Jaitje Willems Kuiper register hypotheken 69: 96 / 75
Jaitje Willems Kuiper, geboren op 11 mei 1835 op nummer 53te Balk, als zoon van Willem Jans Kuiper, wagenmaker te Balk, en Rigtje Jans Feenstra. Overleden op 27 oktober 1915 te Balk, 80 jaar oud.
wagenmaker te Balk
aangifte geboorte op 11 mei 1835 blad 22, getuigen:
Tjeerd Harmens Visser bakker 50 jaar wonende te Balk
Klaas Baukes Betzema kuipersknecht 45 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 27 oktober 1915 aktenummer 76, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 65 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 39 jaar wonende te Balk
Op 16 mei 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Duyff, geboren op 5 februari 1848 te Sondel, als dochter van Arjen Dirks Duyff, winkelier te Wijckel (1875), en Hendrikje Fekkes van der  Goot. Overleden op 13 april 1929 te Balk, 81 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikjen, geboren op 4 juni 1876 te Balk. Overleden op 21 oktober 1935 te Oudemirdum, 59 jaar oud. Op 24 mei 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Baukes Betzema, oud 28 jaar, geboren op 8 mei 1871 te Balk als zoon van Bauke Klazes Betzema, kuiper te Balk, en Antje Pieters Drijfhout.
2. Willem, geboren op 5 juli 1877 te Balk. Wagenmaker te Balk. Overleden op 22 augustus 1958 te ?
1. ) Op 22 november 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Petronella Roskam, oud 20 jaar, geboren op 9 december 1879 te Harich als dochter van Pieter Gijsberts Roskam en Geertje Rinzes Hoekstra. Petronella is overleden op 11 april 1907 te Balk, 27 jaar oud.
2. ) Op 6 mei 1909 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Durkje Jongsma, oud 29 jaar, geboren op 8 april 1880 te Wijckel als dochter van Bauke Piers Jongsma en Sied Gerrits de Jong. Durkje is overleden op 24 januari 1970 te onbekend, 89 jaar oud, begraven te Harich.
3. Arjen, geboren op 24 september 1879 te Balk, hoofonderwijzer aan de Lagere School aan de Rozengracht te Amsterdam. Overleden op 29 maart 1963 te Twello, 83 jaar oud. Op 14 juli 1908 getrouwd in de gemeente Haskerland met Jitske Jacoba Veldman, oud 26 jaar, geboren te Joure als dochter van Jan Ernst Veldman en Sytske Geerts.
4. Jan, geboren op 11 juli 1882 te Balk. Overleden op 17 mei 1883 te Balk, 10 maanden oud.
5. Jan, geboren op 21 november 1884 te Balk, "postal clerk" te Grand Rapids, Michigan, USA. Overleden op 1 februari 1966 te Grand Rapids, 81 jaar oud. Op 7 oktober 1909 getrouwd te Grand Rapids met Maggie Elhart, oud 22 jaar, geboren op 22 augustus 1887 te Grand Rapids als dochter van Tjerk Ehlhart en Frederica Borgman. Maggie is overleden in oktober 1972 te Grand Rapids, 85 jaar oud.
6. Hendrik, geboren op 19 april 1888 te Balk. Wagenmaker te Balk. Op 3 mei 1917 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Albertje Huisman, oud 30 jaar, geboren op 14 oktober 1886 te Balk als dochter van Hendrik Huisman en Stijntje Feenstra. . Albertje is overleden op 28 juni 1947 te Harlingen.
 
 
 
Jaitje Willems Kuiper
bron: Leeuwarder Courant van 13 april 1883
 
Jaitje Willems Kuiper
bron: Leeuwarder Courant van 8 december 1890
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Willem Jans Kuiper 1797-1883 Jaitje Willems Kuiper 1835-1915 Willem Jaitjes Kuiper 1877-1958
Arjen Dirks Duijf 1815-1895   Pieter Baukes Betzema 1871-1948
woonadressen familie Kuiper
periode adres bron
1875 - 1880 van Swinderenstraat 38 woningregister 1869 - 1879 blad 51; kad. gem Balk sectie A 256, volgnr. 236 / 223
1880 - 1890 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 57; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 256
1890 - 1900 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 60; huisnummer Balk 61
1900 - 1910 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 67 huisnummer Balk 61 / 72
1911 - 1915 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 81 huisnummer Balk 72
1915 - 1920 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 94 huisnummer Balk 72
1921 - 1929 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 69; huisnummer Balk 73a
     
eigendommen van Jaitje Willems Kuiper
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
256
 
afgifte legaat
 
25 feb 1884
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1101, folio 96, nummer 75
notariële acten
1888 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf en grond te Wijckel, koopsom fl. 1700
- Arjen Dirks Duyff te Balk, verkoper
- Jaitje Willems Kuiper te Balk, gehuwd met Trijntje Arjens  Duyff, verkoper
- De Kerkelijke Kas te Wijckel, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7061 Repertoirenr.: 89 d.d. 17 oktober 1888
 
1893 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping  Betreft de verkoop van kaphout, opbrengst fl. 56
- Diaconie N.H. Gemeente te Wijckel, verkoper
- Jaitje Willems Kuiper te Balk, koper
- Sjirk Gosses Haga te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7066 Repertoirenr.: 9 d.d. 16 februari 1893
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 april 2009 laatste wijziging: 14-10-2020