persoonlijke gegevens van Seerp Koudenburg
 
Seerp Koudenburg Seerp Koudenburg
bron: Friesch Dagblad van 22 oktober 1948 bron: Friese Koerier van 8 mei 1951
 
Seerp Koudenburg
bron: Friese Koerier van 20 juli 1953
In 1912 verrees te Terkaple-Akmarijp een hervormde school, aangesloten bij CVO, met als hoofd Gerrit Keulen. Hij was onderwijzer geweest te resp. Joure, Gaastmeer, Oudega (HON), Oppenhuizen en Hilversum. In 1923 werd hij leraar aan de hervormde kweekschool te Leeuwarden. Hij is op 4 juli 1937 overleden, oud 52 jaar. In 1923 werd J. Wester, hoofd van de bijzondere school te Stavoren, benoemd. In 1940 ging hij met pensioen en werd hij opgevolgd door H.F.K. Koster. Deze werd in 1948 hoofd van een school te Heelsum (Gld.). In 1948 kwam A. Oosterhof als zijn opvolger. Hij werd in 1953 hoofd van de hervormde school te Medemblik. In dat jaar werd S. Koudenburg, onderwijzer te Sexbierum, aangesteld als hoofd van deze school. Terkaple Akmarijp
bron: www.fryske-akademy.nl bron: www.wikipedia.org
 
Seerp Koudenburg Seerp Koudenburg
bron: De Heerenveensche Koerier van 11 augustus 1955 bron: Friese Koerier van 16 mei 1956
 
Seerp Koudenburg
bron: Nieuwe Leidse Courant van 6 september 1956
Seerp Koudenburg
Afscheid en intrede te Koudekerk aan de Rijn. V.l.n.r. de heer Koudenburg, het nieuwe hoofd, ds. Poort en het afscheidnemende hoofd, de heer Bloem.
Seerp Koudenburg
bron: Nieuwe Leidse Courant van 19 september 1958
 
Seerp Koudenburg woonde in Balk van 1958 tot 1968 en werkte als hoofdonderwijzer bij de:
Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel, gevestigd te Balk
 
Seerp Koudenburg
foto 085-005 beschikbaar gesteld door Geertje Koopmans-de Jong
 
Seerp Koudenburg
bron: Friese Koerier van 6 februari 1968
 
woonadressen familie Koudenburg
periode adres bron
  Wikelerdyk  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 september 2018 laatste wijziging: 12-10-2020