persoonlijke gegevens van Metske Steffen Kramer
Metske Steffen Kramer, geboren op 21 februari 1908 te Hempens, als zoon van Jakob Kramer, veehouder, koemelker, landbouwer te Hempens, en Geertje Elgersma. Overleden op 2 maart 1997 te Leeuwarden, 89 jaar oud. Onderwijzer te Wirdum, Balk, Berlikum.
Op 28 september 1938 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met:
Maaike Bruggenkamp, geboren op 11 maart 1907 te Drachten, als dochter van Sipke Bruggenkamp, aannemer te en Trijntje Bosma. Overleden op 23 oktober 1989 te Leeuwarden, 82 jaar oud. Onderwijzeres te Leeuwarden, voorzitter CBTB
Uit dit huwelijk:
 
 
 
Metske Kramer
bron: Nieuwsblad van Friesland van 12 september 1932
 
Metske Steffen Kramer woonde in Balk van 4 november 1932 tot 29 juni 1934,
van 4 januari 1935 tot 2 januari 1936, van 30 januari 1937 - november 1946 en werkte als onderwijzer bij de:
Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel, gevestigd te Balk
 
Christelijke Lagere School
bron: archief De Bolster
v.l.n.r.
Meindert Dijkstra, hoofdonderwijzer (1930 - 1953); Metske Steffen Kramer, onderwijzer (1932-1946); Herman Rusch, onderwijzer (1932-1938); Teetske Kazemier, onderwijzeres (1934-1934)
 
Metkse Kramer Metske Kramer
bron: Nieuwsblad van Friesland 28 januari 1935 bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 4 november 1935
 
Metske Kramer
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 3 oktober 1936
 
Metske Kramer Metske Kramer
bron: Friesch dagblad van 19 juli 1938
 
Wilhelminastraat Balk
bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 juli 1938
 

bron: bouwvergunning 30 juni 1938

gemeente Gaasterland >>>

nu (2018) Wilhelminastraat 58 te Balk

 
Metske Kramer en Maaike Bruggenkamp
bron: Friesch Dagblad van 17 september 1938
 
  Kramer Berlikum
Berlikum
bron: Heerenveense Koerier van 8 november 1946
 
Metske Kramer
bron: Friesch Dagblad van 22 november 1946
 
tuinbouwschool Berlikum
bron: www.tresoar.nl
De lagere tuinbouwschool aan de Hofsleane 117 te Berlikum rond 1950 bron: Friesch Dagblad van 3 november 1957
 
 
 
Maaike Bruggenkamp Maaike Bruggenkamp
bron: Friesch dagblad van 25 juni 1946 bron: Heerenveensche Koerier van 5 juli 1952
 
Maaike Bruggenkamp Maaike Bruggenkamp
bron: Friese Koerier van 15 februari 1960 bron: Leeuwarder Courant van 15 februari 1960
 
Maaike Bruggenkamp Maaike Bruggenkamp
bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1961
 
Vier dames namen gisteren afscheid van de Friese Christelijke Plattelands Vrouwen en Meisjes Bond. Drie van deze dames waren op de voorjaarsvergaering van de bond aanwezig, namelijk van rechts naar links: de dames M. Kramer-Bruggenkamp, M. de Vries-Miedema en H.Baarsma. Geheel links de nieuwe presidente van de bond mevrouw N. Feddes-van de Wetering..
 
 
 
Metske Kramer en maaike Bruggenkamp
bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1978
 
Metske Kramer en Maaike Bruggenkamp
bron: Leeuwarder Courant van 19 november 1988
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Metske Steffen Kramer 1908-1997  
     
woonadressen familie Kramer
periode adres bron
19?? - 1932 Wirdum  
1932 - 1934 Meerweg 10 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 24; huisnummer Balk 29
1934 - 1935 Wirdum  
1935 - 1936 Van Swinderenstraat 54 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 85; huisnummer Balk 97
1936 - 1937 Wirdum  
1937 - 1938 Raadhuisstraat 37 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 270; huisnummer Balk 319
1938 - 1939 Wilhelminastraat 66 / 58 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 162; huisnummer Harich 108a
1939 - 1946    
1946 - 19?? Berlikum  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 april 2018 laatste wijziging: 12-10-2020