Gosse Gosses Leenstra inschrijving hypotheken 2 register 69: 123 / 269
Gosse Gosses Leenstra, geboren op 3 maart 1883 als zoon van Gosse Leenstra en Grietje Groenendal. Overleden op 23 januari 1978 te Schermerhorn, 94 jaar oud. Werkman te Sint Nicolaasga (1917), koopman te Balk (1921, 1922), winkelier te Balk (1928, 1929)
Op 2 november 1917 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Susanna Landman, geboren op 12 september 1892 te Sint Nicolaasga, als dochter van Hendrikus Siemens Landman, arbeider te Sint Nicolaasga, en Hittje Tjitskes Spijkerman. Overleden op 29 december 1971 te Schermerhorn, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus, geboren op 1 augustus 1918 te St. Nicolaasga. Overleden op 11 oktober 2011 te Purmerend, 93 jaar oud. Getrouwd met Tekla Geertruida Maria Obdam, overleden op 26 februari 2006 te Graft-De Rijp, 83 jaar oud.
         
    Zijn jonge jeugdjaren brengt Hendricus (nr.9) door aan het Westein in Balk. Hij gaat naar school in Balk op de Openbare Lagere School aan de Dubbelstraat bij juffrouw Louise Berber Aninga (nr.31) en handwerkjuffrouw Hinke Deinema (nr.25)    
    Openbare Lagere School Balk    
    foto 192-004 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong    
    In 1930 vertrok het gezin Leenstra naar Noord Holland. Op 8 februari 1947 deed hij mee aan de Elfstedentocht. Het werd een tocht met veel verhalen. Zijn verhaal is opgetekend door het Noordhollands Dagblad toen zijn dochter Sanny het Elfstedenkruisje in bruikleen gaf aan het museum Betje Wolff in Middenbeemster.    
    Hendricus Leenstra      
    Hendricus Leenstra    
    bron: Noordhollands Dagblad van 24 augustus 2013    
    Het Friese land blijft trekken. In 2007 organiseert het eerste Friese schaatmuseum een reünie van 9e elfstedentocht. De tocht met de onttroonde winnaars. Hendricus Leenstra is ook van de partij. Plakboeken vol met wetenswaardigheden over Friesland houdt Hendricus bij. In 2016 hebben zijn kinderen, tien in getal, de plakboeken aan mij geschonken.    
         
2. Gerard, geboren op 3 maart 1920 te Sint Nicolaasga. Overleden op 5 maart 1920 te Sint Nicolaasga, 2 dagen oud.
3. Levenloos kind, geboren op 9 maart 1921 te Balk.
aangifte overlijden op 11 maart 1921 aktenummer 15, getuigen:
Jacob Mous caféhouder 61 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 68 jaar wonende te Balk
4. Levenloos kind, geboren op 20 november 1922 te Balk.
aangifte overlijden op 20 november 1922 aktenummer 53, getuigen:
Jacob Mous aanspreker 63 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 70 jaar wonende te Balk
5. Gerard Johannes, geboren op 6 september 1924 te Balk.
6. Levenloos kind, geboren 16 mei 1928 te Balk.
aangifte overlijden op 16 mei 1928 aktenummer 28, getuigen:
Gosse Leenstra winkelier 45 jaar wonende te Balk
Gatze Plantinga gemeente-ontvanger 33 jaar wonende te Balk
7. Levenloos kind, geboren 16 mei 1928 te Balk.
aangifte overlijden op 16 mei 1928 aktenummer 29, getuigen:
Gosse Leenstra winkelier 45 jaar wonende te Balk
Gatze Plantinga gemeente-ontvanger 33 jaar wonende te Balk
8. Simon Franciscus, geboren op 4 maart 1929 te Balk. Overleden op 7 maart 1929 te Balk.
aangifte overlijden op 8 maart 1928 aktenummer 14, getuigen:
Jacob Mous caféhouder 69 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
 
 
 
foto 034-004 beschikbaar gesteld door de familie Leenstra
De man met de pet op, derde van rechts, is Gosse Gosses Leenstra uit Sint Nicolaasga
 
Gosse Leenstra
De Kerkstraat in Sint Nicolaasga rond 1920.
  Gosse Leenstra
Gosse Leenstra
bron: Nieuwsblad van Friesland 26 maart 1913
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 9 november 1920 >>>
 
Op 24 november 1920 vestigt de familie Leenstra zich aan het Westein in Balk. In de woning met winkel aan de straatzijde gaat de familie Leenstra wonen. Van de achtergelegen woningen heeft Yke van de Wal, de vorige eigenaar, het recht van vruchtgebruik op de woning A 502 aldus de koopacte. De beide panden zijn in november 1920 aangekocht door Gosse Leenstra voor een bedrag van f 1200,- van timmerman Lucas Bouwman.
Westein Balk
foto 019-007 beschikbaar gesteld door de familie Luyckx
Het Westein in Balk rond 1950. Hier recht boven de woning waar de ^^^ familie Leenstra heeft gewoond.
 
Gosse Leesntar Gosse Leenstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 maart 1930
 
 
<<< foto beschikbaar gesteld door de familie Leenstra
portret foto met de circa 3 jarige Hendricus, zijn moeder Susanne Landman en grootmoeder Hittje Spijkerman.
 
Grootmoeder Hittje Spijkerman woonde in bij de familie Leenstra op het Westein in Balk. Gosse Leenstra probeert in 1927 zijn huis in Balk te verkopen. Er wordt een bod uitgebracht van f 1487,- Om nog onbekende redenen gaat deze verkoop niet door. In 1930 lukt het wel, maar de woning met winkel moet met dik verlies verkocht worden. De crisis slaat hard toe. Gosse Leenstra vertrekt met zijn gezin naar Noordholland om daar werk te zoeken. Ook Hittje Spijkerman gaat mee naar Noordholland.
Op 28 maart 1930 vertrekt het gezin Leenstra naar Schermerhorn in Noordholland.
Het gezin woont eerst in de ondermolen D, een van de 11 overgebleven molens die de Schermerpolder droog moesten houden. Deze molen is nu museummolen. Later verhuisde het gezin naar het dorp Schermerhorn zelf. Gosse had een paar koeien en schapen en handelde in lompen en vodden.
watermolens Schermer
bron: www.museummolen.nl en www.schermermolens.info
 
bron: www.hetschermereiland.nl
De Dorpstraat van Schermerhorn in 1943.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gosse Gosses Leenstra 1883 - 19??  
     
 
periode adres bron
19??- 1920 Sint Nicolaasga Kerkstraat
1920 - 1920 Westein 27 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 15; huisnummer Balk 171 / 209
1921 - 1930 Westein 27 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 214; huisnummer Balk 241
1930 - Schermerhorn Dorpstraat A 202
eigendommen van Gosse Gosses Leenstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
500
 
toewijzing
1200,-
23 nov 1920
       
Balk
A
501
         
Balk
A
502
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 269
notariële acten
 
1920 Langweer, notaris Faber. boelgoed

- Gosse Leenstra wonende te Sint Nicolaasga

bron: archiefnummer 26, inventarisnummer 074117, aktenummer 04026, datum 12 november 1920
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 april 2016 laatste wijziging: 4-02-2024