Symen Sipkes Kiep inschrijving hypotheken 2 register 69: 69 / 52
Symen Sipkes Kiep, geboren op 10 september 1798 te Balk, gedoopt op 30 september 1798 te Balk (Hervormd) als zoon van Sipke Symens Kiep en Dirkjen Ernstes Bakker. Overleden op 30 april 1873 te Balk, 74 jaar oud.
wagenmaker te Balk
 
1. ) Op 14 augustus 1831 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aaltje van der Meulen, geboren op 21 september 1788 te Gorredijk, gedoopt op 2 november 1788 te Gorredijk (Hervormd) als dochter van Luitjen Theunis van der Meulen en Antje Johannes Kalverboer. Overleden op 10 april 1859 op nummer 79 te Balk, 70 jaar oud.. Weduwe van Hein Jurjens ten Brink, wagenmaker te Balk.
aangifte overlijden op 11 april 1859, aktenummer 35, getuigen:
Haitje Hantjes Visser winkelier 70 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 53 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
2. ) Op 26 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geertje Jurjens Stuurman, geboren op 16 februari 1839 te Balk als dochter van Jurjen Alderts Stuurman, werkman te Balk, en Janke Fokkes Roelofsma. Overleden op ? te ?, jaar oud. (waarschijnlijk vanuit Leeuwarden naar Noord Amerika)

Uit dit huwelijk:

1. Levenloos kind, geboren op 23 augustus 1861 te Balk.
aangifte overlijden op 24 augustus 1861 aktenummer 54, getuigen:
Durk Sjoerd Pelsma grofsmid 42 jaar wonende te Balk
Michiel Sybes Visser timmerman 36 jaar wonende te Balk
2. Durkjen, geboren op 22 augustus 1863 te Balk. (waarschijnlijk vanuit Leeuwarden naar Noord Amerika)
aangifte geboorte op 24 augustus 1863 aktenummer 83 door Siemen Sipkes Kiep wagenmaker, getuigen:
Michiel Sybes Visser timmerman 40 jaar wonende te Balk
Teunis Klazes Betzema kuiper 31 jaar wonende te Balk
3. Janke, geboren op 21 april 1865 te Balk. (waarschijnlijk vanuit Leeuwarden naar Noord Amerika)
aangifte geboorte op 21 april 1865 aktenummer 64 door Siemen Sipkes Kiep wagenmaker, getuigen:
Michiel Sybes Visser timmerman 38 jaar wonende te Balk
Teunis Klazes Betzema kuiper 29 jaar wonende te Balk
4. Sipkjen, geboren op 23 januari 1868 te Balk. Dienstmeid te Oosterend in 1882. (naar Noord Amerika)
aangifte geboorte op 24 januari 1868 aktenummer 6 door Siemen Sipkes Kiep wagenmaker, getuigen:
Michiel Sybes Visser timmerman 38 jaar wonende te Balk
Bauke Klazes Betzema kuiper 26 jaar wonende te Balk
5. Sipke, geboren op 29 juni 1870 te Balk. (waarschijnlijk vanuit Leeuwarden naar Noord Amerika)
aangifte geboorte op 30 juni 1870 aktenummer 93 door Siemen Sipkes Kiep wagenmaker, getuigen:
Bauke Klazes Betzema kuiper 28 jaar wonende te Balk
Jacob Hanzes Dijkstra winkelier 25 jaar wonende te Balk
6. Siementje, geboren op 28 november 1873 te Balk. (waarschijnlijk vanuit Leeuwarden naar Noord Amerika)
aangifte geboorte op 28 november 1873 aktenr. 162 door Leopold Christiaan Ledel, geneeskundige, getuigen:
Izaak Arnoud Daniël Hemsing klerk 33 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 65 jaar wonende te Balk
 
 
 
Symen Sipkes Kiep
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1832
 
Symen Sipkes Kiep
bron: Leeuwarder Courant van 6 februari 1844
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Cornelis Poppes. Hieronder de papieren met daarop de naam van Symen Sipkes Kiep.
bron 380-023: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
 
Kiep Stuurman
bron: Leeuwarder Courant van 31 mei 1861
 
Symen Kiep
bron: Leeuwarder Courant van 4 mei 1873
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Sipke Symens Kiep 1769-1831 Symen Sipkes Kiep 1798-1873  
Jurjen Alderts Stuurman 1812-1892    
woonadressen familie Kiep
periode adres bron
1840 van Swinderenstraat 59 volkstelling 1840; huisnummer Balk 69
1849 - 1859 van Swinderenstraat 59 woningregister 1849 - 1859 blad 92; huisnummer Balk 69 / 79
1859 - 1869 van Swinderenstraat 59 woningregister 1859 - 1869 blad 30; kad. gem. Balk sectie A 239, huisnr. Balk 79
1869 - 1879 van Swinderenstraat 59 woningregister 1869 - 1879 blad 46; kad. gem. Balk sectie A 239, volgnr 209 / 196
1880 - 1883 van Swinderenstraat 59 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 51; kadaster gemeente Balk sectie A nr 239
1883 - Leeuwarden bevolkingsregister 1876 - 1904 blad 1216; ???
eigendommen van Aaltje van der Meulen
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
239
00 02 70
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 175 Aaltje van der Meulen te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
239
       
f 500,-
28 jan 1868
   
Balk
A
239
       
f 400,-
11 dec 1871
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1074, folio 69, nummer 52
notariële acten
 
1868 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 500
- Siemen Sipkes Kiep te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Lieuwe Klazes Visser te Harich, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7041 Repertoirenr.: 6 d.d. 23 januari 1868
 
1871 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 400
- Siemen Sipkes Kiep te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Durk Wijma te Wijckel, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7044 Repertoirenr.: 117 d.d. 2 december 1871
 
1885 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing en inhouding Betreft de verkoop van 2 huizen met erven en tuin te Balk,  koopsom fl. 1375
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,  verkoper
- Fekke Johannes Boelsma te Balk, weduwnaar van Rooske  Frederiks van Diepenbos, verkoper, tevens als vader van en  voogd over Johannes Fekkes Boelsma
- Geertje Jurjens Stuurman, weduwe van Siemen Sipkes Kiep, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Durkje,  Janke, Sipkjen, Sipke en Siementje Siemens Kiep
Betreft de koop van 2 huizen met erven en tuin, koopsom  fl. 1375
- Bernardus Hendriks Nieuwenhuis te Balk, koper
Betreft de koop van 2 huizen met erven en tuin, koopsom  fl. 1375
- Gerrit Klazes Pelsma te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7058 Repertoirenr.: 107 en 110 d.d. 16 december 1885
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 december 2008 laatste wijziging: 5-02-2024