persoonlijke gegevens van Arend Martens Mandemaker, schipper
Arend Martens Mandemaker, geboren op 26 november 1836 te Noordwolde, als zoon van Marten Andries Mandemaker en Bontjen Jochems van der Veen. Overleden op 26 april 1899 te Heeg aan boord, 62 jaar oud. Woonachtig in Haskerland.
Op getrouwd in de gemeente met:
Aaltje Jasper(s), geboren op 22 december 1830 te Bolsward, als dochter van Bauke Hielkes Jasper en Akke Hendriks Mikkens. Overleden op 30 maart 1899 te Heeg, 68 jaar oud. Woonachtig in Haskerland.
Uit dit huwelijk:
1. Marten, geboren op 25 juli 1861 te Leeuwarden, ouders zijn woonachtig te Noordwolde. Overleden op 27 augustus 1861, Gaasterland, 4 weken oud.
2. Marten, geboren op 24 juli 1863 te Franeker. Overleden op 20 (21) juni 1895 te Balk, 31 jaar oud. Woonachtig in Haskerland.
3. Jacobus, geboren op 11 juni 1865 te Heerenveen, ouders zijn woonachtig te Noordwolde. Overleden op 11 februari 1938, Gaasterland, 72 jaar oud. Op 6 mei 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geertje Hoekstra, oud 22 jaar, geboren te Balk als dochter van Pieter Jans Hoekstra en Antje Annekes Doorenspleet.
4. Jochem, geboren op 19 september 1867, Idaarderadeel, ouders zijn woonachtig te Noordwolde. Overleden op 28 augustus 1893 te Woudsend, 25 jaar oud, ongehuwd. Woonachtig in Haskerland.
5. Willem, geboren op 18 januari 1870 te Sneek. 1. ) Overleden op 18 november 1944 te (Hemelumer Oldeferd) Op 9 mei 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jantje Keuning, oud 22 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen als dochter van Lieuwe Hendriks Keuning en Hielkjen Harmens van Midlum. 2. ) Op 26 oktober 1900 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Grietje Roskam, oud 22 jaar, geboren te Hemelum als dochter van Tymen Jacobs Roskam en Geeske Cornelis Heinsius.
6. Bontje, geboren op 19 juni 1872 te Arum. Overleden op 10 oktober 1875, Opsterland, 3 jaar oud.
7. Bauke, geboren op 19 juni 1872 te Arum. Op 28 mei 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Froukjen Tuinier, oud 20 jaar, geboren te Harich als dochter van Pieter Annes Tuinier en Jetske Fekkes Pietersma.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Arend Mandemaker 1836-1899 Jacobus Arends Mandemaker 1865-1938
    Bauke Arends Mandemaker 1872-1954
woonadressen familie Mandemaker
periode adres bron
     
     
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 april 2017 laatste wijziging: 17-10-2020