persoonlijke gegevens van Hendrik Gerlofs Kramer
Hendrik Gerlofs Kramer, geboren circa 1800 te Bolsward, gedoopt op 15 augustus 1800 te Bolsward (Rooms Katholiek), als zoon van Gerlof Harmens Kramer en Hendrikje Harmens Simkes. Overleden op 26 januari 1863 te Oranjekanaal (Westerbork), 62 jaar oud.
dd 1 november 1854 opmerking trouwacte van zoon Gerlof: omstreeks zeven jaren afwezig zonder dat men weet waar hij is, en er twijfel heerst over zijn leven of dood en dat eene toestemming van den vader in dit huwelijk onmogelijk kan worden gegeven.
wever te Balk (1828, 1829, 1840) dienstknecht bij landbouwer Jannes Speelman te Zwiggelte 1860?
aangifte overlijden op 27 januari 1863, aktenummer 16, getuigen:
Frederik Kleve arbeider 39 jaar wonende te Oranjekanaal
Geert Meijering tapper 51jaar wonende te Oranjekanaal
Op 2 mei 1830 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Elisabertha Arjens Draaisma, geboren circa 1801 te Bolsward, gedoopt op 6 februari 1801 te Bolsward (Rooms Katholiek), als dochter van Arjens Jochums Draaisma en Grietje Tjipkes. Overleden op 10 november 1868 te Balk, 67 jaar oud. Eerder getrouwd geweest met Joannes Theodorus Kattemolle.
zonder beroep te Balk (1868)
aangifte overlijden op 11 november 1868 aktenummer 81, getuigen:
Hendrik Lippes van der Veer zonder beroep 77 jaar wonende te Balk
Hendrikus Harmens Wortman kleermaker 44 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Gerlof, geboren op 26 juni 1828 op nummer 110 te Balk. Op 1 november 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jantjen Wybrands Zeldenthuis geboren te Slijkenburg als dochter van Wybrand Jans Zeldenthuis en Rinske Sytzes Fontein.
aangifte geboorte op 27 juni 1828 aktenummer 49, getuigen:
Paulus Klazes Duisterhout winkelier 50 jaar wonende te Balk op nummer 109
Jacob Bom Vermooten winkelier 35 jaar wonende te Sloten op nummer 86
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 160 - huisnummer Balk 110
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Hendrik Gerlofs Kramer
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Gerlofs Kramer 1800-1863  
  broers / zusters  
     
woonadressen familie Kramer
periode adres bron
1828 Raadhuisstraat 59 huisnummer Balk 110
1829 Raadhuisstraat 59 volkstelling 1829, blad 160; huisnummer Balk 110
1840 Raadhuisstraat 59 volkstelling 1840; huisnummer Balk 110
1849 - 185? Westein 19 woningregister 1849 - 1859 blad 163; huisnummer Balk 94 / 129
185? - 185? Westein 21-26 woningregister 1849 - 1859 blad 160; huisnummer Balk 93 / 128 of 129
1859 - 1868 Raadhuisstraat 34 woningregister 1859 - 1869 blad 81; kad. gem. Balk sectie A 381, huisnr. Balk 173
     
verblijfplaats Hendrik Kramer
periode adres bron
1847 - 185? ? verblijfplaats onbekend
185? - 1863 Zwiggelte bevolkingsregister Westerbork 1850-1880 blad 161 huisnummer 104 / 128k
1863 Oranjekanaal  
     
eigendommen van Hendrik Gerlofs Kramer
periode adres bron
  --  
     
notariële acten
 
1845 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Schuldbekentenis met onderzetting. Bedrag: kapitaal fl. 200,-
- Elizabeth Arjens Draaysma, weduwe van Johannes Theodorus Kortemolen en gehuwd met Hendrik Gerlofs Kramer wonende te Balk, debiteur  
- Marijke Johannes Kortemolen gehuwd met Gerrit Wessels Bosma, wonende te Balk, debiteur
- Hendrik Lippes van der Veer (timmerman) wonende te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7014 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 102 d.d. 29 september 1845
 
1847 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing. Eeen huis en erf te Balk, koopsom fl. 605,-
- Elizabeth Arjens Draaisma, gehuwd met Hendrik Gerlofs Kramer en weduwe van Johannes Theodorus Kortemolen, wonende te Balk, verkoper
-  Gerrit Wessels Bosma (werkman) , gehuwd met Marijke Johannes Kortemolen, wonende te Balk, verkoper
-  Hendrik Lippes van der Veer (tuinman) wonende te Balk, crediteur
-  Wybe Obes Rijstra (winkelier) wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7016 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 55 &52 d.d. 27 oktober 1847
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 juli 2023 laatste wijziging: 16-07-2023