persoonlijke gegevens van Jelle Hiddes Koornstra
Jelle Hiddes Koornstra, geboren op 25 september 1823 te Balk, als zoon van Hidde Jacobs Koornstra, bediende van politie te Balk (1823), en Akke Willems de Wilde. Overleden op 5 oktober 1891 te Balk, 68 jaar oud.
ijker der botervaten te Balk (1850), slager te Balk (1851, 1853, 1855), vatytiger te Balk (1858), werkman te Balk (1861), arbeider te Balk (1863, 1866, 1869), ijkmeester te Balk (1875)
aangifte geboorte op 25 september 1823 aktenummer 78, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nr 120
Wander Annes Tuinier agent van politie 44 jaar wonende te Balk op nr 109
aangifte overlijden op 5 oktober 1890 aktenummer 90, getuigen:
Sjoerd Rijpsma arbeider 45 jaar wonende te Balk
Sibbele Piersma arbeider 30 jaar wonende te Balk
Op 13 november 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Elisabeth Johannes Seinstra (Zeinstra, Zeilstra), geboren op 18 november 1830 te Sloten, als dochter van Johannes Wiebes Seinstra, Rijksschutter van het slachtvee te Sloten (1830) werkman te Sloten (1850), en Ypkjen Dooitzes Nauta. Overleden op 7 augustus 1909 te Voorburg, 78 jaar oud.
boerenmeid te Harich (1850),
Uit dit huwelijk:
1. Hidde, geboren op 26 oktober 1851 te Balk.
aangifte geboorte op 26 oktober 1851 blad 51, getuigen:
Gerlof Bokkes de Vries veldwerker 53 jaar wonende te Balk
Tjalke Johannes Wassenaar huisschilder 28 jaar wonende te Balk
2. Johannes, geboren op 8 april 1853 te Balk.
aangifte geboorte op 8 april 1853 blad 20, getuigen:
Gerlof Bokkes de Vries stalknecht 54 jaar wonende te Balk
Tjalke Johannes Wassenaar huisschilder 29 jaar wonende te Balk
3. Akke, geboren op 19 mei 1855 te Balk.
aangifte geboorte op 21 mei 1855 blad 28, getuigen:
Jan Roelofs de Vries koopman 25 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 46 jaar wonende te Balk
4. Ypkjen, geboren op 29 juni 1858 te Balk. Overleden op 13 april 1865 te Balk, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 juni 1858 blad 33, getuigen:
Jetze Jacobs van Dijk winkelier 46 jaar wonende te Balk
Johannes Cornelis van den Bosch werkman 39 jaar wonende te Balk
5. Minne, geboren op 15 mei 1861 te Balk. Overleden op 25 februari 1917 te Voorburg, 55 jaar oud. Op 4 december 1895 getrouwd in de gemeente Rotterdam met Catharina Walinga, 24 jaar oud, geboren te Woudsend als dochter van Waling Walinga en Gerbrigje Grijpsma.
aangifte geboorte op 17 mei 1861 aktenummer 45, getuigen:
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 52 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele kuipersknecht 51 jaar wonende te Balk
6. Lijsbert, geboren op 2 oktober 1863 te Balk.
aangifte geboorte op 3 oktober 1863 aktenummer 97, getuigen:
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 50 jaar wonende te Balk
Johannes Cornelis van den Bosch arbeider 44 jaar wonende te Balk
7. Ypkjen, geboren op 28 april 1866 te Balk.
aangifte geboorte op 30 april 1866 aktenummer 45, getuigen:
Anne Johannes Schaafsma verwer 35 jaar wonende te Balk
Johannes Cornelis van den Bosch arbeider 47 jaar wonende te Balk
8. Dooitje, geboren op 26 oktober 1869 te Balk.
aangifte geboorte op 27 oktober 1869 aktenummer 133, getuigen:
Johannes Hendriks Bets arbeider 38 jaar wonende te Balk
Johannes Cornelis van den Bosch werkman 50 jaar wonende te Balk
9. Riekjen, geboren op 3 juni 1875 te Balk.
aangifte geboorte op 4 juni 1875 aktenummer 67, getuigen:
Franciscus van Oosterbaan kuipersknecht 32 jaar wonende te Balk
Sjoerd Douwes Rijpsma arbeider 28 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hidde Jacobs Koornstra 1780-1848 Jelle Hiddes Koornstra 1838-1891  
  Rinze Hiddes Koornstra 1814-1882  
woonadressen familie Koornstra
periode adres bron
1850 - 1851 van Swinderenstraat 45 woningregister 1849 - 1859 blad 78; huisnummer Balk 60 / 68
1851 - 1851 van Swinderenstraat 45 woningregister 1849 - 1859 blad 79; huisnummer Balk 60 / 69
1851 - 1853 Dubbelstraat 15,17 woningregister 1849 - 1859 blad 316; huisnummer Balk 165 / 222
1853 - 185? Raadhuisstraat 18 woningregister 1849 - 1859 blad 266; huisnummer Balk 135 / 189
185? - 185? Dubbelstraat 15,17 woningregister 1849 - 1859 blad 316; huisnummer Balk 165 / 222
1859 - 1869 Dubbelstraat 27 woningregister 1859 - 1869 blad 102; kad. gem. Balk sectie A 116, huisnr.Balk 219
1869 - 1879 Dubbelstraat 27 woningregister 1869 - 1879 blad 66; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 116
1880 - 1890 Westein 31-41 woningregister 1880 - 1890 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 208
1890 - 1900 Westein 31-41 bevolkingsregister 1890-1900 blad 138; huisnummer Balk 118c
1900 - 1908 Westein 31-41 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 150; huisnummer Balk 118c / 159
1908 - 1909 Voorburg  
notariële acten
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 april 2009 laatste wijziging: 28-02-2020