persoonlijke gegevens van Jan Willems Kuiper
Jan Willems Kuiper, geboren op 10 december 1767 te Balk, gedoopt op 13 december 1767 te Balk (Hervormd) als zoon van Willem Jans en Evertje Hendriks. Overleden op 12 mei 1829 te Balk, 61 jaar oud. Wagenmaker te Balk
aangifte overlijden op 13 mei 1829 blad 25, getuigen:
Otte Jans de Jong koopman 61 jaar wonende te Balk, geburen
Pieter Johannes de Winter vleeshouwer 42 jaar wonende te Balk, geburen
Op 26 juni 1796 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Jaaike Hendriks van der Goot, geboren op 26 september 1768 te Balk, gedoopt op 2 oktober 1768 te Balk (Hervormd) als dochter van Hendrik Meints en Geeske Jans. Overleden op 22 oktober 1838 op nummer 53 te Balk, 70 jaar oud.
aangifte overlijden op 25 oktober 1838 blad 12, getuigen:
Tjeerd Harmens Visser bakker 54 jaar wonende te Balk, geburen
Klaas Baukes Betzema kuiper 38 jaar wonende te Balk, geburen
Uit dit huwelijk:
1. Willem, geboren op 17 april 1797 te Balk. Gedoopt op 30 april 1797 te Balk (Hervormd) Overleden op 31 maart 1883 te Balk, 85 jaar oud. Op 23 mei 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Richtje Feenstra.
2. Geeske, geboren op 17 maart 1799 te Balk. Gedoopt op 31 maart 1799 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
3. Hendrik, geboren op 15 april 1801 te Balk. Gedoopt op 26 april 1801 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
4. Geeske, geboren op 10 oktober 1802 te Balk. gedoopt op 31 oktober 1802 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
5. Hendrik, geboren op 3 juli 1805 te Balk. Gedoopt op 28 juli 1805 te Balk (Hervormd). Overleden op 26 februari 1867 te Balk, 61 jaar oud.
1. ) Op 6 juli 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wytske Wytzes Tuinier, oud 38 jaar, geboren te Ruigahuizen als dochter van Wytze Geerts Tuinier en Neltje Martens de Boer.
2. ) Op 18 november 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pietje Jakobs Jelsma, oud 34 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Jakob Pieters Jelsma en Neeltje Syberens Ferwerda.
6. Geeske, geboren circa 1809. Overleden op 1 augustus 1870 te Balk, 61 jaar oud. Op 17 augustus 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Stoffel Hendriks Doorenspleet, oud 27 jaar, geboren  te Balk als zoon van Hendrik Stoffels Dorenspleet en Klaaske Annekes Schots.
7. Evertje, geboren circa 1811. Overleden op 7 januari 1891 te Balk, 79 jaar oud.
 
 
 
De ouders van Jan Willems, Willem Jans (ged. te Oosterlittens op 13-8-1734; overl. te Balk omstreek 1776)  en Evertje Hendriks, zijn op 10-11-1763 verhuisd van Workum naar Balk. Op 31 december 1811 neemt Jan Willems de familienaam Kuiper aan en zijn vrouw Jaaike Hendriks bevestigd haar naam Van der Goot. Jan Willems Kuiper is dan van beroep wagenmaker.
Hun zoon Willem Jans Kuiper gehuwd met Rigtje Jans Feenstra zijn de voorouders van de familie Kuiper (bakkers en veehouders) in Heeg en Gaastmeer en de bakkerfamilie Kuiper in Sneek met o.a. de Friese predikant en schrijver ds. Thijs Kuiper.  
bron: Foeke Cnossen uit Sneek
 
Jan Willems Kuiper
bron: patentregister grietenij Gaasterland toegang 108-110
 
Jan Willems Kuiper
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 62 - huisnummer Balk 58
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Hendrik Jans Kuiper, de oudste nog thuis wonende zoon van Jaik Hendriks Van der Goot , weduwe van Jan Willems Kuiper.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Willem Jans 1734-1776? Jan Willems Kuiper 1767-1829 Willem Jans Kuiper 1797-1883
     
woonadressen familie Kuiper
periode adres bron
1800 - 1804 van Swinderenstraat 43 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 162, nummer 56
1805 van Swinderenstraat 43 speciekohieren 1748 - 1806; blad 50 / volgnummer 48
1812 van Swinderenstraat 43 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 58
1829 van Swinderenstraat 43 Jan Willems Kuiper overleden op dit adres
1838 van Swinderenstraat 43 Jaike Hendriks van der Goot overleden op dit adres
eigendommen van Jan Willems Kuiper
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
251
00 03 50
schuur en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 161 erven Jan Willems Kuiper te Balk
notariële acten
 
1836 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte
Betreft de verkoop van huis en twee erven te Balk, koopsom   fl. 850
- Jaike Hendriks van der Goot te Balk, weduwe van Jan Willems Kuiper, verkoper
- Hendrik Jans Kuiper, wagenmaker te Balk, verkoper
- Geeske Jans Kuiper te Balk, gehuwd met Stoffel Hendriks  Doornspleet, verkoper
- Evertje Jans Kuiper, dienstmeid te Balk, verkoper
- Jan Willems Kuiper, erflater
- Jan Meinderts, koopman te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008  Repertoirenr.: 7 d.d. 8 februari 1836
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 april 2009 laatste wijziging: 1-08-2020