persoonlijke gegevens van Sipke Sijmens Kiep, geldwisselaar te Balk
Sipke Sijmens Kiep, geboren op 17 juni 1769 te Balk, gedoopt op 18 juni 1769 te Balk (Hervormd) als zoon van Symen Passchiers en Grietje Sipkes. Overleden op 16 juli 1831 te Balk, 63 jaar oud, in huis nummer 12.
Op 2 oktober 1796 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Durkje Ernstes Bakker, geboren op 18 mei 1762 te Wijckel, gedoopt op 25 december 1763 te Wijckel (Hervormd), als dochter van Ernst Durks en Itsk Aukes. Overleden op 25 september 1825 te Balk, 63 jaar oud, in huis nummer 12.
Uit dit huwelijk:
1. Sijmen, geboren op 10 september 1798 te Balk, gedoopt op 30 september 1798 te Balk (Hervormd), wagenmaker. Overleden op 30 april 1873 te Balk, 74 jaar oud. 1) Op 14 augustus 1831 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aaltje Luitjens van der Meulen, 42 jaar oud, geboren te Gorredijk als dochter van Luitjen Theunis van der Meulen en Antje Johannes Kalverboer. 2) Op 26 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geertje Jurjens Stuurman, 22 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Jurjen Alderts Stuurman en Janke Fokkes Roelofsma.
2. Idskjen, geboren op 1 oktober 1802 te Balk, gedoopt op 3 oktober 1802 te Balk (Hervormd). Overleden op 6 maart 1872 te Balk, 69 jaar oud. Op 28 april 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sytze Adams Hofstra (in 1824 wever; in 1860 straatreiniger), oud 25 jaar, geboren te Sneek als zoon van Adam Thomas Hofstra en Sjoerdtje Martens.

3. Ernst, geboren op 10 december 1805 te Balk, gedoopt op 19 december 1805 te Balk (Hervormd). Overleden op 2 juli 1807 te Balk, 18 maanden oud.

 
eigendommen van Sipke Sijmens Kiep
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
303
00 02 40
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 146 Sipke Sijmons Kiep te Balk
notariële acten
 
1814 Balk, notaris M. Westendorp Verkoop Betreft de verkoop van een huis te Balk
- Jan Hendriks Wispelwey te Balk, broer van Teunis Hendriks  Wispelwey, verkoper
- Sipke Symens Kijp, geldwisselaar te Balk, koper
- Thomas Jans Rinkema te Balk, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 80 d.d. 14 december 1814
 

 

laatste wijziging: 30 december 2008