Sytske Jeltes Kok inschrijving hypotheken 2 register 69: 120 / 453
Sytske Kok, geboren op 3 april 1877 te Wijckel als dochter van Jelte Jans Kok, landbouwer te Wijckel, en Rinske Annes Bergsma. Overleden op 31 augustus 1972.
aangifte geboorte op 6 april 1877 aktenummer 50 door Jelte Jans Kok landbouwer te Wijckel, getuigen:
Willem Hendriks Meijer tuinman 62 jaar wonende te Wijckel
Stoffel van der Gaast landbouwer 42 jaar wonende te Wijckel
Op 28 december 1906 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eise Eisma, geboren op 6 augustus 1880 te Bozum als zoon van Molle Eises Eisma, schoenmaker te Bozum, en Martha Doekes Harkema. Overleden op 11 juli 1915. Beroep in 1906 hoofd eener school te Hoek.
Uit dit huwelijk:

 

eigendommen van Sytske Jeltes Kok
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
264
 
koopacte
4500,-
9 nov 1918
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1125, folio 120, nummer 453
notariële acten
 
1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Janke Berends de Vries te Balk, weduwe van Lieuwe Dooper,  verkoper, tevens als moeder van en voogd over Johannes,  Lolkje, Acke, Sybrand en Jan Dooper
- Sytske Kok te Balk, weduwe van Eise Eisma, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 135 d.d. 15 oktober 1918
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Aldert Noordwal te Balk
- Sytske Kok te Balk, weduwe van Eise Eisma
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 144 d.d. 16 oktober 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 juni 2011 laatste wijziging: 2-02-2024