Johannes Geerts Kuperus inschrijving hypotheken 2 register 69: 112 / 492
Johannes Geerts Kuperus, geboren op 4 oktober 1871 te Balk, als zoon van Geert Tjebbes Kuperus, arbeider te Balk en Ruigahuizen, en Albertje Johannes van der Wal. Overleden op 10 februari 1932 te Balk, 60 jaar oud. Kaaskoopman te Harich, Balk.
Op 20 augustus 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Meike Oppedijk, geboren op 16 maart 1876 te Idskenhuizen, als dochter van Douwe Meyes Oppedijk, arbeider te Woudsend, en Korneliske Binzes de Boer. Overleden op 30 maart 1945 te Amsterdam, 69 jaar oud..
Uit dit huwelijk:
1. Geert, geboren op 25 februari 1900 te Ruigahuizen. Op 18 juni 1923 geëmigreerd naar Grand Rapids, Verenigde Staten.
2. Korneliske, geboren op 2 september 1902 te Harich. Op 23 april 1924 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Akkerman, uitvoerder van grondwerken, 24 jaar oud, geboren te Oosterzee als zoon van Jan Akkerman en Grietje Brunia.
 
 
 
  Johannes Kuperus
Johannes Kuperus
bron: Balkster Courant van 2 oktober 1915
complete advertentie
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 12 februari 1932 >>>
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Geert Tjebbes Kuperus 1844-1916 Johannes Geerts Kuperus 1871-1932  
     
woonadressen Johannes Geerts Kuperus
periode adres bron
1890 - 1894 Lorbuorren 3 bevolkingsregister 1890 -1900 blad 109; huisnummer Harich 92,
    bij veehouder Douwe Hylarides
1894 - 189? Woudsend  
189? - 1897 Nijega  
woonadressen familie Kuperus
periode adres bron
1898 - 1900 Ruigahuizen bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 227; huisnummer Ruigahuizen 13
1900 - 190? Ruigahuizen bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 222; huisnummer Ruigahuizen 9 / 12
190? - 1907 Gaaikemastraat 54 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 133; huisnummer Harich 108d / 144
1907 - 1910 Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 122; huisnummer Balk 96 / 132
1911 - 1915 Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1910 - 1920 K-M blad 91; huisnummer Balk 132 / 152
1915 - 1918 Dubbelstraat 10 bevolkingsregister 1910 - 1920 K-M blad 91; huisnummer Balk 352
1918 - 1910 Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1910 - 1920 K-M blad 91; huisnummer Balk 132 / 152
1921 - 1930 Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 166; huisnummer Balk 180
1931 - 1932 Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 157; huisnummer Balk 181
1932 - 19?? Amsterdam Amstelstraat 13
     
    Anna Johanna Ouderland, onderwijzeres CLS te Balk ( * was tot 23 april 1915 kostgangster bij de familie Kuperus, ze vertrok naar Sint Laurens in Zeeland
    vader Geert Tjebbes Kuperus ( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen) woonde tot 17 juni 1916 in bij de familie Kuperus, hij werd in 1916 opgenomen in het krankzinnigen gesticht Coudewater te Rosmalen
     
eigendommen van Johannes Geerts Kuperus
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
538
 
koopacte
650,-
12 okt 1907
       
Balk
H
926
 
toewijzing
2778,-
23 feb 1917
       
Balk
H
927
         
Balk
H
645
         
Balk
H
1082
         
Balk
H
1132
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1117, folio 112, nummer 492
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 juni 2016 laatste wijziging: 17-01-2024