Leopold Christiaan Ledel inschrijving hypotheken 2 register 69: 54 / 138
Petronella Jacoba van de Oever inschrijving hypotheken 2 register 69: 71 / 175
Leopold Christiaan Ledel, geboren op 3 maart 1835 te Warns, gemeente Hemelumer Oldeferd, als zoon van Andreas Anthonius Leonardus Ledel, geneesheer, en Johanna Jacoba Oo(r)thuis. Overleden op 21 maart 1903 te Erp (provincie Noord Brabant), 68 jaar oud.
beroep: geneesheer te Bakhuizen, Balk
 
1. ) Op 1 juni 1862 getrouwd in de gemeente Bolsward met:
Pietje Jacobs (Petronella Jacoba) van de Oever, geboren op 16 februari 1836 te Bolsward, als dochter van Jacob Bouwes van den Oever en Akke Hayes van der Werf. Overleden op 22 februari 1881 te Balk, 45 jaar oud
Uit dit huwelijk:
1. Andreas Antonius Leonardus, geboren op 28 april 1863 te Balk. Pastoor te Wijnbergen. Overleden op 12 augustus 1938 te Doetinchem, 75 jaar oud.
  Andreas Ledel
Andreas Ledel
bron: Tilburgsche Courant van 20 augustus 1891
 
Andreas Ledel
bron: Het Nieuws van de Dag van 6 maart 1907 bron: De Graafschapbode van 30 december 1938
 
Andreas Ledel
bron: De Graafschapbode van 17 augustus 1938
 
2. Agatha Theodora, geboren op 24 juni 1864 te Balk. Overleden op 23 mei 1944 te Alphen aan de Rijn, 75 jaar oud. Op 3 juni 1913 getrouwd in de gemeente Sloten met Joannes Cornelis Willemse, kantoorbediende, 40 jaar oud, geboren te 's Gravenhage als zoon van Joannes jacobus Willemse en Johanna Catharina Laboyrie.
3. Levenloos kind, geboren op 25 april 1866 te Balk.
4. Jacobus Dominicus Aloysius, geboren op 14 december 1872 te Balk. Overleden op 11 januari 1876 te Balk, 3 jaar oud.
5. Levenloos kind, geboren op 23 april 1874 te Balk.
6. Boudina Lucia Anna Maria, geboren 12 april 1877 te Balk. Overleden op 27 juni 1846 te Alphen aan de Rijn, 69 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met ?
 
2. ) Op 1 juni 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Kristina Antonette Maria Lisabet Strengnaerts, geboren op ? te Grave, als dochter van Henricus Antonius Strengnaerts en Jacoba Petronella Fredriks. Overleden op 20 november 1885 te Vucht, 52 jaar oud.
 
3. ) Op 22 november 1886 getrouwd in de gemeente Vught met:
Hendrika van der Steen, geboren op 9 november 1859 te Vught, als dochter van Hendrikus van der Steen en Geertruida Tabbers. Overleden op ? te ? , jaar oud.
 
 
 
Petronella van den Oever
bron: De Tijd 23 februari 1881
 
huwelijk Christina Strengnaerts
bron: De Tijd 13 mei 1882 bron: De Tijd 23 november 1885
 
Leopold Ledel Leopold Ledel
bron: De Tijd van 25 maart 1903 bron: De Tijd van 19 mei 1903
 
 
 
Leopold Christiaan
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1859
 
Leopold Ledel Leopold Ledel
bron: Het Nieuws van de Dag van 14 augustus 1886 bron: Het Nieuws van de Dag van 16 december 1886
 
woonadressen familie Ledel
periode adres bron
     
1862 - 1869 Raadhuisstraat 39 woningregister 1859 - 1869 blad 79; kad.nr A 165, huisnummer 169
1869 - 1879 Raadhuisstraat 39 woningregister 1869 - 1879 blad 20; kad.nr A 165, huisnummer 62 / 49
1879 - 1883 Raadhuisstraat 39 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 22; kad. gemeente Balk sectie A nummer 165
1883 - 1886 Vucht  
1886 - ???? Gent (Betuwe)  
1893 - 1903 Erp 18-11-1893. Nieuwe gemeente geneesheer wordt L.C. Ledel te Etten
     
eigendommen van Leopold Christiaan Ledel
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
165
 
koopbrief
3000,-
3 aug 1861
f 600,-
29 aug 1843
   
             
f 1400,-
22 apr 1845
   
             
f 2000,-
6 juli 1869
7 okt 1870
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1059, folio 54, nummer 138
notariële acten
 
1875 Balk, notaris L. H. Potma Inventaris.
Andreas Antonius Leonardus Ledel, erflater
Leopold Christiaan Ledel te Balk als toeziend voogd
Elisabeth Mintjes de Jong te Bolsward, weduwe van Gerrit Hendrik Ledel als moeder van en voogd over Jacoba, Martinus, Femia, Andreas, Pietje, Frans, Johanna en Anna Gerrits Ledel
Jan Antonius Ledel te Bolsward
Petrus Wilhelmus Marinus Ledel te Gilze

bron: Tresoar, Inv. nr. 007048 repertoire nr. 107 d.d. 7 september 1875

 
1883 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing. Betreft een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2000
- Petrus Henricus Bloemen te Sneek, crediteur en verkoper
- Leopold Christiaan Ledel te Vught, weduwnaar van Petronella Jacoba van den Oever, verkoper, tevens als vader van en voogd over Andreas Antonius Leonardus, Agatha Theodora Maria, Baudina Lucia Anna Maria en Jacoba Johanna Maria Ledel
- Goslik Minnema Stellingwerf te Sneek, koper

bron: Tresoar: Inv. nr. 007056 repertoirenrs. 111 en 114 d.d. 14 november 1883

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 6-02-2024