persoonlijke gegevens van Jan Geerts Kuperus
Jan Geerts Kuperus, geboren op 12 december 1874 te Harich, als zoon van Geert Tjebbes Kuperus, arbeider te Ruigahuizen (1899), en Albertje van der Wal. Overleden op 30 januari 1957 te Amsterdam, 82 jaar oud.
boerenknecht te Ruigahuizen (1899), arbeider te Ruigahuizen (1900), kaasmaker te Harich (1903-1912)
Op 20 mei 1899 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Martje Hoogeveen, geboren op 2 april 1874 te Woudsend, als dochter van Klaas Welmers Hoogeveen, arbeider te Woudsend (1874), en Ybeltje Haagsma, werkster te Woudsend (1899). Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
boerenmeid te Ypecolsga (1899)
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, geboren op 23 februari 1900 te Ruigahuizen
aangifte geboorte op 24 februari 1900 aktenummer 27, getuigen:
Tjebbe Kuperus arbeider 31 jaar wonende te Balk
Johannes Kuperus arbeider 28 jaar wonende te Ruigahuizen
2. Jantje, geboren op 23 oktober 1903 te Harich.
aangifte geboorte op 24 oktober 1903 aktenummer 133, getuigen:
Klaas Henstra kuiper 37 jaar wonende te Harich
Sjoerd Haantjes machinist 28 jaar wonende te Ruigahuizen
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Geert Tjebbes Kuperus 1844-1916 Jan Geerts Kuperus 1874-1957  
  Johannes Geerts Kuperus 1871-1932  
woonadressen familie Kuperus
periode adres bron
1899 - 1900 Jan Jurjenssingel bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 227; huisnummer Ruigahuizen 13
1900 - 1901 Jan Jurjenssingel bevolkingsregister 1900- 1910 blad 229; huisnummer Ruigahuizen 13a
1901 - 1910 Gaaikemastraat 56 bevolkingsregister 1900- 1910 blad 135; huisnummer Harich 108f / 142
1911 - 1912 Gaaikemastraat 56 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 89; huisnummer Harich 142
    op 22 maart 1912 naar Sint Nicolaasga
1916   Honnepel bij Calcar in Duitsland
eigendommen van Jan Geerts Kuperus
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ?, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1901 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Coöperatieve vereniging "Eigen Haard"
- Dooitze Korenstra wonende te Balk, oprichter
- Jan Kuperus wonende te Balk, oprichter
- Pieter Wignand wonende te Balk, oprichter
- Johannes Kuperus wonende te Ruigahuizen, oprichter
- Oene Bremer wonende te Balk, oprichter
- Klaas Henstra wonende te Harich, oprichter
- Sjoerd Haantjes wonende te Balk, oprichter
- Douwe Sytsma wonende te Balk, oprichter
- Jan Bremer wonende te Balk, oprichter
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Aktenr. 90, Repertoirenr.: 7081 d.d. 29 augustus 1901
 
1916 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Hypotheek, Een huis en erf te Ruigahuizen, koopsom fl 900,-
- Jan Geerts Kuperus wonende te Honnepel bij Calcar in Duitsland, gedomicilieerd te St. Nicolaasga, verkoper en crediteur
- Tjebbe Geerts Kuperus wonende te Ruigahuizen, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Aktenr. 23, Repertoirenr.: 7107 d.d. 12 februari 1916
 
1920 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Royement
- Jan Geerts Kuperus wonende te Honnepel in Duitsland, vermeld
- Tjebbe Geerts Kuperus wonende te Ruigahuizen, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7099 Aktenr. 7, Repertoirenr.: 7107 d.d. 9 januari 1920
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 juli 2019 laatste wijziging: 14-10-2020