Rinze Hiddes Koornstra inscrijving register hypotheken 69: 21 / 134
Rinze Hiddes Koornstra, geboren op 19 september 1814 op nummer 60 te Balk, als zoon van Hidde Jacobs Koornstra, slager te Balk, en Akke Willems de Wilde. Overleden op 3 april 1882 te Koudum, 67 jaar oud.
beroep: slager te Balk (1842-1850), slager te Koudum (1850-1882)
aangifte geboorte op 20 september 1814 aktenummer 42, Hidde Jacobs Koornstra vleeshouwer te Balk, getuigen:
Teunis IJdes Beekhof werkman 46 jaar wonende te Balk op nummer 62
Boke Pieters de Jong huisman 42 jaar wonende te Balk op nummer 61
Op 18 mei 1842 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jetske Jans Salverda, geboren op 23 september 1815 te Wons, als dochter van Jan Cornelis Pieters Salverda en Metje Willems Wezel. Overleden op 13 september 1898 op nummer 158 te Koudum, 82 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hidde, geboren op 2 juni 1843 op nummer 136 te Balk.
1. ) Op 16 mei 1867 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Aaltje Sikkes de Jong, oud 23 jaar, geboren te Koudum als dochter van Sikke Ypes de Jong en Zeeger Sybrens de Mooy.
2. )  Op 26 september 1889 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Hendrikje Pan, oud 26 jaar, geboren te Koudum als dochter van Reinder Jans Pan en Grietje Ferdinands Keulen.     
aangifte geboorte op 2 juni 1843 aktenummer B 28, Hidde Jacobs Koornstra slager te Balk, getuigen:
Jurjen Harmens Harmanides kleermaker 65 jaar wonende te Balk
Obe Haitjes Visser huisman 30 jaar wonende te Balk
2. Jan Cornelis, geboren op 19 juni 1845 op nummer 136 te Balk. Overleden op 13 augustus 1846 op nummer 136 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 juni 1845 aktenummer B 31 door Rinze Hiddes Koornstra slager te Balk, getuigen:
Jurjen Harmens Harmanides kleermaker 67 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 augustus 1846 aktenummer B 13, getuigen:
Jurjen Harmens Harmanides kleermaker 68 jaar wonende te Balk
Obe Haitjes Visser visser 33 jaar wonende te Balk
3. Jan Cornelis, geboren op 25 januari 1850 te Balk. Op 22 mei 1873 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Sijke Bijlsma, oud 20 jaar, geboren te Workum als dochter van Rintje Tjeerds Bijlsma en Wal Ottes van Noggeren
aangifte geboorte op 26 januari 1850 aktenummer B 8 door Rinze Hiddes Koornstra vleeshouwer te Balk, getuigen:
Roelof Jeltes Kooiman winkelier 29 jaar wonende te Balk
Wytze Betzes Betzema koopman 29 jaar wonende te Balk
Het gezin Jan Cornelis Koornstra emigreerd met zeven kinderen in 1889 naar Argentinië. Hij schrijft brieven naar zijn moeder in Koudum. Die zijn te lezen op deze link
 
4. Metten, geboren op 16 mei 1852 te Koudum. Op 24 oktober 1875 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Carolina Fekkes, oud 26 jaar, geboren te Hindeloopen als dochter van Jelle Fekkes en Wiepk Hendriks Krins.                    
5. Pieke, geboren op 27 december 1854 te Koudum. Overleden op 18 mei 1888 te Ngawie (Oost Indië), 33 jaar oud.
 
Pieke Koornstra
bron: Leeuwarder Courant van 6 juli 1888
 
6. Hendrik, geboren op 26 maart 1857 te Koudum. Op 26 mei 1916 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Minke de Boer, oud 46 jaar, geboren te Koudum als dochter van Cornelis Thijsses de Boer en Botke Jans van der Meulen.
 
 
 
Rinze Hiddes Koornstra en Jetske Salverda
bron: Leeuwarder Courant van 22 mei 1877
 
Rinze Hiddes Koornstra en jetske Salverda boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1898
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 6 juni 1898
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1899
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hidde Jacobs Koornstra 1780-1848 Rinze Hiddes Koornstra 1814-1882  
  Jelle Hiddes Koornstra 1838-1891  
woonadressen familie Rinze Hiddes Koornstra
periode adres bron
1842 - 1846 Raadhuisstraat 17 nummer 136 in 1843
1846 - 1850 Raadhuisstraat 20  
1850 - 1898 Koudum  
     
eigendommen van Rinze Hiddes Koornstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nr

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
150
03 40
koopbrief
800,-
27 oct 1846
f 900,-
22 apr 1847
2 aug 1850
geheel
Koudum
A
1521
 
publ. verkoop
264,-
8 jul 1851
       
Koudum
A
1672
         
Koudum
A
135ged
 
f 1200,-
12 jun 1860
   
Koudum
A
136
 
koopbrief
420,-
11 oct 1851
       
Koudum
A
1688 ged
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1026, folio 21, nummer 134
notariële acten
 
1846 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom   fl. 700
- Hans Sybrens van der Bank, huisman te Harich, verkoper
- Hendrik Lippes van der Veer, timmerman te Balk, verkoper
- Rinze Hiddes Koornstra, slager te Balk, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7015  Repertoirenr.: 54 d.d. 30 mei 1846
 
1850 Balk, notaris W. J. Hemsing   Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 900
- Rinze Hiddes Koornstra, slager te Balk, verkoper
- Jan Roelofs de Vries, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7019 Repertoirenr.: 67 d.d. 30 november 1850
 
1850 Koudum, notaris H. J. de Carpentier Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Koudum, koopsom fl. 420
- Rinze Jans van der Meulen te Hemelum, verkoper
- Rinze Hiddes Koornstra te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72030 Repertoirenr.: 96 d.d. 23 december 1850
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 juni 2011 laatste wijziging: 10-01-2024