Hidde Jacobs Koornstra inschrijving register hypotheken 69: 4 / 262
Hidde Jacobs Koornstra, geboren op 16 juli 1780 te Balk, gedoopt op 23 juli 1780 te Balk (Hervormd), zoon van Jacob Hiddes en Hylkje Wierdts. Overleden op 29 mei 1848 op nummer 60 te Balk, 67 jaar oud.
vleeshouwer enveldwachter te Balk
aangifte overlijden op 29 mei 1848 pagina B 14, veldwachter te Balk, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 36 jaar wonende te Balk
Marten Hendrik van der Goot winkelier 28 jaar wonende te Balk
Op 26 december 1803 getrouwd in de Hervormde kerk te Harich met:
Akke Willems de Wilde, geboren op 29 augustus 1786 te Harich, gedoopt op 10 september 1786 te Harich (Hervormd), dochter van Willem Jans en Lijsbet Rijcholts. Overleden op 24 december 1850 op nummer 60 te Balk, 64 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 december 1850 pagina B 20, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 38 jaar wonende te Balk
Marten Hendrik van der Goot winkelier 31 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Lijsbert, geboren op 8 november 1804 te Balk, gedoopt op 25 november 1804 te Balk (Hervormd). Overleden op 23 februari 1850 op nummer 60 te Balk, 45 jaar oud. Op 29 mei 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Piers Jongsma geboren te Mirns, zoon van Pier Klaases Jongsma en Grietje Klazes Bruinsma.
aangifte overlijden op 23 februari 1850 pagina B 4, getuigen:
Aldert Hendriks Stint timmerknecht 46 jaar wonende te Balk
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 37 jaar wonende te Balk
2. Jacob, geboren op 2 november 1805 te Balk, gedoopt op 17 november 1805 in Balk (Hervormd). Op 1 september 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Goits Gatses de Boer, geboren te Harich, dochter van Gatse Gerrits de Boer en Japikjen Willems de Wilde.
3. Hylckjen, geboren op 3 mei 1807 te Balk, gedoopt op 17 mei 1807 te Balk (Hervormd). Overleden op 31 december 1828, Gaasterland, 21 jaar oud, ongehuwd.
aangifte overlijden op 2 januari 1829 aktenummer blad 16, getuigen:
Hielke van der Goot landbouwer 29 jaar wonende te Harich
Walte Jakobs Wierstra landbouwer 31 jaar wonende te Harich
4. Willem, geboren op 18 december 1808 te Balk, gedoopt op 8 januari 1809 te Balk (Hervormd). Overleden op 3 maart 1872 te Harich, 63 jaar oud. Op 5 mei 1837 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lijsbert Rykholts de Wilde geboren te Harich als dochter van Rykholt Willems de Wilde en Hylkjen Gerrits Blanke.
aangifte overlijden op 4 maart 1872 aktenummer blad 16, getuigen:
Hielke van der Goot landbouwer 29 jaar wonende te Harich
Walte Jakobs Wierstra landbouwer 31 jaar wonende te Harich
5, Klaas, geboren op 2 maart 1810 te Balk, gedoopt op 18 maart 1810 te Balk (Hervormd). Overleden op 13 oktober 1814 op nummer 60 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte overlijden op 17 oktober 1814 aktenummer blad 31, getuigen:
Gerrit Fellinga bode van de schout   wonende te Balk; geburen
Theunis Ydes Beekhof werkman   wonende te Balk; geburen
6. Jantie, geboren op 23 augustus 1811 op nummer 60 te Balk. Overleden op 26 oktober 1814 op nummer 60 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 augustus 1811 aktenummer 52 door Hidde Jacobs te Balk, getuigen:
Gerrit Fellinga executeur van Gaasterland 53 jaar wonende te Balk op nr 26
Jan Brants van der Goot huisman 25 jaar wonende te Balk op nr 136
aangifte overlijden op 26 oktober 1814 aktenummer blad 33, getuigen:
Gerrit Fellinga bode van de schout   wonende te Balk; geburen
Theunis Ydes Beekhof werkman   wonende te Balk; geburen
7. Jelle, geboren op 12 april 1813 op nummer 60 te Balk. Overleden op 15 oktober 1814 op nummer 60 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 april 1813 aktenummer 23 door Hidde Jacobs Koorenstra veldwachter van Sondel, Nijemirdum en Ruigahuizen, getuigen:
Theunis Iedes Beekhof werkman 45 jaar wonende te Balk op nr 60
Bokke Pieters de Jong huisman 41 jaar wonende te Balk op nr 61
aangifte overlijden op 17 oktober 1814 aktenummer blad 31, getuigen:
Gerrit Fellinga bode van de schout   wonende te Balk; geburen
Theunis Ydes Beekhof werkman   wonende te Balk; geburen
8. Rinze, geboren op 19 september 1814 opnummer 60 te Balk. Slager. Overleden op 3 april 1882 te Koudum, 67 jaar oud. Op 18 mei 1842 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jetske Jans Salverda geboren te Wons.
aangifte geboorte op 20 september 1814 aktenummer 42 door Hidde Jacobs Koornstra mr vleeshouwer te Balk, getuigen:
Theunis Ydes Beekhof werkman 46 jaar wonende te Balk op nr 62
Boke Pieters de Jong huisman 42 jaar wonende te Balk op nr 61
9. Klaas, geboren op 31 maart 1816 op nummer 60 te Balk. Slager. Overleden op 22 september 1871 te Lemmer, 55 jaar oud. Op 5 mei 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sijke Greefkens geboren te Makkum.
aangifte geboorte op 31 maart 1816 aktenummer 36 door Hidde Jacobs Koornstra slager te Balk, getuigen:
Gerrit Binnes Fellinga bode 58 jaar wonende te Balk op nr 24
Theunis Iedes Beekhof   48 jaar wonende te Balk op nr 62
10. Jantie, geboren op 29 januari 1818 op nummer 60 te Balk. Overleden op 22 januari 1886 te Workum, 67 jaar oud. Op 16 februari 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anne Pieters de Jong geboren te Balk.
aangifte geboorte op 29 januari 1818 aktenummer 9 door Hidde Jacobs Koorenstra politiedienaar te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg politiebeambte 26 jaar wonende te Balk op nr 152
Wander Annes Tuinier politiebeambte 40 jaar wonende te Balk op nr 106
11. Jelle, geboren op 25 september 1823 te Balk op nummer 60. Slager. Overleden op 5 oktober 1891 te Balk, 68 jaar oud. Op 13 november 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Elisabeth Johannes Zeinstra geboren te Sloten.
aangifte geboorte op 25 september 1823 aktenummer 78 door Hidde Jacobs Koornstra bediende van politie te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nr 120
Wander Annes Tuinier agent van politie 44 jaar wonende te Balk op nr 109
12. Sjoerd, geboren op 27 mei 1825 op nummer 60 te Balk. Op 10 mei 1848 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gees Hartmans Cusviller geboren te Stavoren.
aangifte geboorte op 28 mei 1825 aktenummer 61 door Hidde Jacobs Koornstra bediende van politie te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nr 23
Sjirk Jansz Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nr 86
 
 
 
 
Hidde Jacobs Koornstra
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 64 - huisnummer Balk 60
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Hidde Jacobs Koornstra
 

van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren

ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Jacob Hiddes 1740-1806 Hidde Jacobs Koornstra 1780-1848 Klaas Piers Jongsma 1803-1860
  broers / zusters / zwagers Rinze Hiddes Koornstra 1814-1882
    Jelle Hiddes Koornstra 1838-1891
 
periode adres bron
1810 - 1840 van Swinderenstraat 45  
1840 van Swinderenstraat 45 volkstelling 1840; huisnummer 60
1849 - 1851 van Swinderenstraat 45 woningregister 1849 - 1859 blad 78; huisnummer 60 / 68
     
eigendommen van Hidde Jacobs Koornstra
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
249
00 01 90
huis en erf
A 5
Balk
A
249a
00 00 30
huis
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 155 Hidde Jakobs Koornstra, vleeshouwer te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 249 00 01 90       800,- 28 mrt 1840 24 nov 1840 800,-
    249a 00 00 30       800,- 16 okt 1840 27 jul 1855 geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1009, folio 4, nummer 262
notariële acten
 
1840 Balk, notaris W. J. Hemsing Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 800
- Hidde Jacobs Koornstra, dienaar van politie te Balk,  gehuwd met Akke Willems de Wilde, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te   Rijs, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 61 d.d. 2 oktober 1840
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 juni 2011 laatste wijziging: 7-01-2024