persoonlijke gegevens van Boake Hisses Lyklema, schipper te Balk
Boake Hisses Lyklema, geboren op 6 augustus 1871 te Balk, als zoon van Hisse Baukes Lyklema, schipper te Balk, en Grietje Boakes de Boer. Overleden op 4 mei 1967 te Balk, 95 jaar oud.
aangifte geboorte op 7 augustus 1871 aktenummer 92 door Hisse Baukes Lyklema schipper te Nijega, getuigen:
Kasper Hendriks Bets schipper 43 jaar wonende te Balk
Marten Klazes Jongsma arbeider 27 jaar wonende te Wijckel
Op 2 juli 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anke Martens de Wilde, geboren op 19 oktober 1873 te Harich, als dochter van Marten Gerrits de Wilde, werkman te Harich, en Wiepkjen Jans van der Zee. Overleden op 18 februari 1951 te Balk, 77 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 oktober 1873 aktenr. 152 door Marten Gerrits de Wilde werkman te Harich,, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 44 jaar wonende te Balk
Pieter de la Rie gemeenteveldwachter 37 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hisse, geboren op 1 september 1896 te Bolsward. Overleden op 17 oktober 1959 te Balk, 63 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Antje van Randen, geboren te Balk als dochter van Albert Douwes van Randen, schipper te Balk, en Hylkjen Wolda.
aangifte geboorte op 2 september 1896 aktenummer 131 door Boake Lyklema schipper te Balk, getuigen:
Lieuwe Visser werkman 30 jaar wonende te Bolsward
Johannes van Dijk klerk ter secretarie 50 jaar wonende te Bolsward
2. Marten, geboren op 6 mei 1899 te Balk. Overleden op 10 december 1965 te ?, 66 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Aaltje Kuiper.
aangifte geboorte op 6 mei 1899 aktenummer 54 door Boake Lyklema schipper te Balk, getuigen:
Gerrit van der Hoff stuurman 42 jaar wonende te Balk
Rein Haringsma schippersknecht 30 jaar wonende te Balk
3. Grietje, geboren op 27 februari 1903 te Balk. Overleden op 6 februari 1993 te ?, 89 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Jacob Groenhof.
4. Levenloos geboren kind op 27 april 1907 te Bolsward.
aangifte overlijden op 29 april 1907 aktenummer 44 door:
Boake Lyklema schipper 35 jaar wonende te Balk
Oene Aukema werkman 53 jaar wonende te Bolsward
5. Bauke, geboren op 15 februari 1910 te Balk. Overleden op 24 februari 1999 te ?, 89 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Aaltje van der Veen.
 
 
 
schoolfoto 1907
foto 213-014 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
Deze foto is gemaakt op 9 mei 1907 voor het lokaal van de Christelijke lagere School in Balk. Die was toen gevestgd aan de Harichsterzijde, nu Meerweg 2. Nummer 1 is Hisse Lijklema en nummer 2 is Marten Lijklema.
 
eigendommen van Boake Hisses Lyklema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
1/10 Balk
A
709
 
1/4 scheiding
800,-
7 mrt 1912
       
Balk
H
1367
 
toewijzing
2725,-
26 oct 1915
       
Balk
H
877
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1120, folio 115, nummer 459

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 april 2011 laatste wijziging: 17-10-2020