persoonlijke gegevens van Jolle Wybrens Landman
Jolle Wybrens Landman, geboren op 29 januari 1797 te Wijckel, gedoopt op 12 februari 1797 te Wijckel (Hervormd) als zoon van Wiebren Jolles Landman en Pierkjen Geerts.. Overleden op 22 juli 1876 te Sneek, 79 jaar oud.
huisman te Balk (1819), boer te Balk (1821), landbouwer te Balk (1825,1828,1831), boer te Follega (1833, 1835),
Op 19 september 1816 getrouwd in de gemeente Sloten met:
Meintje Meines Wispelwey (Ekkes, Okkens, Eppens), geboren 1792 te Balk, als dochter van Meine Attes en Geeske Jans Wispelwei. Overleden op 3 december 1872 op nummer 165g te Sneek, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Piertje, geboren op 2 december 1816 te Sloten. Op 21 mei 1837 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Roelof Roelofs Kunst, oud 34 jaar, geboren te Follega als zoon van Roelof Roelofs Kunst en Baukje Wiebes.
2. Geeske, geboren op 16 juli 1819 op nummer 61 te Balk.
1. ) Op 30 mei 1841 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Jelle Roelofs de Haan, oud 42 jaar, geboren te Delfstrahuizen, als zoon van Roelof Tijssens de Haan en Roelofjen Wybens.
2. ) Op 26 augustus 1855 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Jan Murks Schukking, oud 30 jaar, geboren te Irnsum,als zoon van Murk Haytes Schukking en Pietje Jans Syderius.
aangifte geboorte op 17 juli 1819 aktenummer 46, getuigen:
Hidde Jakobs Koornstra politiedienaar 39 jaar wonende te Balk op nummer 60
Theunis Iedes Beekhof deurwaarder ?tant 51 jaar wonende te Balk op nummer 62
3. Meine, geboren op 15 juni 1821 op nummer 61 te Balk. Op 14 mei 1854 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Roelofje Jelles de Haan, oud 28 jaar, geboren te Delfstrahuizen,als dochter van Jelle Roelofs de Haan en Tjitske Jacobs Wind.
aangifte geboorte op 16 juni 1821 aktenummer 56, getuigen:
Hidde Jakobs Koornstra politiedienaar 40 jaar wonende te Balk op nummer 60
Jouke Huberts Boertje winkelier 32 jaar wonende te Balk op nummer 62
4. Rink, geboren op 19 mei 1825 op nummer 61 te Balk. Op 14 mei 1854 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Nammen Jeljers Bouma, oud 29 jaar, geboren te Sneek als zoon van Jeljer Nammens Bouma en Attje Baukes Waaisma.
aangifte geboorte op 20 mei 1825 aktenummer 57, getuigen:
Hidde Jakobs Koornstra politiedienaar 44 jaar wonende te Balk op nummer 60
Teunis Iedes Beekhof grietenij tamboer 32 jaar wonende te Balk op nummer 62
5. Wiebrig, geboren op 9 april 1828 op nummer 61 te Balk. Op 20 juni 1852 getrouwd in de gemeente Sneek met Pieter Cnossen, oud 23 jaar, geboren te Sneek als zoon van Wybe Heins Cnossen en Korneliske Piers Koopmans
aangifte geboorte op 11 april 1828 aktenummer 28, getuigen:
Gerrit Johannes Westendorp koopman 32 jaar wonende te Balk op nummer 59
Hendrik Rintjes van der Goot landbouwer 27 jaar wonende te Balk op nummer 50
6. Hiltje, geboren op 14 april 1831 op nummer 61 te Balk. Overleden op 23 april 1831 op nummer 61 te Balk, 9 dagen oud.
aangifte geboorte op 15 april 1831 aktenummer 30, getuigen:
Josef Herman Marks kledermaker 39 jaar wonende te Balk
Jan Johannes Westendorp grutter 37 jaar wonende te Balk
7. Wybren, geboren op 29 april 1833 te Follega.
8. Rintje, geboren op 24 april 1835 te Follega.
9. Harmen, geboren op 22 augustus 1838 te Follega.
 
 
 
Jolle Landman
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 66 - huisnummer Balk 61
klik hier voor het volledige formulier ingevuld door Jolle Wybrens Landman
 
Jolle Landman
bron: Leeuwarder Courant van 7 mei 1830
 
Jolle Landman
bron: Leeuwarder Courant van 29 april 1859
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jolle Wybrens Landman 1797-1876  
     
woonadressen familie Landman
periode adres bron
1816 - 1818   Sloten
1819 - 1831 van Swinderenstraat 50 Balk
1829 van Swinderenstraat 50 volkstelling 1829 blad 66 huisnummer Balk 61
1832 - 1855   Follega
1855 - 1859   Teroele
1859 - 1876   Sneek
notariële acten
 
1840 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Inventaris
- Tjietje Douwes Albada in leven gehuwd met Rink Attes Eppens, erflaters, vermeld
-  Hendrik Baukes Albada (werkman) wonende te Wijckel, vermeld
- Meintjen Meines Eppens wonende te Follega, gehuwd met Jolle Wybrens Landman, vermeld
- Martjen Taekes Hogendorff wonende te Knijpe, gehuwd met Jan Hanzes Swart, vermeld
- Atte Taekes Hogendorff (wagenmaker) wonende te Idskenhuizen, vermeld
- Frederik Taekes Hogendorff (trommelslager) wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 7022 aktenr. 12 d.d. 17 februari 1840
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 februari 2021 laatste wijziging: 13-02-2021