persoonlijke gegevens van Gijsbert Hendriks Koelstra
Gijsbert Hendriks Koelstra, geboren op 18 februari 1841 te Langweer, als zoon van Hendrik Hanzes Koelstra en Anke Gijsberts van der Weide. Overleden op 6 mei 1902 te Balk, 61 jaar oud.
Op 12 mei 1867 getrouwd in de gemeente AEngwirden met:
Jitske Jans Vos, geboren op 8 december 1844 te Gersloot, als dochter van Jan Hermanus Vos en Elisabeth Jans Aninga. Overleden op 7 augustus 1920 te Balk, 75 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Anke, geboren op 16 maart 1868 te Het Meer. Overleden op 20 mei 1876 te Molkwerum, 8 jaar oud.
Anke Koelstra
bron: Leeuwarder Courant van 26 mei 1876
2. Lijsbeth, geboren op 11 januari 1870 te Het Meer. Overleden op 27 april 1955 te Oudemirdum, 85 jaar oud. Op 26 november 1891 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjerp Twijnstra, oud 23 jaar, geboren te Folsgare, als zoon van Freerk Twijnstra en Femmigje de Boer.
3. Hendrik, geboren op 24 augustus 1872  te Het Meer. Overleden op 26 november 1950 te Sneek, 78 jaar oud. 1. ) Op 2 januari 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geeltje van Hout, oud 23 jaar, geboren te Harich, als dochter van Johannes van Hout en Zwaantje Klazes Hylkema. 2. ) Op 28 augustus 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wilhelmina de Jong, oud 47 jaar, geboren te Balk, als dochter van Cornelis Willems de Jong en Froukje Tjeerds Visser.
4. Levenloos kind geboren op 21 februari 1875 te Molkwerum..
5. Jan, geboren op 22 oktober 1885 te Molkwerum. Overleden op 7 augustus 1964 te Surhuisterveen, 76 jaar oud. Overleden op 15 januari 1952 te ?, 66 jaar oud. Op 6 maart 1913 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiepkje Kool, oud 25 jaar, geboren te Oudega, als dochter van Rein Berends Kool en Minke Robijns Feenstra.
 
 
 
Gijsbert Koelstra
bron: Leeuwarder Courant van 21 november 1876
 
Gijsbert Hendriks Koelstra (1841-1902) is geboren in Langweer waar zijn vader Hendrik Hanzes Koelstra (1811-1871) molenaar was. Hij zelf werd molenmaker en vestigde zich in Tjalleberd bij Heerenveen. Daar trouwde hij in 1867 met Jitske Vos. Ze gingen wonen in Het Meer, een gehucht onder Heerenveen. In 1872 kwam Meine Annes Meinesz, op verzoek van burgemeester Van Swinderen, terug naar Gaasterland om de olieslagerij op de Ymedaem van de ondergang te redden. Meine kende de kneepjes van het vak, omdat hij in Heerenveen een soortgelijk bedrijf had. Hij nam arbeiders en technici mee uit de buurt van Heerenveen. Waaronder mijn bedovergrootvader olieslagersknecht Johannes Jacobs Groenewold (1825-1890) en molenmaker Gijsbert Hendriks Koelstra. Zij gingen wonen in de arbeidershuisjes bij de fabriek op de Ymedaem. De fabriek sloot zijn deuren in 1886. De machines werden verplaatst naar “De Volharding” in Balk. Zo zijn de familie Koelstra (op Lytse Side 8) en Groenewold / Groenewoud (op Raadhuisstraat 8)  in Balk terecht gekomen. Gijsbert gaat daar werken in de machineherstelwerkplaats van Meinesz. Zoon Hendrik Koelstra (1872-1950) neemt in 1902 met zijn compagnon Jan Hessel Dölle de fabriek aan de Lytse Side over.
bron: Weromsjen yn Gaasterlân 378, Balkster Courant van 28 juni 2018
 
Ijmedam
bron: ????
Het stoomgemaal en later olieslagerij op de Ymedaem aan de kant van Molkwerum van de Warnservaart.
Meer informatie over de Ymedaem onder deze link
 
Gijsbert Koelstra Jitske Vos
bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 augustus 1902 bron: Leeuwarder Courant van 10 augustus 1920
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gijsbert Hendriks Koelstra 1841-1902 Hendrik Gijsberts Koelstra 1872-1950
    Jan Gijsberts Koelstra 1885-
woonadressen familie Koelstra
periode adres bron
  Het Meer  
18?? - 1886 Molkwerum Ymedaem
1886 - 1890 Lytse Side 8 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 105; kad. gem. Balk sectie A nummer 443
1890 - 1900 Lytse Side 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 334; huisnummer Balk 235
1900 - 1910 Lytse Side 8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 331; huisnummer Balk 235 / 360
1910 - 1920 Lytse Side 8 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 28; huisnummer 361 / 396
notariële acten
 
1883 Koudum, notaris Hendrik Jan de Carpentier Ruiling
Het Dagelijks Bestuur der Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, vermeld
- Jan Uilkes van der Meulen wonende te Hemelum, waarnemend burgemeester.
- Tjietje Faber wonende te Koudum, gemeentesecretaris.
Het College van Diakenen der N. H. Gemeente Molkwerum, vermeld.
- Douwe Schaaf wonende te Molkwerum, diaken
- Jeremias Schultze wonende te Molkwerum, diaken
- Gijsbert Koelstra wonende te Molkwerum, diaken
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 072063 Aktenr. : 52 Repertoirenr.: 072065 d.d. 2 april 1883
 
1894 Gorredijk, notaris Martinus Leonardus Spruijt Veiling. Een huis en 2 woningen met erf te Terband, koopsom fl. 303,-
- Roelof Everts Wind wonende te Luinjeberd,gehuwd met Sjoerdje Jans Vos, verkoper
- Jan Vos wonende te Luinjeberd, verkoper
- Gijsbert Hendriks Koelstra wonende te Balk, gehuwd met Jitske Jans Vos, verkoper
- Hermanus Jans Vos wonende te Luinjeberd, verkoper
- Rienk Posthuma wonende te Heerenveen, gehuwd met Tietje Jans Vos, verkoper
- Andries Jonkers wonende te Het Meer, gehuwd met Tjitske Jans Vos, verkoper
- Het Burgerlijk Armbestuur van Aengwirden, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 045046 Aktenr. : 553 Repertoirenr.: 045058 d.d. 5 april 1894
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 juni 2016 laatste wijziging: 11-10-2020