Abe Jans Keuning
Abe Keuning, geboren op 23 mei 1866 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland, als zoon van Jan Hendriks Keuning en Murkjen Abes Herresma. Overleden op 5 maart 1936 te Balk, oud 69 jaar.
veehouder te Mirns en Bakhuizen, veehouder te Harich, wethouder te Balk
1. ) Op 29 mei 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sierd de Jong, geboren op 18 januari 1847 te Wijckel, als dochter van Lieuwe Ykes de Jong en Geertje Douwes de Jong. Overleden op 8 juli 1911 te Mirns en Bakhuizen, 64 jaar oud. Eerder gehuwd geweest met Botte Krijns Schotanus (1840-1881).
2. ) Op 9 mei 1912 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Trijntje de Jong, geboren op 4 maart 1875 te Molkwerum, Hemelumer Oldeferd, als dochter van Jarig Sierds de Jong en Zwaantje Klazes Vaandriks. Overleden op 4 april 1956 te Sneek, oud 81 jaar.
Uit dit huwelijk:

1. Murkje, geboren op 17 augustus 1916 te Harich. Overleden op 13 januari 2000 te Balk, oud 83 jaar. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Yke Klazes Dijkstra, geboren op 12 januari 1908 te Harich, overleden op 19 november 1989 te Rijs.

2. Levenloos kind, geboren op 16 april 1918 te Harich. .
 
 
 
Abe Keuning en Trijntje de Jong
foto 280-019 beschikbaar gesteld door Klaas Dijkstra
 
  Abe Keuning
 
Abe Keuning
bron: Leeuwarder Courant van 5 maart 1936
 
 
 
 
  Abe Keuning
Abe Keuning
bron: Leeuwarder Courant van 6 juli 1917
uitslag raadsverkiezing gemeente Gaasterland
Abe Keuning
bron: Leeuwarder Courant van 7 april 1924 bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1930
 
Abe Keuning  
Abe Keuning
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1933
 
 
Abe Keuning
bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1936
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 1 april 2931
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Abe Keuning 1866-1936  
     
woonadressen familie Keuning
periode adres bron
1890 - 1900 Mirns en Bakhuizen bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 149; huisnummer Mirns en Bakhuizen 9
1900 - 1910 Mirns en Bakhuizen bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 149; huisnummer Mirns en Bakhuizen 9 / 21
1911 - 1916 Mirns en Bakhuizen bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 16; Mirns en Bakhuizen 21
1916 - 1919 Harich 75 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 16; Harich 75
1919 - 1919 Harich 10 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 16; Harich 10
1919 - 1920 Raadhuisstraat 8 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 16; Balk 340
1920 - 1925 Raadhuisstraat 8 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 324; huisnummer Balk 363
1925 - 1930 Raadhuisstraat 25 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 306; huisnummer Balk 345
1931 - 1931 Raadhuisstraat 25 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 282; huisnummer Balk 334
1931 - 1939 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 280; huisnummer Balk 330
1939 - 1956 Raadhuisstraat 30  
notariële acten
 

1893 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Inventaris en boedelscheiding
- Krijn Bottes Schotanus te Oudemirdum, erflater
- Jan Harmens Visser te Mirns, gehuwd met Froukje Bottes Schotanus
- Gerlof Jansma te Nijemirdum, gehuwd met Jenke Bottes Schotanus; ook genaamd  Janke Bottes Schotanus
- Abe Jans Keuning te Rijs, gehuwd met Sierd Lieuwes de Jong als medevoogd
- Sierd Lieuwes de Jong te Rijs, weduwe van Botte Krijns Schotanus, gehuwd met Sierd Lieuwes de Jong als moeder van en voogd over Gettje, Douwe, Lieuwe, Siementje, Enne en Botte Bottes Schotanus
- Botte Krijns Schotanus, in leven gehuwd met Sierd Lieuwes de Jong, erflater
- Bouke Krijns Schotanus te Oudemirdum als toeziend voogd                              

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7066 Repertoirenr.: 49 d.d. 24 augustus 1893
 

1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Inventaris
- Ybeltje Aukes Cnossen te Rijs, weduwe van Jan Johannes Kampen, erflater
- Pieter Harings Pietersma te Rijs, gehuwd met Riemke Jans Kampen
- Minne Cornelis Bouwstra te Hemelum, gehuwd met Neeltje Jans Kampen
- Auke Jans Kampen te Noord Amerika
- Durk Jaarsma te Sondel, gehuwd met Janna Jans Kampen
- Vogeltje Jans Kampen te Oudemirdum, weduwe van Bauke Klazes de Vries, erflater als moeder van en voogd over Jan, Friskje en Fopjen de Vries
- Klaas Baukes de Vries te Oudemirdum als toeziend voogd  
- Abe Keuning te Mirns en Bakhuizen, taxateur

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 50 d.d. 27 april 1899
 

1909 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Mirns en Bakhuizen, koopsom fl. 1751
- Gerrit Hendrik Hemmes te `s-Gravenhage, verkoper
- Abe Keuning te Rijs, koper                                           

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 70 en 72 d.d. 3 september 1909
 

1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Oprichting
- Nanne Reinders Kuipers te Harich
Betreft De Coop. Boerenleenbank te Balk
- Anne Bokma te Harich
- Brant Hylkes van der Goot te Harich
- Sieger Falkena te Harich
- Yke Atzes Schaap te Harich
- Harmen Jacobs Poppes te Balk
- Watze Tjebbes Hepkema te Wijckel
- Abe Keuning te Rijs
- Hendrik Boonstra te Balk

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088  Repertoirenr.: 16 d.d. 4 maart 1911
 

1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Testament
- Abe Jans Keuning te Rijs               

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 126 d.d. 21 oktober 1912
 

1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Testament
- Trijntje Jarigs de Jong te Rijs, gehuwd met Abe Jans Keuning                             

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 127 d.d. 21 oktober 1912
 

1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland  Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Rijs, koopsom fl. 2200
- Abe Keuning te Rijs, verkoper
- jonkvrouw Albertina Constantia van Swinderen te Twello, weduwe van Jacobus  van der Feltz, koper
- Johanna Christina Anna Constantia barones van der Feltz te Assen, gehuwd met Hendrik Gerard van Holthe tot Echten, koper
- Albertus Constant baron van der Feltz te Twello, koper
- Anna Christina barones van der Feltz, gehuwd met Anthony Bas Backer, koper
- Theodorus Elisa Jacobus baron van der Feltz te Elst, koper
- Hendrik Stoffelsma te Balk, acceptant     

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 167 d.d. 28 december 1912
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 maart 2009 laatste wijziging: 11-11-2020