persoonlijke gegevens van Jacob Klazes Koopman
Jacob Klazes Koopman, geboren op 27 maart 1830 te Balk, als zoon van Klaas Jacobs Koopman en Jies Piers Jongsma. Overleden op 4 maart 1888 te Oudega HON, 57 jaar oud. Logementhouder te Nijemirdum (1863,1865), landbouwer te Oudega (1880)
Op 12 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantje Sjoerds Tijsma, geboren op 1 oktober 1828 te Balk, als dochter van Sjoerd Tijsses Tijsma en Evertje Jans Piersma. Overleden op 28 oktober 1913 te Balk, 85 jaar oud. Woonachtig te Oudemirdum.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 8 februari 1863 te Nijemridum.
2. Klaas, geboren op 23 maart 1865 te Nijemirdum.
 
woonadressen familie Koopman
periode adres bron
  Kippenburg  
  Oudega  
  Oudemirdum  
notariële acten
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 5510
- Jantje Sjoerds Tijsma te Oudega, Hemelumer Oldeferd, weduwe van Jacob Klazes Koopmans, verkoper
- Reinder Aukes de Boer te Workum, koper; en anderen
- Auke Aukes de Boer te Workum, koper; en anderen
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 140 d.d. 10 november 1890
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Testament
- Jantje Sjoerds Tijsma te Oudega, Hemelumer Oldeferd, weduwe van Jacob Klazes Koopmans
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 83 d.d. 18 juni 1890
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Testament
- Jantje Sjoerds Tijsma te Harich, weduwe van Jacob Klazes Koopmans
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 85 d.d. 14 augustus 1899
 
1905 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Testament
- Jantje Sjoerds Tijsma te Oudemirdum, weduwe van Jacob Klazes Koopmans
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 138 d.d. 1 november 1905
 
1908 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Testament
- Jantje Sjoerds Tijsma te Oudemirdum, weduwe van Jacob Klazes Koopmans
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7085 Repertoirenr.: 126 d.d. 2 december 1908
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Herroeping Betreft een testament
- Jantje Sjoerds Tijsma te Oudemirdum, weduwe van Jacob Klazes Koopmans; verblijf houdende te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 108 d.d. 7 november 1911
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 oktober 2014 laatste wijziging: 11-10-2020