persoonlijke gegevens van Joseph Loddy
Joseph Jenget Loddy (Lodde), geboren circa 1790 te Horstmar (koninkrijk Pruisen), zoon van ? en ?. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
schoenmaker te Balk
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 26 oktober 1827
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 174 - huisnummer Balk 119?
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Joseph Lodde, ook namens schoenmakersknecht Bernardus Eiling en huishoudster Hartigjen Epkes van der Laan
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Joseph Loddy 1790?-18??  
  broers / zusters  
     
woonadressen Joseph Loddy
periode adres bron
     
1829 Raadhuisstraat 40 volkstelling 1829, blad 174; huisnummer Balk 119
     
eigendommen van Joseph Loddy
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Sloten
B
82
00 01 72
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Sloten 51 Joseph Lodde schoenmaker te Balk
notariële acten
Sloten B 82 = Breedstraat 160 en 161
 
1821 Balk, notaris Marinus Westendorp Obligatie, kapitaal fl. 300,-
- Joseph Jenget Loddy (schoenmaker), wonende te Balk, schuldeiser
- Marten Jans Wispelwey (huisman) wonende te Harich, schuldenaar
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 7003 Aktenr. 275 d.d. 1 september 1821
 
1827 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Royement, kapitaal fl. 300,-
- Joseph Jenget Loddy (schoenmaker), wonende te Balk, vermeld
- Marten Jans Wispelwey, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 22 d.d. 4 juli 1827
 
1828 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Schuldbekentenis, kaptaal fl. 600,-
-  Johannes Martinus van der Velde (heel- en vroedmeester), wonende te Balk, debiteur
-  Joseph Loddy (schoenmaker), wonende te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 10 d.d. 22 januari 1828
 
1828 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte, 1/3 deel van huis en steeg te Sloten.
-  Klaas Arjens van Helder (bakkersknecht), wonende te Balk, verkoper
-  Joseph Loddy (schoenmaker), wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 75 d.d. 3 juli 1828
 
1831 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Schuldbekentenis, kapitaal fl. 600,-
-  Jozef Lodde (schoenmaker), wonende te Balk, crediteur
-  Bate Thees Aukema (huisman), wonende te Wijckel, debiteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 72 d.d. 12 oktober 1831
 
1833 Sloten, notaris Johannes Ruardi Koopakte, een schuur en een voorhuis te Sloten, koopsom fl. 90,-
-  Henrich Lodde, wonende te Horstmar Pruisen, verkoper
-  Lyckle Jacobs Bouma, wonende te Sloten, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118010 Repertoirenr.: 118014 Aktenr. 272 d.d. 13 maart 1833
 
1834 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Dading
-  Johan Henrich Lodde (schoenmaker), vermeld
-  Gerhard Vossenberg (metselaar), gehuwd met Catharina Lodde, vermeld
-  Theodor Ising, weduwnaar van Maria Anna Lodde, vader van en voogd over Maria Anna en Catharina Ising, wonende te Hoostmar Kreitz Ste, vermeld
- Johannes Martinus van der Velde (med. doctor), wonende te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 27 d.d. 13 maart 1834
 
1835 Sloten, notaris Johannes Ruardi Cessie, kaptaal fl. 600,-
-  Johan Henrich Lodde, wonende te Horstmar, en anderen, vermeld
-  Marijke Arjens van Helder, met haar echtgenoot, wonende te Sloten, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118011 Repertoirenr.: 118014 Aktenr. 431 d.d. 11 december 1835
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 augustus 2023 laatste wijziging: 24-08-2023