persoonlijke gegevens van Jacob Fokkes Klijnsma,
Jacob Fokkes Klijnsma, geboren op 5 juni 1810 te Echten, gedoopt op 8 juli 1810 te Echten (Hervormd) als zoon van Fokke Meines en Antje Jacobs. Overleden op 18 oktober 1859 op nummer 122 te Balk, 49 jaar oud.
werkman te Munnekeburen, Balk, kramer te Balk (1859)
aangifte overlijden op 19 oktober 1859 aktenummer 98, getuigen:
Sieger Hielkes Plantinga werkman 35 jaar wonende te Balk
Minze Ten Woude werkman 48 jaar wonende te Balk
1. ) Op 30 maart 1834 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Hendrikje Harmens Kluwer, geboren op 28 februari 1806 te Oosterzee, gedoopt op 16 maart 1806 te Oosterzee (Hervormd) als dochter van Harm Egberts Cluwer en Lolkje Sjoerds. Overleden op 27 februari 1835 te Munnekeburen, 28 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren op 23 augustus 1834 te Munnekeburen. Overleden op 1 mei 1850 te Echten, 15 jaar oud.
 
2. ) Op 6 mei 1838 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Grietje Barteles Samplonius (Semplonius), geboren op 4 oktober 1805 te Oosterzee als dochter van Bartele Rommerts Semplonius en Geeske Hanzes. Overleden op 19 september 1840 te Echten, 34 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
2. Fokke, geboren op 21 oktober 1838 te Munnekeburen. Overleden op 3 oktober 1844 in een ongenummerd huis te Delfstrahuizen, 5 jaar oud.
3. Geeske, geboren op 1 april 1840 te Echten. Overleden op 3 november 1912 te Oudehaske, 72 jaar oud. Op 7 juni 1868 getrouwd in de gemeente Schoterland met Albert Jans Groen, oud 24 jaar, geboren te Rotsterhaule als dochter van Jan Martens Groen en Harmentjen Frankes Smit.
 
3. ) Op 25 september 1842 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Peerkjen Wybrens Zeldenthuis, geboren op 15 januari 1823 te Lemmer, als dochter van Wybren Jans Zeldenthuis en Rinske Sytzes Fontein. Overleden op 12 april 1903 te Balk, 80 jaar oud.
naaister te Balk (1859-1879)
aangifte overlijden op 14 april 1903 aktenummer 32, getuigen:
Jan Reekers visser 62 jaar wonende te Balk
Johannes Lam schoenmaker 44 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
4. Wybren, geboren op 12 februari 1843 te Echten. Overleden op 19 maart 1845 op nummer 31 te Delftstrahuizen, 2 jaar oud.
5. Rinske, geboren op 15 december 1846 te Echten. Overleden op 4 januari 1868 te Balk, 21 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 6 januari 1868 aktenummer 3, getuigen:
Pieter Sibbles Pietersma zonder beroep 74 jaar wonende te Balk
Willem Piers Piersma arbeider 34 jaar wonende te Balk
6. Fokke, geboren op 8 maart 1850 te Echten. Overleden op 7 juni 1935 te Sneek, 85 jaar oud. Op 4 oktober 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met An Schots, oud 22 jaar, geboren te Sondel als dochter van Petrus Hylkes Schots en Gooitske Jans de Jong.
7. Wybren, geboren op 22 augustus 1855 te Balk. Overleden op 15 februari 1927 te Balk, 71 jaar oud.
1. ) Op 22 mei 1881 getrouwd in de gemeente Sloten met Trijntje Jongsma, oud 26 jaar, geboren te Balk als dochter van Jacob Jongsma en Annigje de Vries.
2. ) Op 16 maart 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Frouwkje Lanting, oud 30 jaar, geboren te Hindeloopen als dochter van Fedde Lanting en Douwtje Pelle.
8. Meine, geboren op 19 november 1858 Te Balk. Overleden op 27 oktober 1938 te Sneek, 79 jaar oud. Op 26 januari 1883 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Hendrika Faber, 26 jaar oud, geboren te Lemmer als dochter van Abraham Pieters Faber, houtzaagmolenaarsknecht, en Stijntje Hendriks de Roos.
 
 
 
Jacob Fokkes Klijnsma
bron: Leeuwarder Courant van 13 maart 1835
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jacob Fokkes Klijnsma 1810-1859 Fokke Jacobs Klijnsma 1850-1935
    Wybren Jacobs Klijnsma 1855-1927
woonadressen familie Klijnsma
periode adres bron
18?? - 1852 Echten  
1852 - 185? Gaaikemastraat 35 woningregister 1849 - 1859 blad 132; huisnummer Balk 88a / 113
185? - 1859 Westein 31-41 woningregister 1849 - 1859 blad 153; huisnummer Balk 91 / 122
1859 - 1869 Westein 31-41 woningregister 1859 - 1869 blad 52; kad. gem. Balk sectie A nr. 205, huisnr. Balk 122
1869 - 1879 Raadhuisstraat 72? woningregister 1869 - 1879 blad 27; kad. gem. Balk sectie A nr. 183a, volgnr. 103 / 90
1880 - 1890 Raadhuisstraat 72 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 29; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183
1890 - 1892 Westein 4-8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 187; huisnummer Balk 143
189? - 1900 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 235; huisnummer Balk 162a
1900 - 1903 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 240; huisnummer Balk 162a / 255

 

beginpagina langsdeluts pagina online:14 juni 2009 laatste wijziging: 6-11-2019