persoonlijke gegevens van Willem Jaitjes Kuiper, wagenmaker
Willem Jaitjes Kuiper, geboren op 5 juli 1877 te Balk, zoon van Jaitje Willems Kuiper, wagenmaker te Balk, en Trijntje Duijf. Overleden op 22 augustus 1958 te Balk, 81 jaar oud.
beroep: wagenmaker te Balk
aangifte geboorte op 6 juli 1877 aktenummer 109, getuigen:
Pieter Hendriks Rekers grofsmid 42 jaar wonende te Balk
Durk Wijma notaris klerk 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 augustus 1958 aktenummer 31, getuigen:
Sietze Jongsma assuradeur 46 jaar wonende te Balk
1. ) Op 22 november 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Petronella Roskam, geboren op 9 december 1879 te Harich, dochter van Pieter Gijsberts Roskam, winkelier te Harich, en Geertje Rinzes Hoekstra. Overleden op 11 april 1907 te Balk, 27 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 10 december 1879 aktenummer 180, getuigen:
Wobbe Ferdinands de Vries arbeider 43 jaar wonende te Balk
Thijs Bontes de Jager werkman 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 april 1907, aktenummer 46, getuigen:
Gerben Hettinga koperslager 69 jaar wonende te Balk
Rinse Seinstra winkelier 27 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Geertje, geboren op 21 september 1901 te Balk. Op 25 mei 1928 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Herman Lambertus Willems, onderwijzer te Wolvega, 25 jaar oud, geboren te Meppel, zoon van Hendrik Willems, boekhouder te Meppel, en Mensje Fransen. Huwelijk ontbonden op 8 december 1948 te Zwolle.
beroep:
aangifte geboorte op 23 september 1901 aktenummer 96, getuigen:
Michiel Visser timmerman 76 jaar wonende te Balk
Pieter Betzema veehouder 30 jaar wonende te Balk
2. Trijntje, geboren op 21 september 1901 te Balk. Overleden op 12 maart 1947 te Franeker, 45 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 23 september 1901 aktenummer 95, getuigen:
Michiel Visser timmerman 76 jaar wonende te Balk
Pieter Betzema veehouder 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 maart 1947, aktenummer 35, getuigen:
Jacob Zondervan chef van dienst 51 jaar wonende te Franeker
3. Jaitje, geboren op 25 juli 1904 te Balk.
 
2. ) Op 6 mei 1909 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Durkje Jongsma, geboren op 8 april 1880 te Wijckel, dochter van Bauke Piers Jongsma, arbeider te Wijckel (1880), en Sied Gerrits de Jong. Overleden op 24 januari 1970 te ?, 89 jaar oud. Eerder getrouwd geweest met Sietze Korenstra.
beroep:
aangifte geboorte op 8 april 1880 aktenummer 62, getuigen:
Harmen Frederiks van der Schuit timmerknecht 32 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 72 jaar wonende te Balk
Kinderen: Sied (*1910), Hendrikje (Hinke) (1916), Petronella (Nel) (1922)
4. Sied, geboren op 18 augustus 1910 te Balk.
beroep:
aangifte geboorte op 18 augustus 1910 aktenummer 93, getuigen:
Gerben Hettinga koperslager 72 jaar wonende te Balk
Rinze Seinstra winkelier 30 jaar wonende te Balk
5. Hendrikje (Hinke), geboren op 19 december 1916 te Balk.
beroep:
aangifte geboorte op 19 december 1916 aktenummer 172, getuigen:
Gooitzen van der Bijl winkelier 48 jaar wonende te Balk
Johannes Steenbeek bakker 26 jaar wonende te Balk
6. Petronella (Nel), geboren op 1922
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Jaitje Willems Kuiper 1835-1915 Willem Jaitjes Kuiper 1877-1958 Jaitje Willems Kuiper 1904-1979
  broers / zusters  
     
woonadressen familie Kuiper
periode adres bron
1900 - 190? van Swinderenstraat 38 (36) bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 354; huisnummer Balk 61b / 74
190? - 1910 van Swinderenstraat 38 (37) bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 68; huisnummer Balk 61 / 72a
1911 - 1920 van Swinderenstraat 38 (37) bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 85; huisnummer Balk 72a
1921 - 1922 van Swinderenstraat 38 (37) bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 68; huisnummer Balk 73
1922 - 1928 Wilhelminastraat 33 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 142; huisnummer Balk 147
1928 - 1930 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 68; huisnummer Balk 73
1930 - 1930 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 69; huisnummer Balk 73a
1931 - 1939 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 67; huisnummer Balk 76
     
eigendommen van Willem Jaitjes Kuiper
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
256
               
Balk
H
1402
     
1922
       
Balk
H
1429
     
1929
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 mei 2009 laatste wijziging: 24-12-2023