Hendrik Kanninga inschrijving register hypotheken 69: 101 / 288
Hendrik Kanninga, geboren op 12 april 1862 te Franeker als zoon van Harmen Coenraads Kanninga, zadelmaker te Franeker, en Grietje Zijlstra. Overleden op 25 januari 1936 te Balk, 73 jaar oud.
slager te Balk
Op 8 mei 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkje de Jong, geboren op 8 november 1863 te Midlum als dochter van Cornelis Willems de Jong, bakker te Balk en Froukje Tjeerds Visser. Overleden op 22 januari 1922 te Balk, 58 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Froukje, geboren op 18 juni 1891 te Balk.
2. Grietje, geboren op 7 november 1892 te Balk. Overleden op 5 november 1985 te ?, 92 jaar oud. Op 7 november 1918 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marten Visser, oud 29 jaar, geboren te Oosterend als zoon van Sybe Visser en Geertje Kooistra.
aangifte geboorte op 9 november 1892 aktenummer 128, getuigen:
Wiebren Jouke Pelsma smidsknecht 56 jaar wonende te Balk
Lieuwe Hemstra zonder beroep 49 jaar wonende te Balk
3. Cornelis, geboren op 17 mei 1895 te Balk. Overleden op 1 september 1900 te Balk, 5 jaar oud.
Cornelis Kanninga
bron: Leeuwarder Courant van 4 september 1900
 
4. Tjeerdtje, geboren op 19 juni 1895 te Balk.
5. Cornelis, geboren op 18 juli 1901 te Balk. Overleden op 23 maart 1979 te Balk, 77 jaar oud. Op 19 oktober 1933 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marijke Dijkstra, oud 24 jaar, geboren te Oudega (HON), als dochter van Hortse Dijkstra en Margaretha Sutorius
6. Levenloos kind, geboren op 1 februari 1905 te Balk.
 
 
 
Hendrik Kanninga Eelkje de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 12 mei 1890
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Kanninga 1862-1936 Pieter Kornelis Walda 1892
    Marten Visser 1889-
     
woonadressen familie Kanninga
periode adres bron
1890 - 1900 Raadhuisstraat 37 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 244; huisnummer Balk 171
1900 - 1910 Raadhuisstraat 37 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 249; huisnummer Balk 171 / 268
1911 - 1920 Raadhuisstraat 37 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 7; huisnummer Balk 268 / 302
1921 - 1930 Raadhuisstraat 37 bevolkingsregister 1921 -1930 blad 291; huisnummer Balk 327
1931 - 1936 Raadhuisstraat 37 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 270; huisnummer Balk 319
     
eigendommen van Hendrik Kanninga
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
163
 
koopakte
1350,-
1890
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1106, folio 101, nummer 288
notariële acten
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1350
- D.G. Gemeente te Balk, verkoper
- Hendrik Kanninga te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 23 d.d. 19 februari 1890
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 oktober 2008 laatste wijziging: 12-02-2024