persoonlijke gegevens van Klaas Hiddes Korenstra timmerman te Sloten
Klaas Hiddes Korenstra, geboren op 5 juli 1798, gedoopt op 15 juli 1798 te Sloten (Hervormd) als zoon van Hidde Klazes Korenstra, meestertimmerman te Sloten, en Roelofke Wiebes van der Meulen. Overleden op ?
timmerman te Balk (1821, 1824), timmerman te Sloten (1819,
1. ) Op 7 mei 1818 getrouwd in de gemeente Sloten met:
Akke Klazes Tromp, geboren op 28 april 1799, gedoopt op 19 mei 1799 te Sloten (Hervormd) als dochter van Klaas Jeltes, koopman te Sloten, en Rigtje Rintjes Tromp. Overleden op 14 juni 1824 op nummer 71 te Balk, 25 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 juni 1824 blad 19, getuigen:
Hein Jurjens te Brink wagenmaker 49 jaar wonende te Balk op nummer 69
Sybe Jans Bandstra schoenmaker 51 jaar wonende te Balk op nummer 71
Uit dit huwelijk:
1. Rigtje, geboren op 18 juli 1819 te Sloten. Op 19 augustus 1840 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Sipke Cornelis van der Sluis.
2. Hidde, geboren op 25 september 1821 op nummer 71 te Balk. Op 17 november 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Froukjen Alberts Huitema geboren te Oosterzee.
aangifte geboorte op 25 september 1821 aktenummer 77, door Klaas Hiddes Korenstra, mr. timmerman, getuigen:
Hein Jurjens ten Brink mr. wagenmaker 48 jaar wonende te Balk op nummer 69
Stoffel Jans Doorenspleet timmermansknecht 25 jaar wonende te Balk op nummer 67
3. Akke, geboren op 8 juni 1824 op nummer 71 te Balk. Overleden op 30 maart 1831 te Sloten , 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 9 juni 1824 aktenummer 38, door Klaas Hiddes Korenstra, mr. timmerman, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jans Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nummer 86
 
2. ) Op 3 november 1833 getrouwd in de gemeente Sloten met:
Klaaske Pieters Dijkstra, geboren op 13 mei 1791 te Follega, gedoopt op 29 mei 1791 te Lemmer, Follega, Eesterga als dochter van Pieter Douwes Dijkstra en Jeltje Jans Knol.

 

eigendommen van Klaas Hiddes Korenstra
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
237
00 03 70
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 156 Klaas Hiddes Koornstra, timmerman te Sloten
notariële acten
 
1820 Sloten, notaris J. Ruardi Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van twee huizen etc te Balk, koopsom fl. 1800,-
- Symen Ruurds Symensma te Oudemirdum en anderen, verkoper
- Klaas Hiddes Korenstra te Sloten en anderen, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118006 Repertoirenr.: 466 en 475 d.d. 26 april 1820
 
1834 Sloten, notaris J. Ruardi  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en bleek etc, koopsom fl. 683,-
- Berber Lolkes van der Zee te Sloten, weduwe van Bauke  Jans, verkoper
- Klaas Hiddes Korenstra te Sloten, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118011 Repertoirenr.: 318, 323 en 326 d.d. 10 januari 1834
 
1834 Sloten, notaris J. Ruardi Boedelscheiding Betreft de scheiding van lijfdracht
- Klaas Hiddes Korenstra te Sloten
- Jelte Klases Tromp te Harich als toeziend voogd
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118011 Repertoirenr.: 328 d.d. 7 februari 1834
 
1834 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en schuur etc te Balk,koopsom fl. 1000,-
- Klaas Hiddes Korenstra te Sloten, verkoper
- Pieter Reins Huisman te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118011 Repertoirenr.: 336 d.d. 24 maart 1834
 
1841 Sloten, notaris O. J. Ruardi Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 300,-
- Klaas Hiddes Korenstra, timmerman te Sloten, debiteur
- Klaaske Pieters Dijkstra te Sloten, debiteur
- Pietertje Pieters Dijkstra te Langweer, weduwe van Klaas  Willems van Dijk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118016 Repertoirenr.: 36 d.d. 11 oktober 1841
 
1841 Sloten, notaris O. J. Ruardi Decharge
- Hidde Klazes Korenstra te Wijckel
- Klaas Hiddes Korenstra te Sloten
- Jelte Klazes Tromp
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118016 Repertoirenr.: 38 d.d. 17 november 1841
 
1841 Sloten, notaris O. J. Ruardi Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1000,-
- Klaas Hiddes Korenstra, timmerman te Sloten
- Pieter Reins Huisman, koopman te Balk
- Jelte Klazes Tromp, huisman te Harich
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118016 Repertoirenr.: 39 d.d. 3 december 1841
 
1841 Sloten, notaris O. J. Ruardi Royement, akte niet aanwezig
- Klaas Hiddes Korenstra, timmerman te Sloten
- Pieter Reins Huisman, koopman te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118016 Repertoirenr.: 40 d.d. 3 december 1841
 
1841 Sloten, notaris O. J. Ruardi Royement, akte niet aanwezig
- Klaas Hiddes Korenstra, timmerman te Sloten
- Pieter Reins Huisman, koopman te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118016 Repertoirenr.: 41 d.d. 3 december 1841
 
1843 Sloten, notaris O. J. Ruardi Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Sloten, koopsom fl. 500
- Klaas Hiddes Korenstra te Sloten, verkoper
- Pietertje Pieters Dijkstra te Langweer, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118017 Repertoirenr.: 18 d.d. 30 september 1843
 
1849 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van vastigheden te Sloten en Oosterzee,koopsom fl. 650,-
- Wiebe Hiddes Korenstra, opzichter te Stavoren, verkoper
- Gerlofke Wiebes van der Woude te Sloten, weduwe van Hidde  Klazes Korenstra, verkoper
- Antje Hiddes Korenstra, kastelein te Sloten, weduwe van  Franke Annes van Beenen, verkoper
- Klaas Hiddes Korenstra, timmerman te Joure, verkoper
- Geeske Hiddes Korenstra te Lemmer, gehuwd met Geert  Klazes van der Bijl, verkoper
- Aaltje Hiddes Korenstra te Woudsend, gehuwd met Foeke  Martens Gorter, verkoper
- Jacoba Hiddes Korenstra te Garijp, gehuwd met Jacob Ouwes  van der Veen, verkoper
- Willemke Hiddes Korenstra te Sloten, weduwe van Wiebe  Luitjes van der Vaart, verkoper
- Hendrik Hiddes Korenstra, opzichter te Buitenpost,  verkoper
- Sjoerdje Hiddes Korenstra te Sloten, gehuwd met Ruurd  Nannes van der Vaart, verkoper
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, koper
Bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7018 Repertoirenr.: 88 d.d. 28 november 1849
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 4-04-2021