Karst Keuning inschrijving hypotheken 2 register 69: 114 / 413
Karst Keuning, geboren op 12 juli 1883 te St. Annaparochie, als zoon van Dirk Keuning en Elisabeth Visser. Overleden op 12 december 1954 te Stonewall.
beroep: bakker te Nijemirdum, Balk, Tijnje
 
Op 11 augustus 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jeltje Draaijer, geboren op 27 mei 1885 te Nijemirdum, als dochter van Wieger Jurjens Draayer en Froukje van Hout. Overleden op 14 februari 1966 te Stonewall, Canada, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk, geboren op 17 juni 1911, Gaasterland.
2. Froukje, 13 december 1912, Gaasterland
3. Elisabeth, geboren op 8 januari 1914, Gaasterland. Op 1 mei 1929 vertrokken naar Winnipeg, Canada.
4. Jurjen, geboren op 23 juli 1915 te Balk. Overleden op 28 januari 1916 te Balk, 6 maanden oud.
aangifte overlijden op 29 januari 1916, aktenummer 65, zonder beroep te Balk, getuigen:
Arend Sikkes winkelier 62 jaar wonende te Balk
Sjoerd Pelsma smid 35 jaar wonende te Balk
5. Trijntje, geboren op 29 juni 1916, Gaasterland.
6. Grietje, geboren op 11 oktober 1918, Gaasterland. Overleden op 29 december 1998 te Ermelo, 80 jaar oud.
7. Jurjen, geboren op 22 oktober 1921 te Tijnje.
8. Jeltje, geboren op 15 mei 1922 te Tijnje.
9. Jacob, geboren op 7 juli 1925 te Tijnje.
10. Florence, geboren op 6 juni 1927 te Winnipeg
11. Ella Gertrude, geboren op 30 september 1929 te Stonewall.
 

 

 
Karst Keuning
bron: Leeuwarder Courant van 3 augustus 1910
 
Tot zijn overlijden in 1909 was Jeltje Draayer dienstmeid bij haar grootvader Johannes Klazes van Hout rentenierend timmerman aan de Wijckelrzijde te Balk. Daarna trouwde ze met Karst Keuning en nemen ze een bakkerij over aan de Harichsterzijde te Balk..
Tussen 1919 en 1927 hebben Karst Keuning en Jeltje Draaier in Tijnje gewoond, ook daar was hij bakker. In 1927 is de familie naar Stonewall (Canada) vertrokken omdat hij failliet was. De ggehandicapte dochter Grietje mocht niet mee.
Voor de reis naar Canada was niet genoeg geld om de twee oudste dochters mee te nemen. Zij verbleven eerst bij familie totdat zij in 1929 ook de reis konden betalen. Het echtpaar is nooit weer terug geweest in Nederland. Alleen Froukje en Elisabeth zijn nog een keer op familiebezoek geweest.
 
eigendommen van Karst Keuning
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
244
 
koopacte
4750,-
11 aug 1910
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1119, folio 114, nummer 413
notariële acten
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, bakkerij en erf te Balk, koopsom fl. 4750
- Johannes Hendriks Trinks te Amsterdam, verkoper
- Karst Keuning te Nijemirdum, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 119 d.d. 6 augustus 1910
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Karst Keuning te Mirns en Bakhuizen, verkoper
- Johannes Hettinga te Balk, koper
- Jacob Hettinga te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 9 d.d. 15 januari 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 november 2010 laatste wijziging: 20-01-2024