persoonlijke gegevens van Pieter Roelofs Jongstra
Pieter Roelofs Jongstra (Jongersma), gedoopt op 23 maart 1786 te Balk (Rooms Katholiek) als zoon van Roel Pieter, slager te Balk, en Jeltje Hendriks. Overleden op 20 augustus 1849 op nummer 165 te Balk, 64 jaar oud. Boerenknecht (1811), slager (1841, 1849).
aangifte overlijden op 21 augustus 1849 blad 21 / 1-8, getuigen:
Gerlof Bokkes de Vries stalknecht 51 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 40 jaar wonende te Balk
Op 25 november 1810 getrouwd in de Rooms Katholieke kerk te Balk met:
Dieuwke Foekes Landman, geboren circa 1789 te Wijckel, als dochter van Foeke Tjittes Landman en Hinke Jottjes. Overleden op 27 december 1841 op nummer 112 te Balk, 52 jaar oud.
aangifte overlijden op 28 december 1841 blad 13, getuigen:
Hartman Caspers Bets koopman 41 jaar wonende te Balk
Hendrik Gerlofs Kramer wever 41 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jeltje, geboren op 13 september 1811 op nummer 1 te Wijckel.
2. Hinke, geboren op 27 december 1812 te Sloten. Overleden op 25 april 1883 te Sloten, 70 jaar oud. Op 6 april 1842 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmen Obbes Bosma, 46 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Obbe Harmens en Tjerkje Epkes.

3. Roelof, geboren op 17 september 1814 te Sloten. Overleden op 18 augustus 1876, Gaasterland, 61 jaar oud.

4. Jacobjen, geboren op 19 maart 1817 te Sloten. Overleden op 28 februari 1880 te Sloten, 62 jaar oud.
5. Foeke, geboren op 10 februari 1820 te Sloten.
6. Jan, geboren op 28 januari 1822 te Sloten.
7. Dotje, geboren op 20 januari 1825 op nummer 112 te Balk.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 25 september 1849
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Roelofs Jongstra 1786-1849  
     
woonadressen familie Jongstra
periode adres bron
1811 Wijckel  
1812 - 1822 Sloten (Frl)  
1825 Raadhuisstraat 54 dochter Dottje geboren op huisnummer Balk 112
1840 Raadhuisstraat 54 volkstelling 1840; huisnummer Balk 112
     
eigendommen van Pieter Roelofs Jongstra
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
00 07 40
huis en erf
A 5
Balk
I
4
03 20 40
weiland
I 1
Balk
I
3
01 63 60
weiland
I 1
Balk
I
38
00 03 50
opslag als bouwland
I 1
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 135 Pieter Roelofs Jongersma, slager te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
weiland te Harich
               
Balk
H
602
04 16 20
     
f 600,-
1 juni 1841
   
huis en schuur te Balk
               
Balk
A
175
               
weiland te Ruigahuizen
               
Balk
I
3
               
Balk
I
4
               
Balk
I
38
04 87 50
             
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1011, folio 6, nummer 260
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 11-11-2020