persoonlijke gegevens van Hantje Arjens van der Krieke
Hantje van der Krieke, geboren op 27 augustus 1887 te Oldeboorn, als zoon van Arjen Uiltjes van der Krieke en Ybeltje Dijkstra. Overleden op 20 maart 1970 te Leeuwarden, 82 jaar oud.
Op 12 april 1913 getrouwd in de gemeente Idaarderadeel met:
Aaltje Rosier, geboren op 30 juli 1890 te Warga, als dochter van Jan Idzes Rosier en Hittje Epema. Overleden op 26 maart 1968 te Leeuwarden, 77 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hantje, geboren op 11 juni 1924 te Marssum.
2. Ids, geboren op 3 oktober 1928 te Marssum.
 
 
 
Hantje van der Krieke Hantje van der Krieke
bron: Leeuwarder Courant van 11 juni 1924 bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1928
 
Hantje van der Krieke
bron: Leeuwarder Courant van 30 augustus 1928
 
Hantje van der Krieke  
verkoop Hantje van der Krieke
bron: Leeuwarder Courant van 19 mei 1932
 
brand
bron: Leeuwarder Courant van 16 juli 1932
Het afgebrande winkelhuis stond aan de Harichsterzijde, nu van Swinderenstraat 26
Deel van het verslag van de raadsvergadering van het gemeentebestuur van de gemeente Menaldumadeel op 13 augustus 1932
<<< bron: Leeuwarder Courant van 15 augustus 1932
 
eigendommen van Hantje van der Krieke
van Swinderenstraat 26 te Balk

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 januari 2009 laatste wijziging: 12-10-2020