persoonlijke gegevens van Jakob Fokkes Klijnsma, koopman te Balk
Jakob Fokkes Klijnsma, geboren op 1 oktober 1875 te Balk, als zoon van Fokke Jacobs Klijnsma, koopman te Ruigahuizen, en An Petrus Schots. Overleden op 20 februari 1967 te Balk, 91 jaar jaar oud.
Op 20 mei 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Berkenbosch, geboren op 3 juli 1877 te Nijemirdum, als dochter van Hendrik Klazes Berkenbosch, arbeider te Nijemirdum, en Jantje Fredriks van der Schuit. Overleden op 19 november 1962 te Sneek, 85 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Fokke, geboren op 23 december 1899 te Ruigahuizen. Overleden op 10 november 1983 te Koudum, 83 jaar oud. Op 24 mei 1924 getrouwd in gemeente Gaasterland met Janke de Wilde, 22 jaar oud geboren te Wijckel als dochter van Hendrik de Wilde en Gettje de Jong.
2. Hendrik, geboren op 9 juli 1901 te Ruigahuizen. Overleden op 27 mei 1980 te ?, 78 jaar oud. Op 8 mei 1930 getrouwd in gemeente Hemelumer Oldeferd met Grietje de Jong, 26 jaar oud geboren te Koudum als dochter van Jelle de Jong en Fopje de Jong.
3. An, geboren op 13 april 1905 te Ruigahuizen. Overleden op 4 september 1987 te Wijckel, 82 jaar oud. Op 19 mei 1927 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Siebren de Vlugt, 27 jaar oud geboren te Wijckel als zoon van Popke de Vlugt en Bregtje de Jong.
4. Jan, geboren 31 maart 1910 te Ruigahuizen. Overleden op 25 november 1969 te Leeuwarden, 58 jaar oud. Op 12 november 1934 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Anna Siegert, geboren op 12 mei 1910 te Schoonhoven, als dochter van Frederik Wilhelm Siegert, bakker te Leeuwarden, en Antje Piebes Veening.
 
De in Woudsend geboren Frederik Wilhelm Siegert vestigde zich vanuit Schoonhoven op 11 januari 1921 als bakker op de Tuinen in Leeuwarden. In 1924 begint hij op Tuinen 28 een bakkerij. Dat was naast het gebouw van het Leger de Heils.
 
De familie Siegert kwam uit Duitsland en waren molenaars op korenmolen 't Lam in Woudsend.
 
Jan Klijnsma en Anna Siegert gaan wonen op Tuinen 2
bron: Leeuwarder Courant van 3 november 1934  
 
 
 
 
foto 194-001 beschikbaar gesteld door Jaap Klijnsma
Jacob Klijnsma en Trijntje Berkenbosch rond 1960
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Fokke Jacobs Klijnsma 1850-1935 Jacob Fokkes Klijnsma 1875-1967 Hendrik Jacobs Klijnsma 1901-1980
     
woonadressen familie Jacob Fokkes Klijnsma
periode
adres
bron
     
1910 - 1920 Ruigahuizen 33 register van huisnummering 1910 - 1920 Ruigahuizen 33
1921 - 1927 Ruigahuizen 48 register van huisnummering 1921 - 1930 Ruigahuizen 48
1927 - 1930 Gaaikemastraat 34 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 183; huisnummer 201
1931 - 1939 Gaaikemastraat 34 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 172; huisnummer Balk 202
1939 - ???? Gaaikemastraat 34  
???? - ???? Meerweg 18  
     

 

laatste wijziging: 2 juli 2016