te Wijckel. Winkelier te Balk. Overleden op 14 december 1964 te Balk, 77 jaar oud. Op 20 mei 1911 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Duttje Stegenga, oud 22 jaar, geboren te Nijemirdum als dochter van Johannes Stegenga en Hylkje de Wilde.
4. Wietze, geboren op 14 juli 1889 te Wijckel.
5. Durkje, geboren op 15 mei 1891 te Wijckel. Overleden op 30 oktober 1902 te Balk, 11 jaar oud.
aangifte overlijden op 3 november 1902 aktenummer 91, getuigen:
Jelle Schaafsma hersteller van uurwerken 69 jaar wonende te Balk
Sybren Nijman brievenbesteller 44 jaar wonende te Balk
6. Wietske, geboren op 2 februari 1894 te Wijckel. Overleden op 6 februari 1980 te ? , 86 jaar oud. Op 16 juni 1917 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Kuiper, wagenmaker te Oudega HON, oud 21 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen als zoon van Herre Kuiper en Hiltje Keulen.
7. Bauke, geboren op 12 januari 1897 te Wijckel. Onderwijzer te Stadskanaal. Overleden op 2 maart 1922 te Balk, 25 jaar oud.
aangifte geboorte op 13 januari 1897 aktenummer 4, door Sietze Jongsma, arbeider te Wijckel, getuigen:
Tjebbe Dijkstra arbeider 54 jaar wonende te Wijckel
Berend Tijsseling arbeider 45 jaar wonende te Wijckel
aangifte overlijden op 3 maart 1922 aktenummer 20, getuigen:
Sikke Doele aanspreker 41 jaar wonende te Balk
Hendrik van der Wal commies ter secretarie 25 jaar wonende te Balk
  Bauke Jongsma
Bauke Jongsma
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 24 juni 1919
 
bron: Algemeen Handelsblad van 3 september 1920 >>>
 
8. Trijntje, geboren op 7 maart 1900 te Balk. Overleden op 11 mei 1950 te Nijemirdum, 50 jaar oud. Op 28 maart 1925 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Doorenspleet, leeftijd 23 jaar,arbeider te Oudemirdum geboren te Ruigahuizen als zoon van Stoffel Doorenspleet en Rinkje Boender.
aangifte geboorte op 8 maart 1900 aktenummer 33, door Sietze Jongsma, botermaker te Balk, getuigen:
Gerben Blaauw winkelier 61 jaar wonende te Balk
Douwe Sijtsma kaasmaker 31 jaar wonende te Balk
 
 
 
Sietze Piers Jongsma en Grietje Veldman
foto 111-029 beschikbaar gesteld door de firma Jongsma
Zijn dit Sietze Piers Jongsma en Grietje Hendriks Veldman?
Bauke Kuiper stuurde me onderstaande foto van Sietse Jongsma en Grietje Veldman op jongere leeftijd. Ze hebben een opvallende gelijkenis met bovenstaande foto.
 
woonadressen familie Jongsma
periode adres bron
1881 - 1890 Lynbaen 8 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 207; kad. gem. Balk sectie B nummer 816
1890 - 1900 Lynbaen 20 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 140; huisnummer Wijckel 118
1900 - 190? Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 215; huisnummer Balk 151 / 227
190? - 1910 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 216; huisnummer Balk 151a / 228
1910 - 191? Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 240; huisnummer Balk 228 / Balk 262
191? - 1920 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 240; huisnummer Balk 263
1920 - 1930 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 246; huisnummer Balk 290
1930 - 1939 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 247; huisnummer Balk 291
1939 - ???? Raadhuisstraat 65  
     
eigendommen van Sietze Piers Jongsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk B 853   publ. verkoop 500,- 14 mei 1880        
Balk
B
855ged          
Balk
A
452   publ. verkoop 1201,- 5 apr 1896        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1097, folio 92, nummer 158
notariële acten
 

1880 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen en erven te Wijckel, koopsom fl. 2001
- Michiel Josephs Gersjes te Wijckel, weduwnaar van Grietje Deddes Kooiker, verkoper, tevens als vader van en voogd over Antje Michiels Gersjes
- Akke Michiels Gersjes te Heeg, verkoper
- Anne Michiels Gersjes te Balk, verkoper
- Harmen Deddes Kooiker te Wijckel als toeziend voogd
- Yke Anskes Bruinsma te Wijckel, verkoper                                                              
- Getje Anskes Bruinsma te Wijckel, verkoper
- Sietze Piers Jongsma te Wijckel, koper
- Anne Meyes van der Schuit te Wijckel, koper
Betreft een huis met grond te Balk
- Leffert Willems Beuckens te Wijckel
- Rein Rimmers Ottema te Wijckel

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7053 Repertoirenr.: 8, 14 en 15 d.d. 28 januari 1880
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 november 2013 laatste wijziging: 11-01-2023