persoonlijke gegevens van Wouter Hendriks Kruizinga, makelaar in turf
Wouter Hendriks Kruizinga, geboren te Sondel, gedoopt op 25 januari 1769 te Balk, als zoon van Hendrik Wouters de Vries en Marieke Hendriks (Maria Joostes). Overleden op 5 maart 1827 te Leeuwarden, 60 jaar oud.
Op 16 juni 1794 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Rienkje Willems Feyma, geboren circa 1769 te Balk. als dochter van Willem Tjietjes en Abeltje Durks. Overleden op 8 januari 1848 te Leeuwarden, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 7 januari 1795 in Balk, gedoopt op 29 januari 1795 in Balk (Hervormd).
2. Willem, geboren op 24 december 1796 in Balk, gedoopt op 8 januari 1797 in Balk (Hervormd). Jong overleden.
3. Marike, geboren op 10 oktober 1798 in Balk, gedoopt op 21 oktober 1798 in Balk (Hervormd). Jong overleden.
4. Jan, geboren op 17 december 1800 in Balk, gedoopt op 28 december 1800 in Balk (Hervormd).Jong overleden.
5. Willem, geboren op 26 juli 1802 in Balk, gedoopt op 8 augustus 1802 in Balk (Hervormd). Overleden op 19 oktober 1858 te Leeuwarden, 56 jaar oud. Op 10 juni 1832 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Baukje Cornelis Groeneveld.
6. Jan, geboren op 24 december 1804 in Balk, gedoopt op 10 januari 1805 in Balk (Hervormd). Overleden op 15 augustus 1857 te Leeuwarden, 52 jaar oud. Op 11 maart 1824 getrouwd in de gemeente Leeuwarderadeel met Teetske Gerbens Poelstra, oud 18 jaar, als dochter van Gerben Symons Poelstra en Grietje Klaases.
7. Marike, geboren op 23 februari 1807 in Balk, gedoopt op 8 maart 1807 in Balk (Hervormd). Jong overleden.
8. Marike, geboren op 1 december 1809 in Balk, gedoopt op 14 december 1809 in Balk (Hervormd).
 
eigendommen van Wouter Hendriks Kruizinga
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
222
00 02 30
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 107 erven Wouter Hendriks te Leeuwarden
notariële acten
 

1810 Drachten, notaris K. P. Pel Scheepsbrief
- Wietze Jans Bakker te Oudega, schuldenaar
- Wouter Hendriks te Balk, schuldeiser         

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 35001 Repertoirenr.: 38 d.d. 26 november 1810
 

1810 Sneek, notaris J.J. Wiersma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 99
- Wouter Hendriks, schipper te Balk, schuldenaar            
- Evert van Dieren, koopman te Bolsward, schuldeiser

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 120001 Repertoirenr.: 10 d.d. 23 januari 1810
 

1810 IJlst, notaris Ley, W.T. van der Obligatie
- Wouter Hendriks te Balk, schuldenaar
- Harmen Johannes te Wijckel, schuldeiser 

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 147001 Repertoirenr.: 15 d.d. 23 februari 1810
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 december 2012 laatste wijziging: 12-10-2020