Douwe Jans Lam inschrijving register hypotheken 69: 84 / 273
Douwe Jans Lam, geboren op 12 april 1826 op nummer 38 te Harich als zoon van Jan Nolles Lam, werkman, en Hantje Johannes Luinenburg. Overleden op 9 september 1901 te Balk, 75 jaar oud.
beroep: werkman (1853, 1856, 1859), arbeider (1871), winkelier (1880-1900)
aangifte geboorte op 13 april 1826 aktenummer 31, door Frederik Willem Fokke, genees- ,heel- en vroedmeester te Balk, getuigen:
Nolle Jans Lam werkman 74 jaar wonende te Harich op nummer 38
Rinke Baukes Baukema landbouwer 47 jaar wonende te Harich op nummer 37
aangifte overlijden op 9 september 1901 aktenummer 67, getuigen:
Jan Rekers visser 60 jaar wonende te Balk
Antke Doorenspleet machinist 38 jaar wonende te Balk
Op 12 mei 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Janke Eeltjes Mulder, geboren op 19 augustus 1830  te Balk, als dochter van Eeltze Annes Mulder, zetmeijer (1830) en Pietertje Hendriks Smidt. Overleden op 5 januari 1887 te Balk, 56 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 21 augustus 1830 aktenummer 63, getuigen:
Sjirk Jans Haga brievenbode 52 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk 37 jaar wonende te Sloten
aangifte overlijden op 5 januari 1887 aktenummer 4, getuigen:
Harmen Hoogeterp koopman 72 jaar wonende te Balk
Sjirk Haga koopman 47 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 12 augustus 1853 te Balk. Op 20 januari 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Yda Dijkstra, oud 29 jaar, geboren te Stavoren als dochter van Anne Jilderts Dijkstra en Ank Wolkes Jongstra.
beroep: werkvrouw (1866)
aangifte geboorte op 12 augustus 1853 blad 38, getuigen:
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 55 jaar wonende te Balk
Wiebe Tietema klerk 44 jaar wonende te Balk
2. Eeltje, geboren op 3 juli 1856 te Balk. Overleden op 13 november 1866 te Balk, 10 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 5 juli 1856 blad 30, getuigen:
Bauke Johannes Betzema werkman 34 jaar wonende te Balk
Arend Geerts Wolda timmerknecht 29 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 november 1866 aktenummer 47, getuigen:
Frederik Harmens van der Schuit timmerman 56 jaar wonende te Balk
Jacob Eiberts Hoekstra slager 36 jaar wonende te Balk
3. Johannes, geboren op 28 januari 1859 te Balk.
4. Levenloos kind, geboren op 9 januari 1870 te Balk.
beroep: -
aangifte overlijden op 11 januari 1870 aktenummer 2, getuigen:
Jacob Eiberts Hoekstra slager 39 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 62 jaar wonende te Balk
5. Pietertje, geboren op 12 december 1871 te Balk. Overleden op 9 augustus 1951 te Franeker, 79 jaar oud. Op 1 juni 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anne van der Wey, oud 29 jaar, geboren te Tzum als zoon van Fokke Feddes van der Wey en Tietje Johannes Hannema.
beroep:
aangifte geboorte op 13 december 1871 aktenummer 139, getuigen:
Lubbert Jakobs Hofstra schipper 36 jaar wonende te Balk
Pieter Kersters de Jong schipper 36 jaar wonende te Balk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Douwe Jans Lam 1826-1901 Jan Douwes Lam 1853-1933
  broers / zusters Johannes Douwes Lam 1859-1940
     
woonadressen familie Lam
periode adres bron
  Wijckel  
1853 - 185? van Swinderenstraat 27 woningregister 1849 - 1859 blad 63; huisnummer Balk 48 / 56
185? - 185? Gaaikemastraat 46/46a woningsregister 1849 - 1859 blad 138; huisnummer Balk 114
185? - 1859 van Swinderenstraat 67 Balk 74 / 84
1859 - 1869 van Swinderenstraat 67 woningregister 1859 - 1869 blad 32; kad. gem. Balk sectie A 361, huisnr.Balk 84
1869 - 1879 van Swinderenstraat 67 woningregister 1869 - 1879 blad 45; kad. gem. Balk sectie A 361, volgnr. 199/186
1880 - 1890 Gaaikemastraat 15 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 43; kad. gemeente Balk sectie A nummer 223
1890 - 1900 Gaaikemastraat 15 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 111; huisnummer Balk 94
1900 - 1901 Raadhuisstraat 47  
eigendommen van Douwe Jans Lam
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
223
 
koopbrief
1250,-
27 jun 1876
f 800,-
27 jun 1876
8 dec 1891
geheel
             
f 600,-
24 sep 1877
8 dec 1891
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1089, folio 84, nummer 273
notariële acten
 
1876 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 1250
- Hendrik Bernardus Gijsen te Oudemirdum, verkoper
- Douwe Jans Lam te Balk, koper en debiteur
- Johannes Klazes van Hout te Balk, crediteur
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 52 d.d. 2 april 1876
 
1877 Balk, notaris L. H. Potma  Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 600
- Douwe Jans Lam te Balk, debiteur
- Bauke Johannes Betzema te Balk, crediteur
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 81 d.d. 22 september 1877
 
1891 Lemmer, notaris F. Schaafsma  Royement, akte niet aanwezig
- Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk
- Amerentia Gijsen te Balk, weduwe van Bauke Johannes  Betzema als moeder van en voogd over Johannes Betzema
- Douwe Jans Lam
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97082 Repertoirenr.: 172 d.d. 2 december 1891
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 4-11-2023