persoonlijke gegevens van Hendrik Klijnsma
Hendrik Klijnsma, geboren op 9 juli 1901 te Ruigahuizen, als zoon van Jacob Fokkes Klijnsma, koopman te Ruigahuizen, en Trijntje Berkenbosch. Overleden op 27 mei 1980 te Balk, 78 jaar oud.
fouragehandelaar te Wijckel (1930), pakhuisknecht te Wijckel (1931-1935), pakhuisknecht te Balk (1935-1939)
Op 8 mei 1930 getrouwd in gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Grietje de Jong, geboren op 24 november 1903 te Koudum, asl dochter van Jelle de Jong, koopman te Koudum, en Fopje de Jong. Overleden op 13 januari 1977 te Balk, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Fopje, geboren op 17 mei 1932 te Wijckel.
 
 
 
Hendrik Jacobs Klijnsma
bron: Leeuwarder Courant van 24 mei 1977
 
Meer over de klompenhandel van Hendrik Klijnsma is te lezen in het artikel Friesland Post van januari 1980
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jacob Fokkes Klijnsma 1875-1967 Hendrik Jacobs Klijnsma 1901-1980  
     
woonadressen familie Klijnsma
periode adres bron
1930 - 1930 Wijckel bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 3; huisnummer Wijckel 4
1931 - 1935 Wijckel bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 3; huisnummer Wijckel 4
1935 - 1939 Gaaikemastraat 1 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 145; huisnummer Balk 167
1939 - 1980 Gaaikemastraat 1  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 juli 2016 laatste wijziging: 11-11-2020