persoonlijke gegevens van Sijtse Koopmans, melkcontroleur, administrateur, winkelier te Balk
Sijtse Koopmans, geboren op 12 mei 1893 te Oosterlittens als zoon van Jacob Sijtses Koopmans, visser te Oosterlittens, en Anneke Jans Boschma. Overleden op 9 mei 1974 te Balk, 80 jaar oud. Melkcontroleur te Oldeboorn (1920), te Balk (1925), depothouder Automaat (1928)
Op 26 oktober 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Truitje de Roest, geboren op 4 september 1894 te Hemelum, als dochter van Hendrik de Roest, schoenmaker te Hemelum/Balk, en Jetske Kuiper. Overleden op 4 november 1977 te Balk, 83 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob (Jappie), geboren op 3 november 1921 te Ezinge. Jappie trouwde in juli 1947 met Lieuwkje Haringsma, geboren in september 1924 in Harich, dochter van Jan Haringsma en Fokje Zijlstra.
2. Hendrik (Hens), geboren op 22 maart 1924 te Ezinge. overleden 3 december 1980, Leeuwarden. Hens trouwde op 15 december 1964 in Balk met Geertje de Jong, dochter van Anne de Jong en Aukje Koning.
3. Anneke Jetske, geboren op 3 februari 1930 te Balk. Anneke ging in juli 1956 in Balk in ondertrouw met (mijn oom) Schelte van der Zee, geboren op 29 juni 1929 in Balk, overleden 20 juli 2000 in Schoorl, zoon van Tjalling van der Zee en His Elgersma.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 oktober 1920 bron: Leeuwarder Courant van 29 oktober 1920
 
De familie Koopmans omstreeks 1935 met van links naar rechts Hendrik, Truitje Koopmans-de Roest, Anneke, Jacob en Sijtse Koopmans
bron: Tresoar, Fries Fotoarchief
 
 
 
bron: www.irnsum.nl
Personeel van de zuivelfabriek in Irnsum circa 1914. De latere collega's van Sijtse Koopmans
bron: Nieuwsblad van Friesland 22 december 1916
 
bron: Leeuwarder Courant van 30 september 1920
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 1 september 1925
<<< bron: Leeuwarder Courant van 7 september 1920
 
 
Sijtse Koopmans begint in 1915 als melkcontroleur bij de zuivelfabriek te Irnsum. Vervolgens in Oldeboorn, Ezinge en Balk. Daarna wordt hij administrateur bij Freerk Hoekema op het districtskantoor van de American Petroleum Company (APC) te Balk. Toen dit kantoor in 1937 opgeheven werd, begint Sijtse Koopmans een kruidenierswinkel aan de Harichsterzijde (nu van Swinderenstraat 40) te Balk. In de loop van de jaren vijftig van de vorige eeuw neemt zoon Jacob (Jappie) de zaak van zijn vader over. De winkel aan de van Swinderenstraat is verschillende keren vergroot. In 1981 is de winkel verhuisd naar het F.D. Hoekstraplein. Ondertussen is het bedrijf overgenomen door L. Akkerman.
 
In 1937 wordt het districtskantoor van de American Petroleum Company in Balk opgeheven aldus de onderstaande rubriek met de in- en uitschrijvingen van het handelsregister Friesland in de Leeuwarder Courant van 29 mei 1937
Nieuwe inschrijvingen Handelsregister in 1937 aldus de Leeuwarder Courant van 18 september 1937.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sijtse Jacobs Koopmans 1893-1974  
     
woonadressen familie Koopmans
periode adres bron
1920 - 1925 Ezinge  
1925 - 1926 Westein 15 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 227; huisnummer Balk 257
1926 - 1928 Gaaikemastraat 41 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 387; huisnummer Balk 207b
1928 - 1930 Julianastraat 2 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 382; huisnummer Balk 208a
1931 - 1931 Julianastraat 2 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 180; huisnummer Balk 212
1937 - 1939 van Swinderenstraat 40 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 181; huisnummer Balk 213
1939 - 19?? van Swinderenstraat 40  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 april 2017 laatste wijziging: 5-05-2022