persoonlijke gegevens van Tijs Jakobs Kuiper
Tijs Jakobs Kuiper, geboren op 6 april 1879 te Balk, als zoon van Jakob Hendriks Kuiper, arbeider te Balk(1879), werkman te Balk (1903), en Aaltje Tijsses de Jager. Overleden op 21 november 1960 te Balk, 81 jaar oud. Werkman te Balk (1903), koopman te Balk (1904),
Op 23 mei 1903 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Fokjen Feenstra, geboren op 11 januari 1883 te Wijckel, als dochter van Meinze Douwes Feenstra, werkman te Wijckel (1903), en Tjaltje HendriksWildschut. Overleden op te , jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje, geboren op 28 mei 1904 te Balk. Overleden op 10 juni 1982 te ?, 78 jaar oud. Op 24 mei 1928 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marten Lijklema, 29 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Boake Lyklema en Anke de Wilde. 
2. Tjaltje, geboren op 11 juni 1906 te Balk. Overleden op 9 april 1996 te Balk, 89 jaar oud. Op 28 juli 1927 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Albada, 26 jaar oud, geboren te Wijckel als zoon van Douwe Albada en Zwaantje de Vries.
3. Jakob, geboren op 16 juni 1908 te Balk. Overleden op 21 januari 1956 te Balk, 47 jaar oud. Op 14 april 1928 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Getje Mulder, 22 jaar oud, geboren te Nijemirdum als dochter van Gerben Mulder en Jeltje de Vries.
4. Meinze, geboren op 8 augustus 1910 te Balk. Overleden op 3 november 1984 te Sneek, 74 jaar oud. Op 23 december 1937 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jeltje Kuipers.
5. Pieter, geboren op 1 december 1912 te Balk. Op 6 februari 1937 getrouwd in de gemeente ? met Johanneske Harsma. Kinderen:
6. Grietje, geboren op 18 november 1915 te Balk.
7. Ieke, geboren op 28 december 1918 te Balk.
8. Douwe, geboren op 21 juli 1920 te Balk.
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jakob Hendriks Kuiper 1841-1927 Tijs Jakobs Kuiper 1879-1960 Marten Lyklema (1899-1965)
    Jakob Kuiper (1908-1956)
    Pieter Kuiper (1912 - 19??)
woonadressen familie Kuiper
periode adres bron
1903 - 1910 Raadhuisstraat 13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 280; huisnummer Balk 194 / 305
1911 - 1912 Raadhuisstraat 13 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 84; huisnummer Balk 305
1912 - 1914 Wilhelminastraat 17 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 84; huisnummer Harich 166
1914 - 1920 Wilhelminastraat 17 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 84; huisnummer Balk 126
1921 - 1930 Wilhelminastraat 17 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 148; huisnummer Balk 156
1931 - 1939 Wilhelminastraat 17 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 139; huisnummer Balk 159
     
eigendommen van Tijs Kuiper
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
793
 
toewijzing
764,-
12 jan 1909
       
Balk
A
794
         
Balk
A
798ged
         
Balk
B
161ged
 
1/2 toewijzing
1988,-
6 nov 1911
       
Balk
B
825
         
Balk
B
992
         
Balk
B
993
         
Balk
H
1176ged
 
koopacte
504,-
4 april 1912
       
Balk
A
858
 
1/2 koopacte
450,-
2 juli 1914
       
Balk
A
744ged
 
1/2 toewijzing
647,-
14 jan 1919
       
Balk
A
4
 
1/3 koopacte
1628,60
23 jan 1920
       
Balk
A
5
         
Balk
A
961
 
1/2 toewijzing
459,-
17 mrt 1921
       
Balk
H
1401ged
 
1/2 toewijzing
457,-
2 apr 1921
       
Balk
A
3
 
1/3 koopacte
662,58
25 sep 1922
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1118, folio 113, nummer 435
notariële acten
 
1908 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een winkelhuis te Balk, koopsom fl. 1176
- Trijntje Boes te Balk, weduwe van Harmen Thees Hoogterp, verkoper
- Roelof Groenewoud te Balk, koper
- Douwe van der Meer te Balk, koper
- Thijs Kuiper te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7085 Repertoirenr.: 131 en 135 d.d. 8 december 1908
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 april 2009 laatste wijziging: 14-10-2020