Jentje Pieters Larooij inschrijving register hypotheken 69: 96 / 178
Jentje Pieters Larooij, geboren op 23 juli 1868 te Irnsum, als zoon van Pieter Jentjes Larooij, smid te Irnsum, en Ybeltje Abes Verbeek. Overleden op 23 juni 1931 te Balk, 62 jaar oud.
beroep: grofsmid te Balk
aangifte geboorte op 24 juli 1868 aktenummer 59, getuigen:
Jacob Jentjes Larooij kleermaker 30 jaar wonende te Rauwerd
Marten Pieters Swart kastelein 39 jaar wonende te Rauwerd
aangifte overlijden op 23 juni 1931, aktenummer 49, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 58 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 79 jaar wonende te Balk
Op 30 mei 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geertruida (Trui) Harsma, geboren op 6 december 1869 te Tjerkgaast, als dochter van Johannes Wiemers Harsma, dagloner te Tjerkgaast (1869), en Tjitske Pieters de Vries. Overleden op 7 april 1950 te Balk, 80 jaar oud.
beroep: grofsmid te Balk
aangifte geboorte op 24 juli 1868 aktenummer 103, getuigen:
Popke Sjoerds Bakker veldwachter 69 jaar wonende te Langweer
Meije Lammerts Frankena klerk ter secretarie 58 jaar wonende te Langweer
aangifte overlijden op 8 april 1950, aktenummer 15, getuigen:
Albertus Johannes van Terwisga zonder beroep 57jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren op 26 juli 1909 te Balk.
2. Johannes, geboren op 15 oktober 1913 te Balk. Overleden op 16 oktober 1913 te Balk, 1 dag oud.
beroep: -
aangifte geboorte op 15 oktober 1913, aktenummer 112, getuigen:
Durk Groenhof koperslager 54 jaar wonende te Balk
Johannes Beuckens melkmonsternemer 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 oktober 1913, aktenummer 50, getuigen:
Durk Groenhof koperslager 54 jaar wonende te Balk
Johannes Beuckens melkmonsternemer 30 jaar wonende te Balk
3. Johannes, geboren op 22 december 1914 te Balk. Winkelbediende bij grossier de Vries & van der Wal in de Dubbelstraat. Op 17 januari 1949 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ebeltje de Jong, 28 jaar oud, geboren te Nijemirdum als dochter van ? en ? Overleden op 31 januari 1979 te Joure, 64 jaar oud.
beroep: winkelbediende bij grossier de Vries & van der Wal in de Dubbelstraat
aangifte geboorte op 23 december 1914, aktenummer 144, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 64 jaar wonende te Balk
Durk Groenhof zonder beroep 55 jaar wonende te Balk
 
bron: Balkster Courant van 12 april 1969
 
Johannes Larooy werkte bij grossier De Vries & Van der Wal ook gevestigd in de Dubbelstraat in Balk, later dus de A&O in Joure met als directeur Okke van der Wal.
 
 
 
 
foto 217-001 beschikbaar gesteld door Anneke Larooij
Geertruida Harsma, Jentje Larooij, de heer Verschelden, madam Verschelden
Pieter en Johannes
Meneer Verschelden is direct na de Duitse inval in augustus 1914 vanuit België gevlucht naar Gaasterland. Hij kon aan het werk in de smidse van Larooij in de Dubbelstraat in Balk. Zijn vrouw Madam Verschelden vluchtte later uit Brussel en kwam aan op 21 december 1914. De volgende dag, 22 december 1914 werd Johannes Larooij geboren (zit op de tafel). Madam Verschelden was naaister en heeft de doopjurk gemaakt. Deze doopjurk is nog steeds in het bezit van de familie Larooij.
 
foto 217-004 beschikbaar gesteld door Anneke Larooij foto 217-005 beschikbaar gesteld door Anneke Larooij
Het Belgische echtpaar Verschelden met de kleine Pieter Larooy. Na het overlijden van haar man in 1932 bleef Geertje Harsma wonen bij de smidse in de Dubbelstraat tot haar overlijden in 1950. De smederij werd verhuurd.
 
 
 
 
bron: Het nieuws van de Dag van 30 september 1902
 
foto 336-009 beschikbaar gesteld door Albert Aukes Visser
Albert Dirks Duyf (1874-1964) staat hier met zijn paard voor de smederij van Larooij in de Dubbelstraat in Balk. Geheel rechts waarschijnlijk Pieter Jentjes Larooij (1835-1910). De foto is dus gemaakt voor 1910. En dan is de man vlak achter het paard zijn zoon Jentje Pieters Larooij (1868-1931)
 
foto 217-002 beschikbaar gesteld door Anneke Larooij
In het midden smid Jentje Larooij en rechts van hem dhr. Verschelden en waarschijnlijk geheel links dhr. Dhaenens uit België achter een tafel met allerlei siersmeedwerk.
Op het witte bord staat: IJzer- en staalwerk Verschelden - Dhaenens
 
Jentje Pieters Larooy
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1927
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Pieter Jentjes Larooij 1835-1910 Jentje Pieters Larooij 1868-1931 Pieter Larooy 1909-2001
  broers / zusters / zwagers  
     
woonadressen familie Larooij
periode adres bron
1900 - 1910 Dubbelstraat 13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 320; huisnummer Balk 224 / 348
1910 - 1910 Dubbelstraat 13 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 348 / 383
1910 - 1920 Dubbelstraat 13 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 347 / 382
1921 - 1930 Dubbelstraat 13 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 355; huisnummer Balk 406
1931 - 1931 Dubbelstraat 13 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 325; huisnummer Balk 391
1931 - 1939 Dubbelstraat 13 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 326; huisnummer Balk 392
1939 - 1950 ?  
eigendommen van Jentje Pieters Larooy
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Oppenhuizen
C
845 ged
 
publ. verkoop
240,-
28 mei 1884
       
Oppenhuizen
C
1495
 
koopbrief
10,-
21 jun 1887
       
Balk
A
681
 
toewijzing
1552,-
8 mei 1896
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1101, folio 96, nummer 178
notariële acten
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma  Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 910
- Jantje Larooy te Balk, debiteur
- Noordelijke Hypotheekbank te Zorgvlied, crediteur
Bron: TresaorToegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 48 d.d. 12 mei 1896
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Obligatie
- Jentje Larooy te Balk, debiteur
- Cornelis Jan Tromp te Balk, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 147 d.d. 19 november 1910
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Royement, akte niet aanwezig
- Noordelijke Hypotheekbank te Zorgvlied
- Jentje Larooy te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 150 d.d. 25 november 1910
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 juni 2018 laatste wijziging: 3-01-2024