persoonlijke gegevens van Jan Sijmens Kiep
Jan Sijmens Kiep, geboren op 11 januari 1774 te Balk, gedoopt op 27 januari 1774 te Balk (Hervormd), als zoon van Symen Passchiers en Grietje Sipkes. Overleden op 31 januari 1830 te Schoterland, 57 jaar oud.
timmerknecht te Balk, timmerknecht te Het Meer(1829, 1830)
 
1. ) Op 15 mei 1796 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Marike Jacobs, geboren op 27 augustus 1770, gedoopt op 2 september 1770 te Balk (Hervormd), als dochter van Jacob Obbes en Geeske Passchiers. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, geboren op 29 oktober 1797 te Balk Gedoopt op 5 november 1797 te Balk (Hervormd). Overleden op 31 mei 1846 te Norg, 49 jaar oud. Op 23 juni 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johanna Elizabeth Chevallier, oud 24 jaar, geboren te Lemmer, als dochter van niet genoemde vader en Margreta Lolkes Wildschut.
aangifte overlijden op 1 juni 1846 gemenete Norg, kolonist getuigen:
Dirk van den Tempel zaalopziener 58 jaar wonende te Veenhuizen
Jan Ermelot zaalopziener 58 jaar wonende te Veenhuizen
aangifte overlijden op 8 februari 1847 pagina B3 gemeente Gaasterland.
2. Sijmen, geboren op 2 februari 1799 te Balk, gedoopt op 17 februari 1799 te Balk.
 
2. ) Op 13 december 1801 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Jacobje Roelofs Krap, geboren op 25 februari 1781 te Heerenwal grietenij Schoterland, als dochter van Roelof Jans en Bartje Jans. Overleden op 2 september 1826 op nummer 95 te Balk, 45 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 september 1826 pagina B33/1-5, getuigen:
Willem Ferdinants de Vries werkman 44 jaar wonende te Balk op nummer 96
Hendrik Huberts Boertie werkman 40 jaar wonende te Balk op nummer 96
Uit dit huwelijk:
3. Grietje, geboren op 30 oktober 1802 te Balk, gedoopt op 11 november 1802 te Balk (Hervormd). Overleden op 4 april 1872 te Schoterland, 69 jaar oud. Op 27 april 1828 getrouwd in de gemeente Schoterland met Freerk Matthijsses van der Wijk, oud 28 jaar, geboren te In de Compagnie onder Oudehorne, als zoon van Matthijs Freerks van der Wijk en Afke Hendriks.
4. Roelof, geboren op 11 januari 1811 op nummer 92 te Balk, gedoopt op 10 februari 1811 te Balk (Hervormd). Overleden op 11 mei 1846 te Amboina Nederlands Indië, 35 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 januari 1811 aktenummer 1 door Jan Sijmens, timmerman te Balk, getuigen:
Sipke Sijmens schoenmaker 44 jaar wonende te Balk op nummer 12
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
5. Jantje, geboren op 16 juli 1812 op nummer 93 te Balk.
aangifte geboorte op 17 juli 1812 aktenummer 41 door Jan Symens Kijp, timmerman te Balk, getuigen:
Ferdinant Willems de Vries werkman 64 jaar wonende te Balk op nummer 96
Bauke Betzes Betsema werkman 54 jaar wonende te Balk op nummer 94
6. Hendrik, geboren op 18 februari 1815 op nummer 93 te Balk. Overleden op 1 februari 1820 op nummer 95 te Balk, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 februari 1815 aktenummer 8 door Jan Siemens Kijp, werkman te Balk, getuigen:
Bauke Betzes Betsema werkman 59 jaar wonende te Balk op nummer 94
Jan Alberts Aleva klokmaker 50 jaar wonende te Balk op nummer 91
aangifte overlijden op 1 februari 1820 pagina B4, getuigen:
Jan Alberts Aleva uurwerkmakersknecht 56 jaar wonende te Balk op nummer 91
Johannes Hendriks Os turfdrager 54 jaar wonende te Balk op nummer 98
7. Symen, geboren op 4 augustus 1818 op nummer 93 te Balk. Overleden op 21 augustus 1818 op nummer 93 te Balk, 17 dagen oud.
aangifte geboorte op 4 augustus 1818 aktenummer 47 door Jan Sijmens Kijp, timmerman te Balk, getuigen:
Bauke Betzes Betzema werkman 63 jaar wonende te Balk op nummer 94
Johannes Baukes Betzema werkman 30 jaar wonende te Balk op nummer 93
aangifte overlijden op 21 augustus 1818 pagina B14, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg politiedienaar 27 jaar wonende te Balk
Wander Annes Tuinier politiedienaar 40 jaar wonende te Balk
8. Hendrik, geboren op 22 november 1821 op nummer 95 te Balk. Overleden op 19 april 1829 te Het Meer, 7 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 november 1821 aktenummer 97 door Jan Sijmens Kiep, timmermansknecht te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 30 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 43 jaar wonende te Balk op nummer 86
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Symens Kiep 1774-1830  
  Sipke Symens Kiep 1769-1831  
woonadressen familie Kiep
periode adres bron
???? - 1812 nummer 92  
1812 - 1818 nummer 93  
1818 - 182? nummer 95  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 juni 2011 laatste wijziging: 9-03-2020