Willem Jans Kuiper inschrijving register hypotheken 69: 38/ 42
Willem Jans Kuiper, geboren op 17 april 1797 te Balk, gedoopt op 30 april 1797 te Balk (Hervormd), zoon van Jan Willems Kuipers en Jaaike Hendriks van der Goot. Overleden op 31 maart 1883 te Balk, 85 jaar oud.
beroep: werkman te Balk (1826, 1835), wagenmaker te Idskenhuizen (1829), wagenmaker te Balk (1839, 1883)
aangifte overlijden op 31 maart 1883 aktenummer 31, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 41 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 75 jaar wonende te Balk
Op 23 mei 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Richtje Jans Feenstra, geboren op 15 februari 1801 te Lemmer, gedoopt op 8 maart 1801 te Lemmer, als dochter van niet genoemde vader en Geeske Folkerts Verbeek. Overleden op 5 maart 1882 te Balk, 82 jaar oud.
beroep: werkman te Balk (1826, 1835), wagenmakersknecht te Balk (1832), wagenmaker te Balk (1882, 1883)
aangifte overlijden op 8 maart 1882 aktenummer 20, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 40 jaar wonende te Balk
Cornelis Willems de Jong bakker 51 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 20 oktober 1826 op nummer 181 (?) te Balk. Op 5 februari 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trui Herres Schilstra, oud 27 jaar, geboren te Hommerts, dochter van Herre Sjoukes Schilstra en Jetske Pieters Struikmans.
beroep: o.a. wagenmaker te Mirns en Bakhuizen
aangifte geboorte op 21 oktober 1826 aktenummer 74, getuigen:
Jakob Kornelis van der Meulen molenaar 42 jaar wonende te Balk op nummer 181
Sjoerd Durks Pelsma grofsmidsknecht 37 jaar wonende te Balk op nummer 174
Hun oudste zoon Willem (*1860) werd godsdienstonderwijzer te Groningen, hun jongste zoon Hendrik (*1874) werd wagenmaker te Bakhuizen. Zoon Herre (*1867) koopt in 1900 de wagenmakerij in Oudega (HO) van zijn oom Folkert Willems Kuiper.Deze wagenmakerij werd na het overlijden van Herre Jans Kuiper in 1903 voortgezet door diens vrouw Hiltje Keulen. Zoon Jan Kuiper (*1896) neemt rond 1917 de wagenmakerij over van zijn moeder.
wagenmakerij van de familie Kuiper
foto en gegevens beschikbaar gesteld door Nynke van Hooven
Het huis van de familie Kuiper rond 1935 aan de inmiddels gedempte Woudvaart te Oudega (G-S) met daarachter de wagenmakerij die niet te zien is op deze foto
 
2. Hendrik, geboren op 1 mei 1829 te Idskenhuizen. Overleden op 15 mei 1909 te Gaastmeer, 80 jaar oud.
1. ) Op 12 mei 1855 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Aaltje Klazes Pruiksma, 21 jaar oud, geboren te Gaastmeer als dochter van Klaas Arjens Pruiksma en Tytje Lyklama.
2. ) Op 12 april 1862 getrouwd met Durkjen Klazes Hilwarda, 41 jaar oud, geboren te Workum als dochter van Klaas Joukes Hilwarda en Janke Durks Abma.
beroep: bakker o.a. te Warga, Gaastmeer en Heeg.
aangifte geboorte op 4 mei 1829 aktenummer 28, getuigen:
Hendrik Willems Hoogenboom grofsmid 31 jaar wonende te Langweer
Piet Herschoe smidsknecht 22 jaar wonende te Langweer
Hendrik Willems Kuiper
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1863
 
3. Folkert, geboren op 23 december 1832 op nummer 53 te Balk, Overleden op 3 februari 1913 te Bakhuizen, 80 jaar oud.
1. ) Op 2 augustus 1857 getrouwd in de gemeente Franeker met Frederica Dijkstra, 20 jaar oud, geboren te Hallum, dochter van Ruurd Pieters Dijkstra en Maria Helena Pas.
2. ) Op 19 mei 1869 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Duttje Herres Stegenga, 33 jaar oud, geboren te Gaasterland, dochter van Herre Benjamins Stegenga en Trijntje Johannes de Roos.
beroep: wagenmakersknecht / wagenmaker te Oudega (HO).
aangifte geboorte op 24 december 1832 aktenummer 99, getuigen:
Fredrik Hendriks Os verver 63 jaar wonende te Balk
Tjeerd Harmens Visser bakker 47 jaar wonende te Balk
Folkert Willems Kuiper
bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1868
In 1875 koopt Folkert Willems Kuiper een huis en erf in Oudega (HO) van Auke Koopman(s). In 1900 wordt dit huis, inmiddels in gebruik als wagenmakerij, verkocht aan Herre Jans Kuiper, zoon van zijn oudste broer Jan Willems Kuiper.
 
4. Jaitje, geboren op 11 mei 1835 op nummer 53 te Balk.
5. Foeke, geboren op 13 augustus 1839 op nummer 53 te Balk. Overleden op 14 juni 1845 te Wijckel, 5 jaar oud. Overleden in een sloot te Wijckel. (bron Tresoar: Memories van successie 1818-1927 kantoor Lemmer)
beroep: -
aangifte geboorte op 14 augustus 1839 blad 34, getuigen:
Sjoerd Harmens Visser bakker 54 jaar wonende te Balk
Klaas Baukes Betzema kuiper 48 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 juni 1845 blad 9, getuigen:
Klaas Baukes Betzema kuiper 53 jaar wonende te Balk
Bauke Piters Poppes grossier in wijn en sterke drank 31 jaar wonende te Balk
 
 
 
Willem Jans Kuiper
bron: Leeuwarder Courant van 25 mei 1875
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Jan Willems Kuiper 1767-1829 Willem Jans Kuiper 1797-1883 Jaitje Willems Kuiper 1835-1915
  broers / zusters / zwagers  
     
woonadressen familie Kuiper
periode adres bron
1826 Balk 181 ?  
1829 Idskenhuizen  
1832 - 184? van Swinderenstraat 38 volkstelling 1840; huisnummer Balk 53
184? - 184? Wijckel  
1849 - 1859 van Swinderenstraat 38 woningregister 1849 - 1859 blad 69; huisnummer Balk 53 / 61
1859 - 1869 van Swinderenstraat 38 woningregister 1859 - 1869 blad 22; huisnummer Balk 61
1869 - 1879 van Swinderenstraat 38 woningregister 1869 - 1879 blad 51; kad. gem. Balk A 256, volgnr. 236 / 223
1879 - 1883 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 58; kad. gem. Balk sectie A nummer 256
     
eigendommen van Willem Jans Kuiper
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
256
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1043, folio 38, nummer 42
notariële acten
 
1854 Balk, notaris G. Zandstra  Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf en pakhuis te Balk,  koopsom fl. 1200
- Frederik Wilhelm Fokke te Balk, verkoper
- Willem Jans Kuiper te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 68 d.d. 18 mei 1854
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 december 2008 laatste wijziging: 24-12-2023