persoonlijke gegevens van Christiaan Epkes van Koersveld te Slijkenburg, grutter te Balk
Christiaan Epkes van Koersveld, geboren op 30 november 1817, Weststellingwerf, als zoon van Epke Piebes van Koersveld en Fettjen Hanzes Blauwhof. Overleden op 19 augustus 1862, Weststellingwerf, 44 jaar oud.
Op 21 mei 1846 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Catharina Geerts van Laar (Laer), geboren op 5 augustus 1818, Lemsterland, als dochter van Geert van Laar en Juliana Willems (Flodder). Overleden op 1 juni 1846, Gaasterland, 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

 

eigendommen van Christiaan Epkes van Koersveld
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
269
00 03 30
publ verkoop
3178,-
22 apr 1845
f 2000,-
27 oct 1846
15 apr 1856
geheel
             
f 1200,-
21 apr 1848
15 apr 1856
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1023, folio 18, nummer 157
notariële acten
 
1845 Balk, notaris W. J. Hemsing  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van huis en erf en twee stallen te Balk, koopsom fl. 3453
- Arend Sytzes Arends, grutter te Balk, verkoper
- Christiaan Epkes Koersveld te Kuinre, koper
- Jan Thomas Rinkema, koopman te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7014 Repertoirenr.: 7, 16 en 18 d.d. 8 januari 1845
 
1846 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbekentenis met onderzetting Betreft een kapitaal van fl. 2000
- Christiaan Epkes van Koersveld, grutter te Balk, debiteur
- Broer Kornelis Bouma, huisman te Sloten, crediteur
- Rintje Kornelis Bouma, huisman te Tjerkgaast, crediteur
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7015 Repertoirenr.: 66 d.d. 28 juli 1846
 
1848 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 1200
- Christiaan Epkes van Koersveld te Balk, schuldenaar
- Sietze Douwes van Veen te Lemmer, schuldeiser
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97035 Repertoirenr.: 19 d.d. 29 februari 1848
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 11-10-2020