persoonlijke gegevens van Dooitje Koornstra
Dooitje Koornstra, geboren op 26 oktober 1869 te Balk, als zoon van Jelle Hiddes Koornstra en Elisabet Johannes Zeinstra. Overleden op 29 maart 1906 te Balk, 37 jaar oud.
werkman te Balk (1897, 1899), centrifugist te Balk (1901), melkrijder te Harich (1906)
aangifte overlijden op 29 maart 1906 aktenummer 23, getuigen:
Johannes Kuperus koopman 34 jaar wonende te Harich
Sjoerd Haantjes machinst 31 jaar wonende te Balk
Op 14 november 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aaltje Wieringa, geboren op 23 februari 1873 te Balk, als dochter van Gerrit Ate Wieringa, zilversmidsknecht te Balk, en Meintje Ages de Vries. Overleden op 5 juli 1942 te Sneek, 69 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Meintje, geboren op 10 september 1897 te Balk. Overleden op 10 augustus 1977 te Harlingen, 79 jaar oud. Op 18 augustus 1927 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Hiddes Koornstra, zuiderzeevisser, 36 jaar oud, geboren te Lemmer, als zoon van Hidde Koornstra, zuiderzeevisser, en Fetje Visser.
aangifte geboorte op 11 september 1897 aktenummer 97, getuigen:
Bauke Betzema kuiper 56 jaar wonende te Balk
Bonne Dijkstra schoenmaker 30 jaar wonende te Balk
2. Elisabeth, geboren op 16 maart 1899 te Balk. Overleden op ? 1982. Op 22 januari 1925 getrouwd te Renkum met Antoon Gerrits Jacobsen, 22 jaar oud, geboren te ? als zoon van Gerrit Thomas Jacobsen, groentenhandelaar, Maartje van Setten.
aangifte geboorte op 16 maart 1899 aktenummer 29, getuigen:
Johannes Bakker werkman 34 jaar wonende te Balk
Siebe Bouma postbode 37 jaar wonende te Wijckel
3. Sjoerdje, geboren op 27 november 1901 te Balk. Overleden op ?. Op 2 juni 1927 getrouwd in de gemeente Gaasterland met met Jan de Vries, visroker te Lemmer, 28 jaar oud, geboren te Lemmer als zoon van Meinze de Vries, arbeider te Lemmer, en Metje Pen.
aangifte geboorte op 28 november 1901 aktenummer 127, getuigen:
Gerrit Ate Wieringa arbeider 59 jaar wonende te Balk
Tea Rijpsma arbeider 37 jaar wonende te Balk
4. Iepkje, geboren op 12 januari 1906 te Balk (Eigen Haard). Overleden op 19 juni 1988 te Sneek, 82 jaar oud. Op ? getrouwd met Rinze Hiddes Koornstra.
aangifte geboorte op 28 november 1901 aktenummer 127, getuigen:
Gerrit Ate Wieringa werkman 64 jaar wonende te Balk
Age Hofstra goud- en zilversmid 48 jaar wonende te Balk
 
 
 
Aaltje Koornstra - Wieringa  

Dooitje Koornstra

Dooitje Koornstra
 
 
Aaltje Koornstra-Wieringa met haar 4 dochters
staand v.l.n.r.: Elisabeth en Sjoerdje
zittend v.l.n.r.: Iepkje, Aaltje, Meintje
 
 
Dooitje Koornstra verloofde zich met Aaltje Wieringa. Na zijn verloving ging hij naar de Verenigde Staten om zijn fortuin te zoeken, met de belofte dat hij zijn verloofde later zou ophalen. Echter toen hij terugkwam voor zijn verloofde wilde Aaltje niet meer emigreren. Zodoende zijn ze in Balk gebleven. Dooitje Koornstra was de voorzitter van de coöperatieve woningvereninging Eigen Haard is Goud Waard opgericht in 1901. Hij is in 1906 op jonge leeftijd overleden aan tuberculose. Na zijn overlijden is de jongste dochter Iepkje geboren. Aaltje bleef in armoede achter met 4 dochters. Om aan de kost te komen heeft ze met "de broodmand gelopen" .
foto's en gegevens beschikbaar gesteld door Gerrit Jacobsen uit Doetinchem
Het parenteel van de familie Koornstra is te vinden op www.genpage.nl
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jelle Hiddes Koornstra 1838-1891 Dooitje Jelles Koornstra 1869-1906  
Gerrit Ate Wieringa 1842-1918    
woonadressen familie Koornstra
periode adres bron
1896 - 1900 van Swinderentraat 61 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 84; huisnummer Balk 80a
1904 - 1910 Gaaikemastraat 52 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 131; huisnummer Harich 108b / 146
1911 - 1920 Gaaikemastraat 52 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 58; huisnummer Harich 146
1921 - 1930 Gaaikemastraat 52 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 141; huisnummer Harich 157
1931 - 1939 Gaaikemastraat 52 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 154; huisnummer Harich 177
1939 - 1941 Gaaikemastraat 52  
     
notariële acten
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Coöperatieve Woningvereniging Eigen Haard is Goud Waard
- Dooitze Korenstra te Balk, oprichter
- Jan Kuperus te Balk, oprichter
- Pieter Wignand te Balk, oprichter
- Johannes Kuperus te Ruigahuizen, oprichter
- Oene Bremer te Balk, oprichter
- Klaas Henstra te Harich, oprichter
- Sjoerd Haantjes te Balk, oprichter
- Douwe Sytsma te Balk, oprichter
- Jan Bremer te Balk, oprichter
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 90 d.d. 29 augustus 1901
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 22-02-2020