persoonlijke gegevens van Romke Wytses Kramer, smidsknecht te Balk, schipper te Franeker
Romke Wytses Kramer, geboren op 20 maart 1815 te Franeker, als zoon van Wytze Romkes Kramer en Rinske Hendriks Bollema. Overleden op 21 mei 1894 op nummer D 29 te Huizum, 79 jaar oud.
Op 15 april 1843 getrouwd in de gemeente Baarderadeel met:
Janke Uiltjes de Jong, geboren op 23 maart 1817 te Britswerd, als dochter van Uiltje Tjerks de Jong en Lipkje Klazes. Overleden op 19 februari 1894 op nummer D 29 te Huizum, 76 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Rinske, geboren op 13 juni 1844 te Winsum. Overleden op 6 maart 1924 te Roordahuizum, 79 jaar oud. Op 4 mei 1871 getrouwd in de gemeente Rauwerderhem met Jan Roels Bijlsma, oud 36 jaar, geboren te Het Meer, als zoon van Roel Jans Bijlsma en Albertje Binnes Plantinga.
2. Uiltje, geboren op 8 december 1845 te Baard.
3. Wytse, geboren op 15 februari 1849 te Franeker.
4. Klaas, geboren op 7 maart 1851 te Balk. Overleden op 6 augustus 1851 op nummer 88a te Balk, 4 maanden oud.
aangifte geboorte op 7 maart 1851, pagina B 16 door Romke Wytses Kramer, smidsknecht te Balk, getuigen:
Rinze Aukes Overzee werkman 47 jaar wonende te Balk
Anne Sjoerds Pelsma grofsmid 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 augustus 1851 pagina B 11, getuigen:
Nanne Boertje werkman 33 jaar wonende te Balk
Gerlof Jans Postma werkman 26 jaar wonende te Balk
5. Philippus, geboren op19 augustus 1852 te Franeker.
6. Klaas, geboren op 18 december 1853 te Franeker.
7. Hendrik, geboren op 7 mei 1857 te Franeker.
8. Tjerk, geboren op 31 mei 1859 te Akkrum (in het schip). Overleden op 30 mei 1859 te Irnsum (in het schip), 9 weken oud.
 
woonadressen familie Kramer
periode adres bron
  Winsum  
  Baard  
1849 - 1851 Raadhuisstraat 30 woningregister 1849 - 1859 blad 254; huisnummer 127 / 181
1851 - 1852 Balk 88a woningregister 1849 - 1859 blad 132; huisnummer 88a / 113
1852 - 18?? Franeker  
1870 Goutum  
18?? - 1894 Huizum  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 juli 2013 laatste wijziging: 12-10-2020