persoonlijke gegevens van Jelte Jans Kok
Jelte Jans Kok, geboren op 10 april 1836 op nummer 2 te Wyckel, als zoon van Jan Oeges Kok en Nelligjen Jeltes Bosma. Overleden op 2 mei 1914 te Wijckel, 78 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 april 1836 aktenummer B 18 door Jan Oeges Kok boer te Wijckel, getuigen:
Johannes Schaafsma logementhouder 41 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 mei 1914 aktenummer 29, getuigen:
Johannes Rijpkema arbeider 59 jaar wonende te Wijckel
Johannes Ram arbeider 38 jaar wonende te Wijckel
Op 6 mei 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rinske Annes Bergsma, geboren op 11 september 1836 te Friens, als dochter van Anne Foppes Bergsma en Sytske Gerbens Sienema. Overleden op 2 mei 1921 te Wijckel, 84 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 mei 1921 aktenummer 26, getuigen:
Andries Bouma werkman 55 jaar wonende te Wijckel
Jan Breimer van boerenbedrijf 48 jaar wonende te Wijckel
Uit dit huwelijk:
1. Nelligje, geboren op 15 februari 1864 te Wijckel. Overleden op 21 maart 1865 te Wijckel 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 16 februari 1864 aktenummer 22 door Jelte Jans Kok landbouwer te Wijckel, getuigen:
Willem Gatzes de Boer veehouder 63 jaar wonende te Wijckel
Fimme Nelis Haagsma landbouwer 27 jaar wonende te Wijckel
aangifte overlijden op 22 maart 1865 akteummer 15, getuigen:
Fimme Melis Haagsma landbouwer 29 jaar wonende te Wijckel
Pier Klazes Jongsma arbeider 34 jaar wonende te Wijckel
2. Anne, geboren op 21 januari 1866 te Wijckel. Koopman te Wijckel. Overleden op 24 januari 1899 te Wijckel, 33 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 januari 1866 aktenummer 8 door Jelte Jans Kok landbouwer te Wijckel, getuigen:
Willem Gatzes de Boer landbouwer 65 jaar wonende te Wijckel
Fimme Nelis Haagsma landbouwer 29 jaar wonende te Wijckel
aangifte overlijden op 25 januari 1899 akteummer 3, getuigen:
Jan Monkelbaan arbeider 63 jaar wonende te Wijckel
Jan Schotanus arbeider 36 jaar wonende te Wijckel
3. Nelligjen, geboren op 13 september 1867 te Wijckel. Op 17 mei 1889 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rykle de Groot, oud 22 jaar, geboren te Offingawier, als zoon van Albert de Groot en Pietje Jellema.
aangifte geboorte op 14 september 1867 aktenummer 130 door Jelte Jans Kok landbouwer te Wijckel, getuigen:
Jan Willems van de Wetering landbouwer 40 jaar wonende te Wijckel
Stoffel van der Gaast landbouwer 32 jaar wonende te Wijckel
4. Jan, geboren op 19 januari 1869 te Wijckel. Op 11 maart 1909 getrouwd in de gemeente Workum met Jantje Kemker, oud 29 jaar, geboren te Workum als dochter van Jan Kemker en Dirkje van der Meulen.
aangifte geboorte op 20 januari 1869 aktenummer 14 door Jelte Jans Kok landbouwer te Wijckel, getuigen:
Willem Hendriks Meijer tuinman 53 jaar wonende te Wijckel
Stoffel Hielkes van der Gaast landbouwer 34 jaar wonende te Wijckel
5. Foppe, geboren op 2 februari 1872 te Wijckel. Op 9 mei 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bruinsjen Bouwstra, oud 24 jaar, geboren te Harich als dochter van Otte Kornelis Bouwstra en Reinschjen Ages Wierstra.
aangifte geboorte op 3 februari 1872 aktenummer 5 door Jelte Jans Kok landbouwer te Wijckel, getuigen:
Willem Hendriks Meijer tuinman 57 jaar wonende te Wijckel
Stoffel Hielkes van der Gaast landbouwer 37 jaar wonende te Wijckel
6. Sytske, geboren op 3 april 1877 te Wijckel. Op 28 december 1906 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eise Eisma, oud 26 jaar, geboren te Bozum als zoon van Molle Eises Eisma en Martha Doekes Harkema
aangifte geboorte op 6 april 1877 aktenummer 50 door Jelte Jans Kok landbouwer te Wijckel, getuigen:
Willem Hendriks Meijer tuinman 62 jaar wonende te Wijckel
Stoffel van der Gaast landbouwer 42 jaar wonende te Wijckel
 
 
 
Jelte Jans Kok
bron: Leeuwarder Courant van 23 april 1886
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jelte Jans Jeltes Kok 1836-1914 Jan Jeltes Kok 1869-1954
    Foppe Jeltes Kok 1872-1953
    Sytske Jeltes Kok 1877-1972
woonadressen familie Kok
periode adres bron
  Wijckel  
190? - 1910 Raadhuisstraat 24 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 267; nummer 185 / 290
1910 - 191? Raadhuisstraat 24 register van huisnummering 1910-1920 blad 23; nummer 289 / vervallen
  Wijckel 96b  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 juni 2011 laatste wijziging: 11-10-2020