persoonlijke gegevens van Sipke Sijmens Kiep
Sipke Sijmens Kiep, geboren op 17 juni 1769 te Balk, gedoopt op 18 juni 1769 te Balk (Hervormd) als zoon van Symen Passchiers en Grietje Sipkes. Overleden op 16 juli 1831 op nummer 12 te Balk, 63 jaar oud.
geldwisselaar te Balk (1814), schoenmakersknecht te Balk (1825, 1829)
aangifte overlijden op 16 juli 1831 blad 11, getuigen:
Jan Douwes Huistra boer 46 jaar wonende te Balk, geburen
Johannes Bernardus Rodenburg werkman 31 jaar wonende te Balk, geburen
Op 2 oktober 1796 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Durkje Ernstes Bakker, geboren op 18 mei 1762 te Wijckel, gedoopt op 25 december 1763 te Wijckel (Hervormd), als dochter van Ernst Durks en Itsk Aukes. Overleden op 25 september 1825 op nummer 12 te Balk, 63 jaar oud.
winkeliersche te Balk (1825)
aangifte overlijden op 26 september 1825 blad 12, getuigen:
Hendrik Harmens Bouma boer 42 jaar wonende te Balk op nummer 11
Wouter Cornelis van der Meer werkman 27 jaar wonende te Balk op nummer 13
Uit dit huwelijk:
1. Sijmen, geboren op 10 september 1798 te Balk, gedoopt op 30 september 1798 te Balk (Hervormd), wagenmaker. Overleden op 30 april 1873 te Balk, 74 jaar oud.
1. ) Op 14 augustus 1831 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aaltje Luitjens van der Meulen, 42 jaar oud, geboren te Gorredijk als dochter van Luitjen Theunis van der Meulen en Antje Johannes Kalverboer.
2. ) Op 26 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geertje Jurjens Stuurman, 22 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Jurjen Alderts Stuurman en Janke Fokkes Roelofsma.
2. Idskjen, geboren op 1 oktober 1802 te Balk, gedoopt op 3 oktober 1802 te Balk (Hervormd). Overleden op 6 maart 1872 te Balk, 69 jaar oud. Op 28 april 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sytze Adams Hofstra (in 1824 wever; in 1860 straatreiniger), oud 25 jaar, geboren te Sneek als zoon van Adam Thomas Hofstra en Sjoerdtje Martens.

3. Ernst, geboren op 10 december 1805 te Balk, gedoopt op 19 december 1805 te Balk (Hervormd). Overleden op 2 juli 1807 te Balk, 18 maanden oud.

 
 
 
Sipke Symens Kiep
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 8 - huisnummer Balk 12
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Pieter Pieters Delfstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sipke Symens Kiep 1769-1831 Symen Sipkes Kiep 1798-1873
  Jan Symens Kiep 1774-1830 Sytze Adams Hofstra 1798-1860
woonadressen familie Kiep
periode adres bron
1802 - 1805 Meerweg 12 reëelkohieren 1715 - 1805 blad 154, nummer 12
1812 Meerweg 12 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 12
1829 Meerweg 12 volkstelling 1829; blad 8, huisnummer Balk 12
1831 Meerweg 12  
     
eigendommen van Sipke Sijmens Kiep
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
303
00 02 40
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 146 Sipke Sijmons Kiep te Balk
notariële acten
 
1814 Balk, notaris M. Westendorp Verkoop Betreft de verkoop van een huis te Balk
- Jan Hendriks Wispelwey te Balk, broer van Teunis Hendriks  Wispelwey, verkoper
- Sipke Symens Kijp, geldwisselaar te Balk, koper
- Thomas Jans Rinkema te Balk, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 80 d.d. 14 december 1814
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 december 2008 laatste wijziging: 9-03-2020