persoonlijke gegevens van Hendrik Kortekamp schipper te Balk
Hendrik Kortekamp, geboren op 25 november 1838 te Sloten, als zoon van Frans Hendrik Willem Kortekamp en Hielkjen Sjoerds Lanting. Overleden op 7 september 1918 te Balk, 79 jaar oud.
Op 10 december 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Fintje Booy, geboren op 9 december 1856 te Balk, als dochter van Gerrit Huites Booy en Berber Minzes Zwerver. Overleden op 25 maart 1931 te Limmen (NH), 74 jaar oud. Fintje Booy is eerder getrouwd geweest met Hendrik Willems Smid.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 

 

 
 
 
 
 
 
foto en advertenties beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
 
woonadressen familie Kortekamp
periode adres bron
186? - 1865 Lorbuorren 3 woningregister 1859 - 1869 blad 25; kad. gem. Balk H 323; huisnummer Harich 59
     
189? - 1892   bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 219; huisnummer Balk 156
1892 - 1893 Meerweg 16 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 365; huisnummer Balk 10a
    bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 219; huisnummer Balk 156
    bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 149; huisnummer Balk
     
1900 - 1904 Raadhuisstraat 36 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 250; huisnummer Balk 172 / 269
1904 - 1910 Gaaikemastraat 2 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 109; huisnummer Balk 89 / 118
1910 - 1911 Gaaikemastraat 2 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 118 / 137
1911 - 1918 Dubbelstraat 20 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 330 / 356
1918 - 1918 Gaaikemastraat 7 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 126 / 146
     
eigendommen van Hendrik Kortekamp
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
591
 
toewijzing
772,-
11 mei 1903
       
Balk
A
699
 
toewijzing
1378,-
1 dec 1911
       
Balk
A
856
 
ruiling
600,-
16 mrt 1918
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 586
notariële acten
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Publieke verkoping en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen en erven en bouwland te Nijemirdum en Balk,koopsom fl. 190
- Constantia Johanna Anna Digna vrouwe van Swinderen te Utrecht, gehuwd met  Arent Anne van der Feltz, verkoper
- jonkheer Frederik Christiaan Hendrik van Swinderen te Twello, verkoper
- jonkheer Louis Ferdinant Anton van Swinderen te Noordwijk, verkoper
- jonkvrouwe Johanna Constantia Jacoba van Swinderen te Rijs, verkoper
- jonkvrouwe Quirina Jacoba Johanna van Swinderen te Rijs, verkoper
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen, erflater
- Tetje Innes Betzema te Balk, verkoper
- Bonte Geerts de Jager te Balk, verkoper
- Gerrit Mulder te Nijemirdum, koper
- Hendrik Kortekamp te Balk, koper
- Jelle Jaitjes van Dijk te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 59 en 71 d.d. 9 april 1903
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1378
- Grietje Kroon te Hengelo, weduwe van Gerrit Boevinck, verkoper, tevens als  moeder van en voogd over Hillebrand Kropman en Gerharda Boevinck
- Franciscus Johannes Cormino te Hengelo, gehuwd met Uilkje Kroon, verkoper
- Pieter Kroon te Arnhem, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Maria Schimmelpenninck te Twello, weduwe van Theodorus Kroon, verkoper,  tevens als moeder van en voogd over Johannes Gerardus, Susanna Hillegonda en  Maria Johanna Cecilia Kroon
- Tjebbe Bosma te Amersfoort, gehuwd met Hiltje Kroon, verkoper
- Hillebrandus Bernardus Kroon te Twello, verkoper
- Theodorus Kropman te Nijmegen als toeziend voogd
- Hendrik Jan Boevinck te Hengelo als toeziend voogd
- Hendrik Kortekamp te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 102 en 110 d.d. 26 oktober 1911
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1200
- Hendrik Kortekamp te Balk, verkoper
- Gooitzen Ferwerda te Sneek, gehuwd met Baukjen Hendriks Smit, verkoper
- Johannes Haringsma te Balk, gehuwd met Berber Hendriks Smit, verkoper
- Symen Jacobs Kuiper te Limmen, gehuwd met Aaltje Hendriks Smit, verkoper
- Marten de Boer te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 141 d.d. 27 december 1911
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 november 2016 laatste wijziging: 11-11-2020