persoonlijke gegevens van Hendrik Jongstra, werkman te Balk
Hendrik Jongstra, geboren op ?

 

eigendommen van Hendrik Jongstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
855
 
koopacte
725,-
10 dec 1928
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1135, folio 130, nummer 445

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009