persoonlijke gegevens van Ferdinand Berends Keulen
Ferdinand Berends Keulen, geboren op 30 april 1858 te Hemelum, als zoon van Berend Ferdinands Keulen, arbeider te Hemelum, en Heye Rinderts Bijlsma. Overleden op 7 december 1937 te Balk, 79 jaar oud.
inlandsch kramer te Balk (1883, 1884, 1886) winkelier, manufacturier, meubelfabrikant te Balk
Ferdinand Keulen was ook ambtenaar van de Burgelijke stand en president-kerkvoogd in de Ned. Herv. gemeente te Balk.
Op 17 september 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Bruinsje Martens van der Goot, geboren op 27 juni 1856 als dochter van Marten Hendriks van der Goot, winkelier te Balk, en Klaaske Fekkes van der Goot. Overleden op 29 november 1932 te Balk, 76 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 november 1932 aktenummer 58, zonder beroep, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 59 jaar wonende te Balk
Keimpe de Vos los arbeider 36 jaar wonende te Balk
 
Ferdinand Berends Keulen Bruinsje Martens van der Goot
foto 076-007 foto 076-008
Ferdinand Berends Keulen Bruinsje Martens van der Goot
 
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 15 april 1883 te Balk.
aangifte overlijden op 16 april 1883 aktenummer 41, inlandsch kramer te Balk, getuigen:
Johan Frederik Christoffel Sluijter zadelmaker 84 jaar wonende te Balk
Durk Wijma gemeentesecretaris 41 jaar wonende te Balk
2. Hendrik, geboren op 10 juli 1884 te Balk. Overleden op 1 maart 1960 te Wijckel, 75 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 juli 1884 aktenummer 85, inlandsch kramer te Balk, getuigen:
Tijs Tijsma koopman 44 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 41 jaar wonende te Balk
3. Berend, geboren op 1 maart 1886 te Balk. Overleden op ? februari 1957 te Amersfoort, 70 jaar oud. Op 14 juli 1919 getrouwd in de gemeente Harderwijk met Gelida Jacoba de Klerk, 20 jaar oud, geboren te Scheemda als dochter van Jacob Johannes de Klerk, postdirecteur, en Henriètte Boline Bange.

Berend Keulen

foto 076-006

aangifte geboorte op 2 maart 1886 aktenummer 24, inlandsch kramer te Balk, getuigen:
Tijs Tijsma winkelier 47 jaar wonende te Balk
Jouke Sibbeles Haarsma timmerman 35 jaar wonende te Balk
 
Hij studeerde oude talen in Leiden en was rector van het Johan van Oldebarneveldt Gymnasium te Amersfoort.
Berend Keulen
bron: Leeuwarder Courant van 21 oktober 1911
 
Berend Keulen
bron: Balkster Courant van 2 maart 1957
 
4. Klaaske, geboren op 29 maart 1890 te Balk. Op 16 november 1911 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Pier van Riezen, oud 28 jaar, geboren te Wolvega als zoon van Wiebe van Riezen en Froukje Woudsma.
aangifte geboorte op 29 maart 1890 aktenummer 37, winkelier te Balk, getuigen:
Tijs Tijsma koopman 51 jaar wonende te Balk
Jouke Haarsma timmerman 38 jaar wonende te Balk
5. Martje, geboren op 13 juli 1892 te Balk. Overleden op 8 april 1897 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 13 juli 1892 aktenummer 92, winkelier te Balk, getuigen:
Tijs Tijsma koopman 52 jaar wonende te Balk
Jouke Haarsma timmerman 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 april 1897 aktenummer 36, winkelier te Balk, getuigen:
Reitze Jaarsma predikant (Hervormd) 45 jaar wonende te Balk
Pier de Jong postbode 50 jaar wonende te Balk
6. Heije, geboren op 13 juli 1892 te Balk. Overleden op 8 mei 1972 te ? Op 20 april 1922 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Age Faber, oud 28 jaar, geboren te Sondel, Hendrik Faber en Jantje Visser.
aangifte geboorte op 13 juli 1892 aktenummer 93, winkelier te Balk, getuigen:
Tijs Tijsma koopman 52 jaar wonende te Balk
Jouke Haarsma timmerman 41 jaar wonende te Balk
7. Martje, geboren op 27 september 1900 te Balk. Overleden op 29 september 1900 te Balk, 2 dagen oud.
aangifte geboorte op 28 september 1900 aktenummer 124, winkelier te Balk, getuigen:
Tijs Tijsma koopman 61 jaar wonende te Balk
Sjoerd Tijsma koopman 29 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 oktober 1900 aktenummer 72, winkelier te Balk, getuigen:
Tijs Tijsma koopman 61 jaar wonende te Balk
Sjoerd Tijsma koppman 29 jaar wonende te Balk
In 1911 woonde de familie Keulen aan de Harichsterzijde nummer 80, nu van Swinderenstraat 44
 
Ferdinant Berends Keulen
foto 076-001
Op de stoep van Van Swinderenstraat 44 in de zomer van 1921
v.l.n.r. Ferdinand Berends Keulen (1858-1937), kleinzoon Ferdinand (1920), echtgenote Bruinsje van der Goot (1856-1932), half zichtbaar dochter Heye Keulen (1892-1972), schoondochter Gelida Jacoba de Klerk (1899-1988). zoon Berend Keulen (1886-1957) neemt de foto.
 
Ferdinant Berends Keulen
foto 076-002
Trouwdag van Heye Keulen met Age Faber op 20 april 1922. Familiefoto voor de meubelzaak Van Swinderenstraat 44 van Ferdinand Berends Keulen (1858-1937) en Bruinsje van der Goot (1856-1932)
Achterste rij op de stoep v.l.n.r.
1. kleinzoon Ferdinand (1920, zoon van Berend, 2. schoondochter Gelida de Klerk (1899-1988), 3. broer van de bruidegom?, 4. vader van de bruidegom?, 5. broer Atze Keulen (1862-1949), 6. Ferdinand Berends Keulen (1858-1937), 7. zus Ietske van Goot (1865-1932), werd Ina genoemd), 8. Jan Pier van Riezen (1883-1971, echtgenoor van Klaaske Keulen), 9. zus van de bruidegom? 10. broer van de bruidegom? , 11. broer van de bruidegom?
Voorste rij voor de stoep v.l.n.r.
12. vermoedelijk Jantje Visser, de moeder van bruidegom Age Faber, 13. Bruinsje van der Goot (1856-1932), 14. bruidegom Age Hendriks Faber (1893-1951), 15. bruid Heye Keulen (1892-1972), 16. kleinzoon Ferdinand (1919, zoon van Klaaske), 17. dochter Klaaske Keulen (1890-1970), 18. zoon Hendrik Keulen (1884-1960).
Age Faber had 4 broers en 2 zussen. De foto is vrijwel zeker genomen door zoon Berend Keulen (1886-1957)
 
Ferdinant Berends Keulen
foto 076-003
Foto gemaakt op 17 september 1922 ter gelegenheid de 40-jarige bruiloft van Ferdinand Keulen en Bruinsje van der Goot.
Achter v.l.n.r. volwassenen
1. zoon Berend Keulen (1886-1957), 2. dochter Heye Keulen (1892-1972), 3. zus Ietske Keulen (1865-1932), 4. Koop de Vrij (1851-1922, echtgenoot van zus Ietske Keulen), 5. Sytske Jellema (1878-1959, echtgenote van Atze Keulen) , 6. Klaaske Keulen (1890-1970), 7. Ferdinand Berends Keulen (1858-1937), 8. Jan Pier van Riezen (1883-1971, echtgenoot van Klaaske Keulen), 9. Bruinsje van der Goot (1856-1932), 10. broer Atze Keulen (1862-1949), 11. zoon Hendrik Keulen (1884-1960)
voor v.l.n.r. kinderen van Klaaske Keulen en Jan Pier van Riezen
12. Wiebo Ferdinand (1913-1994), 13. Froukje Elizabeth (1917- heden), 14. Martha Froukje (1912-1992 ), 15. Ferdinand Toussaint (1919-2007)
 
Ferdinand Berends Keulen
foto 076-004
Het 45-jarig huwelijksfeest van Ferdinand Keulen en Bruinsje van der Goot op 17 september 1927.
De foto is vrijwel zeker genomen door zoon Berend Keulen (1886-1957)
achterste rij v.l.n.r.
1. zoon Hendrik, 2. dochter Heye, 3. schoonzoon Jan Pier van Riezen, 4. dochter Klaaske Keulen, 5. Martha van Riezen (1912-1992, van Jan & Klaaske), 6. schoondochter Gelida Jacoba de Klerk
middelste rij v.l.n.r.
7. zus Ietske Keulen, 8. Ferdinand Berends Keulen, 9. Bruinsje van der Goot, 10. Froukje Elizabeth van Riezen (1917- heden, van Jan & Klaaske),
voorste rij v.l.n.r.
Henk van Riezen (1923-2004), van Jan & Klaaske) en Jentje Faber (1925-2006, van Age & Heye; ze werd Jansje genoemd, Jentje Faber trouwde met Piet Smit; ze hadden een bakkerszaak aan de Voorstreek in Sloten)
 
foto's en gegevens beschikbaar gesteld door Friso Keulen uit Oegstgeest
 
Ferdinand Keulen Ferdinand Keulen
bron: Leeuwarder Courant van 5 september 1882
 
Ferdinand Keulen
bron: Leeuwarder Courant van 16 september 1907 bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1900
   
Ferdinand Keulen Gemeenteraadsverkiezingen 1911
gemeenteraadsverkiezingen
bron: Leeuwarder Courant van 29 juni 1911
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 december 1937  
   
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Ferdinand Berends Keulen 1858-1937 Hendrik Keulen 1884-1960
     
woonadressen familie Keulen
periode adres bron
1882 - 1890 van Swinderenstraat 44 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 73; kad. gem. Balk sectie A nummer 341
1890 - 1900 van Swinderenstraat 44 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 66; huisnummer Balk 67
1900 - 1910 van Swinderenstraat 44 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 74; huisnummer Balk 67 / 80
1911 - 1920 van Swinderenstraat 44 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 13: huisnummer Balk 80
1921 - 1930 van Swinderenstraat 44 bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 77; huisnummer Balk 79
1931 - 1939 van Swinderenstraat 44 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 74; huisnummer Balk 83
     
eigendommen van Ferdiand Berends Keulen
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
929 ged
 
toewijzing
1283,-
17 feb 1899
       
Balk
H
930 ged
         
Balk
A
341
 
scheiding
3500,-
22 mei 1915
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1112, folio 107, nummer 172
notariële acten
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma Boedelscheiding
- Marten Hendriks van der Goot te Balk, weduwnaar van   Klaaske Fekkes van der Goot
- Gerrit Hanzes van der Veer te Balk, gehuwd met Trijntje  Martens van der Goot
- Ferdinant Berends Keulen te Balk, gehuwd met Bruinsje  Martens van der Goot
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 19 d.d. 7 februari 1890
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met schuren en weiland te Harich, koopsom fl. 1283
- Berend Schoon te Balk, verkoper
- Wiepkje Fortuin te Balk, weduwe van Tjemke Berends  Schoon, verkoper
- Doeke van der Werf te Sneek, gehuwd met Stijntje Schoon,  verkoper
- Gerben Dirk Faber te Amsterdam, gehuwd met Cornelia  Schoon, verkoper
- Klaaske Schoon te Balk, verkoper
- Egbert Hoekstra te Balk, gehuwd met Janke Schoon, verkoper
- Otte Cornelis Bouwstra te Balk, koper
- Ferdinant Keulen te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 4 en 9 d.d. 16 januari 1899
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van een woning met bleek te Harich, koopsom fl. 1000
- Ferdinant Keulen te Balk, verkoper
- Jan Johannes Reekers te Wijckel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 20 d.d. 4 maart 1899
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 februari 2011 laatste wijziging: 11-11-2020